Talkootyötä tuhatvuotisilla niityillä

WWF Suomen talkooleirillä Sastamalassa Vehmaanniemen luonnonsuojelualueella kunnostetaan viikonlopun (28.-30.6.) ajan arvokasta perinnemaisemaa. Vapaaehtoiset talkoolaiset raivaavat ja niittävät kivikautisten hautojen keskellä umpeenkasvaneita niittyjä. 

Hangot, haravat, viikatteet ja niittokone aseinaan ruokapalkalla mukaan lähteneet talkoolaiset tekevät tärkeää työtä hoitamalla Vehmaanniemen vanhoja niittyjä, jotka on luokiteltu uhanalaisiksi perinneympäristöiksi. Monien uhanalaisten niitty- ja ketolajien esiintymisalueet voidaan turvata vain hoitamalla aluetta joka vuosi. Talkooleiriläisten työn lisäksi perinneympäristön hoidosta vastaavat niemessä laiduntavat lampaat.

WWF Suomi sai seitsemän hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen lahjoituksena vuonna 1977 sillä edellytyksellä, että alueen luonnontila säilytetään tuleville sukupolville.

Erilaiset perinneympäristöt, kuten niityt, tarjoavat kodin monille uhanalaisille kotimaisille lajeille ja ovat niiden säilymisen kannalta erittäin tärkeitä. Yli viidennekselle uhanalaisista lajeista perinneympäristöt ovat ensisijainen elinympäristö.

Vehmaaniemessä maisemaa avarretaan hoitosuunnitelman mukaisesti niin, että se alkaa muistuttaa 1950-luvun tilannetta, jolloin alueella laidunnettiin karjaa ja korjattiin heinää. Vuosittaisten talkooleirien vaikutukset näkyvät monipuolistuvana kasvilajistona. Vehmaanniemen niittyjen kasvilajistoon kuuluvat muun muassa ketoneilikka (Dianthus deltoides), kissankäpälä (Antennaria dioica), pölkkyruoho (Arabis glabra) ja keltamatara (Galium verum).

Vehmaanniemi on myös asutushistoriallisesti merkittävä paikka, mistä merkkinä alueella on useita kivikautisia hautapaikkoja ja kiviraunioita, jotka osoittavat niittyjen olevan lähes parituhatta vuotta vanhoja.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä yhteensä yli 150 täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä päivittäin kahdeksasta seitsemääntoista. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

Tänä kesänä on ehditty leireillä jo Vrångnäsuddenissa (3.-5.5.) ja Vallisaaressa (25.-26.5.). Tulevia talkooleirejä ovat vielä pitkät talkooleirit Kolilla (6.–13.7.), Linnasaaressa (20.­-27.7.), Lemmenjoella (3.-11.8.) sekä Isokarilla (25.8.-1.9.). Talkooleirikesän päättää Raaseporin liikkuva merileiri (4.-6.10.).

Lue lisää: wwf.fi/talkooleirit

WWF:n talkooleiriopas

Lisätietoja:

Leirin vetäjä, suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 00 20

Kenttäkoordinaattori Teemu Niinimäki, WWF Suomi, 050 524 32 06