Coca-Cola ja WWF yhdistävät voimansa jääkarhujen arktisen kodin suojelemiseksi

Coca-Cola ja WWF ovat käynnistäneet mittavan Jääkarhuille Koti (Arctic Home) -yhteiskampanjan. Yhteensä 16 Euroopan maassa toteutettavan kampanjan tavoitteena on sekä kerätä varoja että lisätä tietoa jääkarhujen arktisen asuinalueen suojelemiseksi.

Arktisella alueella ilmaston lämpeneminen on kaksi kertaa nopeampaa kuin muualla maapallolla. Jääkarhulle elintärkeän jäätikön pinta-ala sulaa jopa 11 prosenttia vuosikymmenen aikana, ja kesäjään arvioidaan häviävän lähes kokonaan seuraavan 20–30 vuoden kuluessa. Muutos vaikeuttaa jääkarhujen ruuan hankintaa ja poikasten selviytymistä.

Euroopan Coca-Cola on sitoutunut lahjoittamaan seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä kolme miljoonaa euroa WWF:n arktisten alueiden suojelutyöhön. Jääkarhuperheille Koti (Arctic Home) -projektissa kannustetaan ihmisiä osallistumaan jääkarhujen elinalueen suojeluun www.arctic-home.fi -sivuston kautta, joko kertomalla tärkeästä asiasta eteenpäin omille tutuilleen, tekemällä pieniä ilmastotekoja tai haluamansa kokoisen lahjoituksen WWF:lle. Jokainen lahjoitettu lisäeuro on tärkeä ja parantaa WWF:n mahdollisuuksia suojella arktisia alueita.

Jääkarhu elää, metsästää ja lisääntyy sille elintärkeällä merijäällä. Ilmaston lämpenemisen seurauksena arktinen ja runsaasti ravintoa tarjoava jäätikköalue pienenee pakottaen jääkarhun maalle. Arctic Home -kampanjan avulla kerätyt varat käytetään erityisesti niin sanotun viimeisen suuren jääalueen suojeluun sekä ilmastotyöhön ja tutkimukseen. Tutkimuksen avulla etsitään keinoja jääkarhujen elinpaikkojen turvaamiseen.

Coca-Cola ja WWF ovat tehneet yhteistyötä ilmaston ja vesivarojen suojelussa vuodesta 2007. Arctic Home -kampanja toteutettiin viime vuonna ensimmäisen kerran Pohjois-Amerikassa, missä kuluttajien tietoisuus jääkarhujen asuinalueen suojelutarpeesta nousi kampanjan myötä 38 prosentista 52 prosenttiin. Nyt WWF ja Coca-Cola yhdistävät voimansa 16 Euroopan maassa ja sen myötä jääkarhuemoa ja sen kahta pentua esittävä grafiikka näkyy yli 300 miljoonassa Coca-Cola -juomapakkauksessa Euroopassa.

“Jääkarhulla on erityinen asema Coca-Colan historiassa, sillä nyt jo 90-vuotias jääkarhuhahmomme esiintyi ensimmäisen kerran mainoksissamme Ranskassa vuonna 1922. Tehdessämme yhteistyötä WWF:n kanssa, olemme huomanneet, miten paljon tukea jääkarhujen auttamiseen tarvittaisiin. Siksi me haluamme osaltamme olla mukana rakentamassa jääkarhuille parempaa tulevaisuutta. Yhdistämällä kahden suuren organisaation voimat ja kutsumalla ihmiset ympäri maailmaa mukaan ilmastotyöhön, voimme saavuttaa enemmän kuin mikään taho yksinään”, summaa Coca-Cola Finlandin Arctic Home -projektivastaava Irene Rissanen.

“WWF on työskennellyt arktisilla alueilla yli 20 vuotta. Vaikka kasvihuonekaasupäästöjä saataisiin pienennettyä nopeastikin, jatkuu ilmastonmuutos nykyisten päästöjen vaikutuksesta tulevinakin vuosikymmeninä. Arctic Home -kampanjan avulla kerätyt varat ohjataan muun muassa ns. viimeisen jääalueen suojeluun sekä Suomessa erityisesti työhön, jonka tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta arktisilla alueilla sekä auttaa ihmisiä ja eläimiä sopeutumaan muuttuvaan maailmaan. Arktisten alueiden säilyminen on mahdollista, jos yritykset, järjestöt, tutkijat, päättäjät ja yksittäiset ihmiset yhdistävät voimansa”, kertoo asiakkuuspäällikkö Leena Oiva WWF Suomesta.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Théa Natri, Coca-Cola Finland,
puh. +358 405289777, [email protected]

Viestintäjohtaja Anne Brax, WWF Suomi,
puh +358 50 3671 888 [email protected]