Valtaosa suomalaisista haluaa suojella vapaana virtaavat vedet

Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa vapaiden virtavesien suojelua, selviää WWF:n teettämästä kyselystä. Koskiensuojelulakiin ollaan tyytyväisiä: suurin osa kansasta haluaa säilyttää sen nykyisellään. Kyselyyn haastateltiin yli tuhatta suomalaista.

67 % suomalaisista haluaa suojella vapaat virtavedet tulevaisuudessakin vesirakentamiselta. Ainoastaan 12 % ei pidä suojelua tarpeellisena.

”On hienoa huomata, että merkittävä enemmistö kansasta tukee virtavesien suojelua”, sanoo meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen WWF Suomesta.

”Virtavedet ovat vaeltavien lohikalojen ainoita lisääntymisalueita. Virtavesillä on sekä suojelullista että kalataloudellista merkitystä. Koskilla on myös tärkeää maisemallista arvoa.”

Suomessa virtavesistöt on padottu laajasti. Koskiluonnon rippeiden turvana on ollut vuonna 1987 säädetty koskiensuojelulaki. Paineen koskiensuojelulain murtamiseksi pelätään kuitenkin kasvavan.

”Vesivoimayhtiöillä voi olla halua vaikuttaa koskilain uudelleenarviointiin. Myös osan puolueista sanotaan tukevan tätä näkemystä. WWF halusi selvittää, mitä kansalaiset ja eri puolueiden kannattajat ajattelevat koskilain tulevaisuudesta”, Vilhunen kertoo.

Vaikka valtaosa suomalaisista kannattaa vapaiden virtavesien suojelua, vain hieman yli puolet (52 %) haluaa säilyttää koskiensuojelulain nykymuodossaan. Neljännes vastaajista (26 %) haluaisi avata sen uutta tarkastelua varten seuraavalla hallituskaudella. Peräti viidennes (21 %) ei osannut muotoilla kantaansa.

”Iso osa suomalaisista ei tiedä asiasta tarpeeksi. Virtavesien suojelusta onkin hyvä keskustella ennen seuraavia vaaleja, jotta kansalaiset osaavat äänestää saman arvomaailman jakavaa ehdokasta”, Vilhunen sanoo.

Vahvimmin koskiensuojelulain säilyttämistä nykyisellään kannattavat vasemmistoliiton (66 %), vihreiden (64 %) ja SDP:n (63 %) äänestäjät. Myös oppositiossa olevien keskustan (52 %) ja perussuomalaisten (51 %) kannattajista yli puolet haluaa säilyttää lain nykyisellään. Keskustan kannattajista 42 % haluaa avata lain uutta tarkastelua varten seuraavalla hallituskaudella, perussuomalaisten kannattajista 32 %. Kokoomuksen äänestäjistä 44 % haluaa säilyttää lain nykymuodossaan ja 43 % avata sen tarkastelua varten.

”Kyselytutkimus ei pysty selittämään sitä epäloogisuutta, että oppositiopuolueiden ja kokoomuksen kannattajien joukossa on halukkuutta koskiensuojelulain avaamiseen, vaikka virtavedet halutaan suojella tulevaisuudessakin”, Vilhunen sanoo.

”Ihmiset voivat ajatella, että vuonna 1987 säädetty laki olisi jollain tavalla vanhentunut ja sen avaaminen mahdollistaisi suojelun parantamisen. Näin ei kuitenkaan ole. WWF toivoo, että laki jätetään rauhaan ja sen sijaan keskitytään nykyisen vesirakentamisen haittojen pienentämiseen.”

Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän Ovatko Suomen kosket turvassa? -seminaari eduskunnan kansalaisinfossa maanantaina 24.2 klo 16.30.

Tutustu kyselyyn tästä

Lisätietoja:

Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854