Jurmon perinnemaisemaa kunnostetaan WWF:n talkooleirillä

Saaristomerellä sijaitsevan Jurmon arvokkaat perinnemaisemat tarjoavat elinympäristön useille harvinaisille merilinnuille sekä uhanalaisille kasvi- ja hyönteislajeille. WWF Suomen ja Metsähallituksen luontopalvelujen järjestämän talkooleirin tavoitteena on estää perinnemaisemia uhkaava umpeenkasvu.

Peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää perinnemaisemissa. Jurmossa kymmenet uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit elävät laajoilla kanervanummilla, niityillä ja kalkkivaikutteisilla simpukkasorakedoilla.

”Erityisesti kalkkivaikutteiset simpukkasorakedot ovat kasvistoltaan äärimmäisen arvokkaita. Heti ensimmäisenä talkoopäivänä löysimme esimerkiksi erittäin uhanalaisen kesäketokatkeron”, Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Esko Tainio sanoo.

Talkoissa kulminoituu vuosien luonnonsuojelutyö, jonka tavoitteena on säilyttää myös saariston maankäytön perintöä.

”Jurmon luontoa on kartoitettu jo pitkään. Kartoituksen ansiosta tiedämme, missä arvokkaimmat kohteet sijaitsevat. Tällä tavoin voimme auttaa nimenomaan uhanalaisimpia lajeja”, Tainio sanoo.

Viikon kestävälle leirille osallistuu vajaat parikymmentä talkoolaista. Joukkoon mahtuu innokkaita luontoihmisiä aina Tšekistä ja Valko-Venäjältä asti. Leiriläisten työtehtäviin kuuluu ennen kaikkea katajan raivaamista arvokkaamman kasviston tieltä.

”Käsityö on avainasemassa säilytettäessä arvokasta ja monipuolista lajistoa. Talkoissa pystymme tekemään tehokkaasti ja laadukkaasti tarkkuutta vaativaa työtä. Pystymme päivässä raivaamaan alueen, jonka raivaamiseen metsurilta menisi kuukausi”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Jurmo on lähes puuton, karunkaunis moreenisaari ja koko Suomen halki kulkevan Salpausselän viimeinen maanpäällinen jatke. Saarella järjestettävä talkooleiri päättyy lauantaina 9. elokuuta. Talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta.

Lisätiedot:

Esko Tainio, suunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, puh. 040 538 1637
Jari Luukkonen, suojelujohtaja, WWF Suomi, puh. 040 585 0020

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Jurmon talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalveluiden johtamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

WWF Suomi
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.