Indonesian metsäpalojen jäljet johtavat puu- ja palmuöljyviljelyyn

Satelliittikuvat ovat paljastaneet, että suurin osa Singaporen ja Malesian sankan savusumun aiheuttavista metsäpaloista on peräisin Indonesian Riaun provinssista Sumatralta. WWF:n ja kahden muun järjestön julkaisema analyysi on paljastanut NASA:n satelliittikuvien avulla, että suuri osa paloista riehuu alueilla, joilla on aktiivista puuplantaasitoimintaa sellun ja palmuöljyn tuotantoa varten. WWF vaatii, että paikalliset polttamista rajoittavat lait pannaan välittömästi täytäntöön. Indonesian laki kieltää maataloutta varten polttamalla tehtävän maan raivauksen. Laki koskee sekä suuryrityksiä että pieniä maanomistajia. 

Satelliittianalyysin mukaan Sumatralla on kesäkuun aikana palanut yli 9000 palopesäkettä, joista yli 8000 on Riaun provinssissa. Yli 40 prosenttia näistä paloista riehuu alueilla, joilla on aktiivista puu- ja palmuöljytuotantoa. 30 prosenttia näistä palopesäkkeistä on jäljitetty selluteollisuuden raaka-ainelähteille ja yhdeksän prosenttia paloista liittyy palmuöljyn tuotantoon. Palot ovat kuljettaneet sankkaa savusumua Singaporeen ja Malesiaan, joissa on kärsitty pahimmasta ilman saastumisesta sitten vuoden 1997.

WWF vaatii yhdessä muiden paikallisten ympäristöjärjestöjen kanssa, että palojen syyt ja palojen sytyttämisestä vastuussa olevat tahot selvitetään. Monilla paloilla epäillään olevan yhteys palmuöljyn tuotantoon. WWF Indonesian juuri julkaiseman raportin mukaan laittomia palmuöljyviljelmiä on löytynyt jopa keskeltä Tesso Nilon kansallispuistoa. Nyt tehdyn satelliittianalyysin mukaan kansallispuistossa on valloillaan satoja paloja.

“Nyt tehtyjen selvitysten mukaan on selvää, että Riaun palot ovat globaali ongelma, sillä ne aiheuttavat valtavan suuria hiilidioksidipäästöjä. Lähes 90 prosenttia paloista riehuu suomaalla, jossa palot voivat vapauttaa suunnattomia määriä suohon sitoutunutta hiilidioksidia”, sanoo WWF Suomen kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta vastaava asiantuntija Aleksi Heiskanen.

WWF epäilee, että osa paloista saattaa olla yhteydessä pienviljelijöiden harjoittamaan plantaasitalouteen, jossa ”vapaita” maa-alueita on otettu käyttöön palmuöljyn tuotantoon. Pienviljelijät myyvät tuottamaansa öljypalmuhedelmää eteenpäin suuryrityksille, kuten Tesso Nilon kansallispuiston laittomilla viljelmillä on tehty. WWF vaatiikin, että palmuöljyn tuotannosta vastaavat suuryritykset ottavat vastuun koko tuotantoketjusta ja varmistavat, että raaka-aine ei ole peräisin poltetulta ja uudelleen viljellyltä alueelta.

Tiedoksi toimituksille:

WWF:n yhdessä muiden Eyes on the Forest -koalitioon kuuluvien järjestöjen kanssa tekemä satelliittianalyysi: http://awsassets.panda.org/downloads/eof__27jun13__fires_smoke_and_haze___new_in_eofs_online_database.pdf

WWF Indonesian Palming off Tesso Nilo National Park -raportti, kansallispuiston paljastuneista palmuöljyviljelmistä:

http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_indonesia__25jun13__palming_off_a_national_park_final__2_.pdf

Lisätiedot:

Asiantuntija (kestävä kulutus ja tuotanto -ohjelma) Aleksi Heiskanen, WWF Suomi, 040 574144

Viestintä- ja kampanjapäällikkö Desmarita Murni, WWF Indonesia, [email protected], +62811793458