Uhanalaisten haiden ja rauskujen kauppaa tiukennetaan tuntuvasti

Bangokissa meneillään olevan CITES-kokouksen viimeisenä päivänä hyväksyttiin päätös tiukentaa viiden uhanalaisen hailajin sekä molempien paholaisrauskulajien kansainvälistä kauppaa. 

Uhanalaisten eläinten kansainvälistä kauppaa säätelevään CITES-sopimukseen lisättiin tänään valkopilkkahai, sillihai sekä kolme vasarapäähailajia. Lajien kannat ovat taantuneet jatkuvasti kaupallisen pyynnin takia. Nyt niiden myynnistä tulee luvanvaraista.

”Näillä lajeilla käytävän kaupan saaminen kansainvälisten säädösten piiriin on valtava edistysaskel niiden säilymisen kannalta. Seuraava askel on varmistaa säädösten toteutuminen käytännössä”, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen.

Tähän mennessä CITES on säädellyt hailajeista vain jättiläishain, valashain sekä valkohain kauppaa. Viiden uuden hailajin lisäksi kokouksessa päätettiin rajoittaa paholaisrauskulajien kauppaa.

”Sukeltajat matkustavat ihastelemaan näitä meriemme upeimpia lajeja eri puolilta maailmaa. Elävän paholaisrauskun arvo paikallisille yhteisöille on turismin kautta arvioitu noin miljoonaksi euroksi. Pyydetystä paholaisrauskusta ei saa myytynä kuin kymmeniä euroja tai muutamia satasia,” Vilhunen sanoo.

Kaupankäynnin rajoitusten puolestapuhujissa oli mm. kaikki 27 EU-maata, Australia, Brasilia ja USA.

Lisätiedot:

Ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, [email protected] puh. +358 40 550 3854