Green Office -toimistojen kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen taittui

Toimistoille suunnattu WWF:n Green Office -ohjelma on onnistunut koko kymmenvuotisen olemassaolonsa ajan pienentämään verkostossa mukana olevien organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjä. Kevään 2013 raportoinnissa GO-toimistojen kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärä nousi ensimmäistä kertaa aiempaan vuoteen nähden. Vuosia jatkunut parantaminen tuo haasteita säästöjen saavuttamiseen.

Kevään 2013 raportoinnin mukaan GO-toimistojen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat yhteensä 3 307 tCO2 aiempaan vuoteen verrattuna. Päästöt vastaavat noin 502 henkilöautomatkaa maailman ympäri.

Myös sähkönkulutuksesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat. Päästöjen vähentäminen on vuosien myötä käynyt haasteellisemmaksi, sillä jatkuva energiatehokkuuden parantaminen tekee kulutuksen pienentämisestä vaikeampaa.

”Sähkönkulutuksessa saadaan varmasti aikaan suuria säästöjä tulevaisuudessa, kun esimerkiksi energiatehokkaat led-valaisimet yleistyvät ja niiden hintataso alenee. Toimiston energiankulutuksesta jopa kolmasosa kuluu valaistukseen,” sanoo Green Office -päällikkö Helka Julkunen.

Huolimatta sähkönkulutuksen kokonaispäästöjen ja henkeä kohden kulutetun sähkön määrän kasvusta, päästöt henkeä kohden laskivat 52 kgCO2 aiempaan vuoteen verrattuna. Lasku johtuu siitä, että yhä useampi toimisto ostaa joko uusiutuvilla tuotettua sähköä tai kompensoi sähkönkulutuksesta aiheutuvat päästöt esimerkiksi hankkimalla GoldPoweria.

Suurimmat kokonaispäästöjen nousuun vaikuttavat tekijät olivat lämmönkulutuksesta aiheutuvien päästöjen sekä lentoliikenteen päästöjen kasvu. Lämmönkulutuksen päästöt nousivat 1 699 tCO2 verrattuna aiempaan vuoteen. Kasvu on suoraan verrattavissa talven kylmyyteen ja pituuteen.

Lentoliikenteen päästöt nousivat 966 tCO2 aiempaan vuoteen verrattuna.

”Suomen kansainvälistyminen näkyy ja vaikuttaa selvästi myös Green Office -verkostossa”, sanoo Julkunen. ”Lentäessä kannattaa suosia suoria lentoja ja tehokkaita lentokoneita ja Euroopassa juna on kätevä vaihtoehto lentokoneelle,” muistuttaa Julkunen.

Paperinkulutus henkeä kohden pienentyi verkostossa 9,26 riisistä 8,9 riisiin henkeä kohden. Yhteensä verkostossa kulutettiin lähes 522 000 riisiä paperia. Kulutetun paperin määrä vastaa 2,6 kilometriä korkeaa pinoa. Paperin kokonaiskulutuksessa nousua tapahtui aiempaan vuoteen 3,6 prosenttia. Paperinkulutuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrä on pieni verrattuna vaikkapa sähkönkulutuksen tai lentoliikenteen päästöihin. Luonnon monimuotoisuuden kannalta onkin tärkeää ottaa huomioon paperin valmistukseen käytettävän puukuidun lähde. WWF suosittelee hankkimaan toimistolle FSC-merkittyä ja sataprosenttisesta kierrätyskuidusta valmistettua paperia. FSC-merkintä takaa, että kuitu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Lue lisää Green Office -ohjelmasta

Lisätietoja:

Green Office -päällikkö Helka Julkunen, WWF Suomi (Green Office -ohjelma), 040 531 0555, [email protected]

Green Office -asiantuntija Maiju Sirviö, WWF Suomi (raportointi ja luvut), 040 350 6441, [email protected]

Green Office -asiantuntija Mikko Kuiri, WWF Suomi (kulutustapamittari), 040 559 1751, [email protected]

Vuosiraportointi koskee Green Office -toimistoja, joiden ympäristöjärjestelmä on tarkastettu ja joille on myönnetty Green Office -merkin käyttöoikeus. Keväällä 2013 raportointivelvollisia organisaatioita oli yhteensä 172. Vertailussa on mukana olevat kulutusluvut on kerätty niiltä toimistoilta, joilla on olemassa vertailuluku aikaisemmalta vuodelta. Säästöjä havainnollistavat esimerkit perustuvat WWF:n Ilmastolaskuriin.

Tutustu Ilmastolaskuriin