WWF: Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin rahoitus kivihiilelle loppuu

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD on päättänyt eilen illalla luopua kivihiili-investointien rahoituksesta. Päätös on iso askel Euroopalle hiilidioksidipäästöjen ja ilmastokriisin hillinnässä. WWF seuraa tulevien kuukausien aikana hyvin tarkkaan EBRD:n päätöksen toimeenpanoa, jotta kivihiilirahoituksista luopuminen otetaan käyttöön myös käytännössä.

Suomi on yksi EBRD:n rahoittajamaista, ja Suomea pankin hallintoneuvostossa edustaa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Hallintoneuvostossa on myös toinen suomalaisjäsen, EU:ta edustava komissaari Olli Rehn. Yksittäisten EBRD:n hallintoneuvoston jäsenten äänet eivät ole julkisia.

“Kivihiilen suuret vaikutukset ilmastoon ja ihmisten terveyteen otetaan vihdoin vakavasti EBRD:n investointipolitiikassa. On myös ilahduttavaa, että tämän päätöksen myötä eurooppalaisten veronmaksajien, myös suomalaisten, rahat suunnataan EBRD:n kautta jatkossa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Koska EBRD on merkittävä energiainvestointien rahoittaja Euroopassa, on tällä päätöksellä huomattavia vaikutuksia”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

EBRD:n historiallisen päätöksen myötä pankki liittyy nyt niiden muiden suurten rahoituslaitosten joukkoon, jotka ovat viime kuukausien aikana päättäneet lopettaa kivihiili-investointien rahoituksen. Muun muassa Maailmanpankki ja Euroopan investointipankki ovat jo sitoutuneet lopettamaan kivihiilirahoituksen. WWF kannustaa myös muita suuria rahoituslaitoksia siirtämään kivihiilirahoituksensa uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuustoimiin.

”EBRD:n päätös on suoraa seurausta kansalaisyhteiskunnan aktiivisesta toiminnasta. WWF ja muut järjestöt ovat yhdessä eri maiden kansalaisten kanssa saaneet rahoituslaitokset ymmärtämään oman merkityksensä ilmastokriisin hillinnässä”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

EBRD:n päätös on edistysaskel ilmastokriisin hillinnässä. Seuraavaksi rahoituslaitosten tulee pohtia, kuinka luopua myös muiden fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja liuskekaasun, rahoituksesta.

”Seuraamme tulevien kuukausien ajan tarkkaan EBRD:n päätöksen toimeenpanoa. Seuraamme myös pankin ylimmän päättävän elimen eli hallintoneuvoston suomalaisedustajien toimintaa fossiilisten polttoaineiden rahoituksesta luopumisessa ja uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämisessä. Koska hallintoneuvostossa on kaksi suomalaisjäsentä, on suomalaisilla paljon valtaa EBRD:n energiapolitiikan kehittämisessä ja toimeenpanossa”, sanoo Kangas.

Tiedote 9.12.2013. WWF vetoaa Jutta Urpilaiseen ja Olli Rehniin: Äänestäkää kivihiilirahoitusta vastaan EBRD:ssä

Lisätiedot:


Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, 040 840 7461

Ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomi, 045 631 8353