Suomalaiset metsäyhtiöt avoimina paperin ja sellun ympäristövaikutuksista

Metsä Group, Stora Enso ja UPM ovat jälleen avanneet toimintansa maailmanlaajuista ekologista jalanjälkeä yhdessä 22 muun merkittävän sellu- ja paperiteollisuusyhtiön kanssa WWF:n kansainvälisessä indeksissä. Paperin ja sellun tuotannon ekologista kestävyyttä mittaavaan indeksiin osallistuvat yritykset raportoivat muun muassa käyttämänsä kuidun alkuperästä, tehtaidensa ympäristövaikutuksista ja käyttämistään raportointityökaluista. Kyselyyn vastanneiden yhtiöiden indeksiin raportoima tuotanto kattaa maailman sellu- ja paperituotannosta 82 miljoonaa tonnia. WWF julkaisee indeksin tulokset nyt kolmatta kertaa.

WWF:n tämän vuoden indeksi kattaa 14 prosenttia koko maailman paperi- ja kartonkituotannosta. Indeksin kategoriat kattavat 28 prosenttia maailman painopaperista, 29 prosenttia sanomalehtipaperista ja 14 prosenttia pehmopaperituotannosta. Kyselyyn vastanneet yhtiöt tuottavat lisäksi 14 prosenttia koko maailman sellusta.

”Olemme todella iloisia, että noin kolmannes maailman 70 merkittävimmästä sellu- ja paperiyrityksestä on tarttunut WWF:n tarjoamaan mahdollisuuteen ottamalla osaa indeksiin. Näin ne näyttävät esimerkkiä avoimuudesta ja osoittavat, että ovat kiinnostuneita kehittämään alan kestävyyttä. Erityisesti suomalaisten yritysten mukana oleminen alusta alkaen osoittaa johtajuutta ja esimerkkiä muillekin alan toimijoille maailmalla”, sanoo WWF Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon asiantuntija Aleksi Heiskanen.

Metsäyhtiöt ovat avainasemassa uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Ruoan, polttoaineiden ja puuperäisten tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Metsäteollisuus voi oikeilla toimintatavoilla ehkäistä luonnonvarojen riittävyydestä ja maankäytön kilpailusta syntyviä konflikteja sekä säilyttää monimuotoisuudeltaan korvaamattomia metsäalueita tuleville sukupolville. Paperi on kierrätettävä ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva materiaali, jolla on oikein tuotettuna kilpailukykyinen ekologinen jalanjälki muihin vastaaviin materiaaleihin verrattuna.

Kunnianhimoisia ympäristötavoitteita tarvitaan, vaikka paperiteollisuus onkin kehittynyt kansainvälisesti esimerkiksi läpinäkyvyyden suhteen. WWF:n indeksi auttaa paperi- ja selluyhtiöitä parantamaan niiden tuotannon läpinäkyvyyttä ja ympäristövaikutusten arviointia. WWF kiittää arviointiin osallistuneiden yritysten edelläkävijyyttä.

“Avoimuus on ensimmäinen askel kohti kestävämpää sellu- ja paperiteollisuutta. Itse pisteitä tärkeämpää on osoittaa sitoutumista ja avoimuutta sekä kannustaa kaikkia alan toimijoita omalla esimerkillä. Toivon, että muutkin kuin indeksiin osallistuvat yritykset ottavat mallia esimerkiksi suomalaisista toimijoista, jotka osoittavat pitkäjänteisyyttä kestävyydessä”, Heiskanen sanoo.

Indeksiin tuotannostaan ilmoittaneet yhtiöt (aakkosjärjestyksessä):

Appleton Coated (Pohjois-Amerikka), Arauco (Etelä-Amerikka), Arjowiggins Graphic (Eurooppa), BillerudKorsnäs (Eurooppa), Bio-PAPPEL (Keski-Amerikka), Cascades (Pohjois-Amerikka), CMPC (Etelä-Amerikka), Domtar (Pohjois-Amerikka), Fedrigoni (Eurooppa), Fibria (Etelä-Amerikka), ITC (Aasia), Klabin (Etelä-Amerikka), Lecta (Eurooppa),Lenzing Papier (Eurooppa), Metsä Group (Eurooppa), Mondi (Etelä-Afrikka), NewPage (Pohjois-Amerikka), Norske Skog (Eurooppa), Resolute Forest Products (Pohjois-Amerikka), SCA (Eurooppa), Södra (Eurooppa), Sofidel (Eurooppa), StoraEnso (Eurooppa), TNPL/Tamil Nadu (Aasia), UPM (Eurooppa).

Lisätietoja:

WWF:n Paper Company Indeksin vastaajakohtaiset tulokset ja taustatietoa: www.panda.org/epci2013

WWF:n Check Your Paper -työkalun avulla paperin käyttäjä voi etsiä tietokannasta ympäristöystävälisiä tuotteita: http://checkyourpaper.panda.org/

FSC-sertifiointi kertoo, että tuote tulee kestävästi hoidetusta metsästä: https://ic.fsc.org/

Asiantuntija Aleksi Heiskanen, WWF Suomi, 040 574 1440

Senior Advisor Helma Brandlmaier, Paper Footprint and Market Change, WWF International, +43 67 6842728219, [email protected]