WWF: EU ei saa kuriin laitonta puukauppaa

Laiton puutavarakauppa kukoistaa Euroopan Unionissa viime vuonna voimaan tulleesta puutavara-asetuksesta huolimatta. EU-komission ja WWF:n tutkimusten mukaan useat jäsenmaat eivät ole muuttaneet lainsäädäntöään vastaamaan unionin vaatimuksia. WWF vaatiikin EU:lta toimia tottelemattomia jäsenmaita vastaan.

EU-komission viime viikolla julkaisemien tietojen mukaan reilun vuoden vanha puutavara-asetus ei ole saanut kuriin laitonta puutavarakauppaa unionin alueella. WWF:n tutkimus vahvistaa, että yli puolet jäsenmaista ei ole muuttanut lainsäädäntöään vaaditulle tasolle. WWF:n alkuvuonna koostaman EU-maiden hallitusbarometrin mukaan vain 11 EU-maan kansallinen lainsäädäntö vastaa unionin puukauppaa koskevia säädöksiä.

Yli vuosi sitten voimaan tulleen puutavara-asetuksen mukaan unionin alueelle puuta tuovien yhtiöiden ja metsänomistajien on pystyttävä osoittamaan, mistä puu tulee.

Suomi kuuluu niiden 11 maan joukkoon, joiden laitonta puutavarakauppaa koskeva laki ja siitä saatavat rangaistukset ovat tarpeeksi tiukkoja. Suomen lisäksi Belgia, Kypros, Tanska, Viro, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Slovenia ja Iso-Britannia valvovat raaka-aineen alkuperää tarpeeksi tehokkaasti.

Kaikissa muissa 17 maassa puukaupan säädökset ja rikkeistä saadut rangaistukset ovat joko puutteellisia tai olemattomia. WWF vaatii EU-komissiota painostamaan maita muuttamaan lainsäädäntöään ja ryhtymään toimiin tottelemattomia jäsenmaita vastaan.

”Ei ole mitään tekosyytä lykätä kansallisia toimia, joilla taataan Euroopassa ostettavan puun alkuperä. Laittomasti hakatun puun myyminen on rikos ja siihen pitää rangaista sen mukaan. On hienoa, että Suomessa lainsäädäntö on kunnossa, mutta laiton kauppa ei lopu ennen kuin sitä vastustava rintama on pitävä ”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Laittomat hakkuut tuhoavat maailman herkimpiä metsäympäristöä ja aiheuttavat vakavia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia alueiden asukkaille, jotka ovat riippuvaisia metsistään. Se on myös tärkein syy metsien katoamiseen Keski-Afrikassa, Amazonilla ja Kaakkois-Aasiassa. Laiton puukauppa vahingoittaa myös EU:n taloutta. Maailman puutavarasta 30 prosenttia myydään laittomasti. EU-komissio on myöntänyt, että unioni on tärkeä markkina-alue laitonta puukauppaa käyville maille.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 840 7461.

WWF:n barometri löytyy osoitteesta http://barometer.wwf.org.uk/what_we_do/government_barometer/