Vahva edustus WWF:n hallintoneuvostoon – uusia jäseniä yhteiskunnan eri aloilta

WWF Suomen hallintoneuvostoon on valittu kolme uutta jäsentä. Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi, Aalto-yliopiston taloustieteen professori Sixten Korkman sekä emerituspiispa Eero Huovinen aloittavat hallintoneuvostossa, kun uusi toimintavuosi alkaa tänään 1. heinäkuuta.

WWF Suomen hallintoneuvoston jäsenet edustavat yhteiskunnan eri tahoja, esimerkiksi tiede-, kulttuuri ja yritysmaailmaa. Mukana on myös poliittisia vaikuttajia. Uusista hallintoneuvoston jäsenistä Lea Kauppi edustaa ympäristöä, Sixten Korkman taloudellista osaamista ja Eero Huovinen kirkon arvoja.

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajana työskentelevä Kauppi on kuulunut hallintoneuvostoon jo aiemmin vuosina 2001–2007. Kauppi palaa nyt samalle paikalle, jolta lähti seitsemän vuotta sitten: hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

”WWF on Suomen ympäristökeskukselle tärkeä yhteistyökumppani, koska työskentelemme samojen asioiden eteen hieman eri tavoin. Toivon tuovani hallintoneuvostoon ympäristötutkimuksen ja sen käytännön soveltamisen näkökulmia, sekä uusia ideoita luonnonvarojen käyttöön liittyviin kysymyksiin”, kertoo myös kansainväliseen luonnonvarapaneeliin kuuluva Kauppi.

Sixten Korkman on Aalto-yliopiston taloustieteen professori ja pitkän linjan talousvaikuttaja. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajana vuosina 2005–2012.

”WWF:n arvot ovat sellaisia, joita itsekin kannatan. Talousihmisenä voin auttaa löytämään toimintatapoja, jotka sopivat yhteen talouden reunaehtojen kanssa”, Korkman kertoo.

Kirkon näkökulmaa tuo hallintoneuvostoon emerituspiispa Eero Huovinen. Hän aloitti Helsingin hiippakunnan piispana maaliskuussa 1991 ja jäi eläkkeelle kesällä 2010. Huovinen on tullut tunnetuksi julkisena keskustelijana muun muassa vuoden 2004 tsunamionnettomuuden yhteydessä.

”Luontoa pitää sekä kehittää että suojella, sillä ihmisen ja luomakunnan tulevaisuus kuuluvat yhteen. Monimuotoisessa maailmassa pitää muistaa, että yhdessä voimme enemmän”, Huovinen sanoo.

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin mukaan on tärkeää, että hallintoneuvosto edustaa mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri toimijoita, sillä WWF:n ratkaisut ovat kokonaisvaltaisia ja perustuvat tutkittuun tietoon.

”Meillä on kiire, jotta ylikulutus ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen saadaan pysäytettyä. Näihin talkoisiin tarvitaan kaikkia – niin yhteiskuntamme vaikutusvaltaisimpia päättäjiä kuin tavallisia ihmisiä”, painottaa Rohweder.

WWF Suomen hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa tilikauden aikana. Kevätkokouksessaan se vahvistaa seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä nimittää hallituksen jäsenet. Syyskokouksessaan hallintoneuvosto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut marraskuusta 2013 lähtien presidentti Tarja Halonen. WWF:n hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtaja sekä 24 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.

Katso muut WWF Suomen hallintoneuvoston jäsenet täältä.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 840 7461