Vallisaaren kulttuurimaisemia kunnostetaan presidentti Halosen nimikkoleirillä

WWF Suomi, Metsähallituksen luontopalvelut ja Puolustusvoimat järjestävät kuluvan viikonlopun aikana Vallisaaressa presidentti Tarja Halosen nimeä kantavan talkooleirin. Talkoolaiset raivaavat umpeenkasvaneita kulttuurimaisemia ainutlaatuisella saarella, jota on kutsuttu myös Suomen Angkor Watiksi. Presidentti Halonen vieraili talkoissa lauantaina.

Suomenlinnan kupeessa sijaitseva Vallisaari on kansainvälisesti arvokas linnoitus- ja luontokohde. Saarella on ollut näihin päiviin asti Puolustusvoimien toimintaa ja se on yhä suljettu yleisöltä. Metsähallituksen luontopalvelut, jonka hoitoon ja hallintaan saari siirtyy, pyrkii avaamaan saaren yleiseen virkistyskäyttöön vuonna 2016.

”Vallisaaren mahdollisuudet luontomatkailukohteena ovat valtavat. Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen onkin todennut, että Vallisaari on kuin Suomen Angkor Wat – sankan kasvillisuuden alta osin esiin kaivettu, unohdettu kulttuurihistoriallinen aarre, jossa on myös merkittävää luonnon monimuotoisuutta”, sanoo Metsähallituksen luontopalveluiden erikoissuunnittelija ja Vallisaaren kehittämishankkeen vetäjä Minttu Perttula.

Vallisaari on ollut sotilaskäytössä vuosisatojen ajan. Vanhat rakenteet ja rakennukset tekevät saaresta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan. Lisäksi lajikirjo on valtava. Saarella on tavattu 76 uhanalaista, silmälläpidettävää tai luontodirektiivin lajia.

Vallisaaren kulttuurivaikutteiset elinympäristöt – rehevät lehdot, kalliomänniköt ja linnoitusniityt – kaipaavat kuitenkin kunnostusta. Niinpä WWF, Metsähallituksen luontopalvelut ja Puolustusvoimat järjestävät kuluvan viikonlopun aikana Vallisaaressa presidentti Tarja Halosen nimeä kantavan talkooleirin. ”Tarjan talkoot” on WWF:n syntymäpäivälahja 70 vuotta täyttäneelle presidentille.

”Halusimme antaa presidentti Haloselle aineettoman, mutta konkreettisesti hyvää tekevän lahjan. Vapaaehtoiset ovat jo kolmatta vuotta raivaamassa Vallisaaren maisemia ja ilman heitä emme tietenkään olisi onnistuneet lahjan antamisessa”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Myös presidentti Halonen vieraili leirillä lauantaina.

”Olen itse suuri luonnon ystävä. On hienoa, että Helsingin saariston sydämessä on näin ainutlaatuinen luontokohde. Erityisen vaikutuksen on tehnyt talkoolaisten kova työtahti ja innostus”, presidentti Halonen toteaa.

Talkootöitä tehdään saaren avautumista silmällä pitäen matkailun kannalta vetovoimaisilla alueilla. Suuri osa saaresta tullaan jättämään luonnontilaan. Saaren luonto ja kulttuuri kuitenkin hyötyvät hoidosta ja käytöstä, sillä ne ehkäisevät rappeutumista ja kulttuurivaikutteisten elinympäristöjen umpeenkasvua, jotka ovat Vallisaaren suurimmat uhkat.

Lisätietoja:

Minttu Perttula, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, [email protected], 040 768 3644

Jari Luukkonen, suojelujohtaja, WWF Suomi, [email protected], 040 585 0020