WWF etsii Suomenlahden suojelijoita

WWF Suomen vuotuinen Panda-palkinto myönnetään tänä vuonna teolle, aloitteelle tai hankkeelle, joka edistää Suomenlahden suojelua.  30 000 euron suuruinen palkinto on osa WWF:n Suomenlahti 2014 -vuoden toimenpideohjelmaa. 

”Tämänvuotisen, entistä suuremman palkinnon kautta, haluamme tukea yksityisten henkilöiden, toimijoiden ja projektien ponnistuksia nimenomaan Suomenlahden omaehtoisessa suojelussa”, kertoi WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder puhuessaan Suomenlahti 2014 -vuoden avajaisissa kaupungintalolla Helsingissä.

”Joskus tuntuu, että Itämeren suojelussa todellinen poliittinen tahtotila ei ole aivan se, mikä juhlapuheissa tuodaan esiin. Itämerta voi onneksi suojella vapaaehtoisuuteenkin perustuen: se voi tarkoittaa vaikkapa maatalouden harjoittamista vaatimuksia ympäristöystävällisemmin, talkootyötä saaristoluonnon hyväksi tai rantaöljyntorjuntaa. Vapaaehtois- ja järjestötyö voi auttaa pelastamaan kokonaisia lajeja, näinhän on käynyt merikotkalle.”

WWF on jakanut Panda-palkinnon vuodesta 1999 lähtien. Sillä palkitaan luonnon- ja ympäristönsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita sekä edistetään kestävää kehitystä ja elämäntapaa.

WWF jakaa Panda-palkinnon erillisestä Anderssonin rahastosta. Palkinnon voi saada suunniteltu tai käynnissä oleva hanke. Palkintosumma on 30 000 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Tänä vuonna hakija voi poikkeuksellisesti olla Suomen lisäksi myös Venäjältä tai Virosta.

Viime vuonna palkinto myönnettiin kokonaan yhdelle hakijalle, Arkipelagia-seuralle. Arkipelagia-seura on Saaristomeren kansallispuiston ystäväyhdistys, joka edistää saariston luonnon ja kulttuurin suojelua.

Vuoden 2014 Panda-palkinto -haku alkaa 21.1. ja se päättyy 31.3.2014. Palkinto luovutetaan 5.6. Maailman ympäristöpäivänä.

Vapaamuotoiset suomen- tai englanninkieliset hakemukset toimitetaan osoitteeseen [email protected] tai WWF, Panda-palkinto, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 840 746, [email protected]

Lue lisää Panda-palkinnosta: www.wwf.fi/pandapalkinto