WWF: Aikeet koskiensuojelulain purkamiseksi vastuuttomia

Ympäristöjärjestö WWF vastustaa tiukasti aikeita purkaa niin sanottu koskiensuojelulaki, joka suojelee vapaita virtavesiä vesivoimarakentamiselta. Vesivoima on uusiutuvaa energiaa, mutta ympäristön kannalta erittäin haitallista. ”Vesi on uusiutuvaa, tuhotut ekosysteemit ja lajit eivät”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder toteaa.

Suomen virtavesistöt on padottu laajasti. Koskiluonnon rippeiden turvana on ollut vuonna 1987 säädetty laki, jonka murtamiseen on viime aikoina ilmennyt halukkuutta.

”Vesivoimayhtiöt saattavat olla halukkaita vaikuttamaan lain uudelleenarviointiin, ja osan puolueista uskotaan tukevan tätä näkemystä. Tulemme kuitenkin tekemään kaikkemme, jotta koskiensuojelulakiin ei kajota”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Suomalaisten selvä enemmistö, 67 prosenttia, kannattaa vapaiden virtavesien suojelua. Ainoastaan 12 prosenttia ei pidä suojelua tarpeellisena. Luvut selviävät WWF:n keväällä teettämästä laajasta kyselytutkimuksesta.

WWF aikoo tehdä analyysin puolueiden vesivoimakannoista ennen ensi kevään eduskuntavaaleja, jotta kansalaiset voisivat ottaa asian huomioon äänestäessään.

”Poliitikoiden tulisi kiinnittää huomiota siihen, että äänestäjien merkittävä enemmistö tukee virtavesien suojelua”, WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska toteaa.

Ovaskan mukaan suomalaisten tietoisuutta vesivoiman ympäristövaikutuksista tulisi kuitenkin kasvattaa jo ennen vaaleja.

”Vesivoimaa pidetään usein edelleen ympäristöystävällisenä energiantuotantomuotona, vaikka todellisuudessa se aiheuttaa pysyvää tuhoa esimerkiksi vaelluskalakannoille”, Ovaska sanoo.

Samoilla linjoilla on myös näyttelijä ja vapaa-ajankalastaja Jasper Pääkkönen, joka on mukana organisoimassa tänään järjestettävää Virtavesien tulevaisuus -seminaaria.

“Vesivoiman ympäristöhaitoista ei Suomessa, toisin kuin muualla maailmassa, ole keskusteltu lainkaan. Vesivoimaa on voitu mainostaa “ympäristöystävällisenä” ja “vihreänä” vailla minkäänlaisia perusteita väitteille. Tämän vuoksi valtaosa ihmisistä ei ymmärrä, että vesivoimalla on tuhoisat ympäristövaikutukset”, Pääkkönen toteaa.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, [email protected], 040 840 7461
Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi, [email protected], 040 727 3149