Esitys vaellussiian kalastuksen säätelystä jättää paljon toivomisen varaa

Uhanalaisen vaellussiian kestävää kalastusta käsitellyt työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Ryhmässä mukana ollut WWF Suomi katsoo, että työryhmän esittämä ohjelma on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ole riittävä. WWF ottaa uudet toimet huomioon arvioidessaan villin vaellussiian listausta Kuluttajan kalaoppaassa. 

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli antaa esityksiä siitä, miten merellisten siikakantojen kalastuksen kestävyyttä voitaisiin parantaa. Syyskuussa aloittaneessa työryhmässä mukana ollut WWF allekirjoitti työryhmän mietinnön, mutta jätti siihen täydentävän lausuman.

”Kaivatut yhteiset ensiaskeleet uhanalaisten vaellussiikakantojen tilan parantamiseksi on otettu, mutta työryhmän esittämä ohjelma ei ole riittävä. Siiankalastuksen ongelmakohtiin pitää puuttua voimakkaammin”, sanoo WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

Työryhmä esittää, että Suomeen luodaan siikakantoja ja siian kalastusta koskeva ohjelma vuosille 2013–2018 ja että kalastusta säädellään muun muassa verkkojen silmäkokorajoituksilla. Työryhmä haluaa myös rajoittaa siian syyskalastusta mereen laskevissa joissa ja puroissa.

Siiat kalastetaan usein niin nuorina ja pienikokoisina, että ne eivät ole vielä ehtineet lisääntyä. Verkkojen silmäkoon kasvattaminen auttaisi tähän ongelmaan. Työryhmän esityksen mukaan siikaa merestä pyydettäessä verkkojen silmäkoon pitäisi olla vähintään 43 millimetriä, esimerkiksi Merenkurkussa kuitenkin vain 40 millimetriä. WWF ajoi työryhmässä vaellussiian kalastukseen 45 millimetrin yleistä silmäkokorajoitusta. WWF esitti myös, että tulonmenetykset korvattaisiin kalastajille, kunnes näiden tulot kasvaisivat suurempikokoisen ja monilukuisemman siikasaaliin kautta.

”Yli puolet työryhmään osallistuneista tahoista vaati samaa silmäkokoa kuin WWF. Tutkimusten mukaan sillä olisi positiivinen vaikutus luonnon siikakantoihin ja tuki-istutusten tuottavuuteen. Ratkaisu ottaisi huomioon myös vaikutukset kalastuselinkeinoon. Esitykseen lopulta tulleen 43 millimetrin vaikutuksista emme saaneet arviota. Tämä on siis hyppy tuntemattomaan”, Vilhunen sanoo.

”On epätodennäköistä, että kalastus muuttuisi nyt esitetyillä keinoilla sellaiseksi, että vaellussiian tila vahvistuisi. Kalojen suojelun sijaan työryhmän mietinnössä painottuu nyt kalastajien suojelu.”

WWF seuraa tarkasti, millaisia vaikutuksia nyt esitetyillä toimenpiteillä on siikakantojen tilaan. Mahdolliset parannukset otetaan huomioon WWF:n Kuluttajan kalaopasta päivitettäessä.

”Arvioimme kalaoppaan siikaa koskevat suositukset lähiaikoina uudelleen ja huomioimme siinä yhteydessä työryhmän esityksen”, Vilhunen sanoo.

Villi vaellussiika on tällä hetkellä WWF:n kalaoppaan punaisella eli vältettävien lajien listalla.

Lisätietoja:

Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854, [email protected]

WWF Suomen tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa olisi kaupan vain kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa. Lisäksi haluamme tehostaa uhanalaisten kalalajien suojelua sekä kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuutta. Vuonna 2012 WWF kampanjoi näkyvästi kestävän kalastuksen puolesta. Työ sen eteen jatkuu myös vuonna 2013.