WWF etsii nimiä uusille satelliittimerikotkille

WWF Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo ovat saaneet kaksi uutta merikotkaa satelliittiseurantaan. Tänä kesänä Paraisilla ja Kokemäellä rengastetut yksilöt ovat alkaneet laajentaa reviireitään ja ovat nyt vailla nimiä. Uusille tulokkaille voi ehdottaa nimiä osallistumalla kilpailuun WWF:n Facebook-sivulla.

Paraisten 27. kesäkuuta rengastettu merikotka on sukupuoleltaan naaras ja Kokemäellä 19. kesäkuuta rengastettu yksilö (kuvassa) ulkoisten mittojensa perusteella todennäköisesti koiras.

Kotkille voi ehdottaa nimiä osallistumalla viimeistään 29.10. kilpailuun WWF:n Facebook-sivulla. Parhaat ehdotukset palkitaan 20 euron lahjakortilla WWF:n verkkokauppaan.

Voittajanimet valitsevat uusien seurantayksilöiden rengastajat. Kokemäellä rengastajana toimi Jouko Kivelä ja Paraisilla Teemu Honkanen.

WWF:n ja Luonnontieteellisen keskusmuseon vuonna 2009 aloitetussa satelliittiseurannassa on nyt yhteensä kymmenen merikotkaa, joiden avulla saadaan ainutlaatuista tietoa nuorten, vielä pesimättömien yksilöiden liikkeistä rannikkoalueillamme. Seurannan avulla selvitetään lintujen lentoreittejä tuulivoiman rakentamista ajatellen.

Koska Suomen rannikoille ja saaristoon suunnitellaan rakennettavaksi useita tuulivoimapuistoja, on välttämätöntä hankkia mahdollisimman täsmällistä tietoa alueista, jotka merikotkan suojelun vuoksi on jätettävä kokonaan suunnitelmien ulkopuolelle.

Lisää merikotkista ja niiden satelliittiseurannasta WWF:n ja Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, 0400 168 939, [email protected]

Jouko Kivelä, 0400 723 013, [email protected]

Teemu Honkanen, 050 521 2312, [email protected]