Talkooleiri valmistelee Kolin kasken

WWF:n ja Metsähallituksen yhteistyönä järjestettävällä talkooleirillä 6.–13.7.2013 Kolin kansallispuistossa hoidetaan niittyjä, ahoja ja lehtoja sekä valmistellaan perinteistä kaskea vapaaehtoisvoimin. Leirin tukikohtana toimii Lakkalan tilan vanha pihapiiri kansallispuiston eteläosassa, mutta talkootyötä tehdään eri puolilla kansallispuistoa.

Vapaaehtoiset talkooleiriläiset hoitavat Vuoden retkikohteeksi 2013 valitun Kolin kansallispuiston kaunista kulttuurimaisemaa kunnostamalla umpeenkasvaneita niittyjä, ahoja sekä lehtoja. Talkoisiin lähteneet leiriläiset niittävät ja raivaavat luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeitä perinneympäristöjä ruokapalkalla kahdeksan päivän ajan. Lehtojen hoitotyönä tehdään tänä vuonna havujen kasausta ja polttoa lehtokuviolta, jolta talvella on poistettu kuusia.

Erilaiset perinneympäristöt tarjoavat kodin monille uhanalaisille kotimaisille lajeille ja ovat niiden säilymisen kannalta erittäin tärkeitä. Yli viidennekselle uhanalaisista lajeista perinneympäristöt ovat ensisijainen elinympäristö. Niityillä ja ahoilla on esimerkiksi monia umpeenkasvun vuoksi harvinaistuneita kasveja sekä perhoslajeja.

Talkooleirillä vaalitaan myös Kolin vanhaa kaskiperinnettä valmistelemalla kaski. Kansallispuistossa kaadetaan, poltetaan ja viljellään yhä vuosittain kaskea. Kaskimetsät ovat tyypillisimmillään valoisia lehtimetsiä.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä yhteensä yli 150 täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä päivittäin kahdeksasta seitsemääntoista. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

Tämän kesän pitkät talkooleirit ovat Kolilla (6.–13.7.), Linnasaaressa (20.­-27.7.), Lemmenjoella (3.-11.8.) sekä Isokarilla (25.8.-1.9.). Lyhyemmät talkooleirit ovat Vrångnäsuddenissa (3.-5.5.), Vallisaaressa (25.-26.5.), Vehmaanniemellä (28.-30.6.) sekä Raaseporissa (4.-6.10.).

Lue lisää: wwf.fi/talkooleirit

WWF:n talkooleiriopas

Lisätietoja:

Leirin vetäjä, aluepäällikkö Harri Karjalainen, Metsähallitus, 040 538 63 46

Kenttäkoordinaattori Teemu Niinimäki, WWF Suomi, 050 524 32 06