WWF ja Outotec: Suomen on tartuttava vihreän talouden mahdollisuuksiin

Suomen talousahdinkoon ja maailmanlaajuisen ympäristökriisin torjumiseen voidaan löytää ratkaisut samoilla keinoilla. Maassamme on lukuisia yrityksiä, joilla on mahdollisuudet kasvattaa toimintaansa puhtaan energian ja teknologian markkinoilla. Uusien ratkaisujen avulla voimme myös vähentää taloutemme riippuvuutta energiasta ja luonnonvaroista. Edelläkävijän ja innovaattorin rooli on kuitenkin lipsumassa Suomen ulottumattomiin.

Tämänhetkinen maailmantalous seisoo energiaa ja luonnonvaroja ahmivien toimialojen varassa. Kuitenkin suurin osa fossiilisista polttoaineista on jätettävä hyödyntämättä, jotta maapallo ei muuttuisi elinkelvottomaksi. Yhtälö ei selvästi täsmää. Tämän ristiriidan sovittaminen on 2000-luvun alun suurin haaste – ja samalla suurin taloudellinen mahdollisuus.

”Edessämme olevan muutoksen skaala vastaa teollista vallankumousta. Se muutti tuotanto- ja kulutusrakenteemme sekä yhteiskuntamme perin pohjin parissa sadassa vuodessa. Nyt sama pitäisi toteuttaa 30 vuodessa – ja hallitusti”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

Muutos on välttämätön, sillä ilman ratkaisuja ilmastokriisiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen katoaa myös perusta hyvinvoinnilta, taloudelta ja vakaudelta. Ratkaisuna on siirtyminen vihreään eli maapallon ekologisen kantokyvyn rajoissa toimivaan talouteen. Siirtymä tarkoittaisi myös täysin uudenlaisia toimialoja – ja niiden myötä työpaikkoja.

”Talouskasvu ja kasvava hyvinvointi on perinteisesti tuonut mukanaan kasvaneet ympäristövaikutukset. Uskon, että kestävillä ja resurssiviisailla teknologioilla tuo kohtalonyhteys voidaan katkaista, ja turvata kasvun mahdollisuudet myös kehittyvillä markkinoilla”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Tällä hetkellä moni muu maa on jo tarttunut tilaisuuteen. Kiina on kääntämässä maailman suurimman saastuttajan roolinsa suurimmaksi uusiutuvan energian investoijaksi. Näille markkinoille Suomenkin pitäisi tähdätä. WWF:n ja Cleantech Groupin vertailussa Suomi on toisella sijalla, kun arvioidaan maiden kykyä tuottaa puhtaan teknologian innovaatioita. Sen sijaan Suomi on yksi maailman huonoimmista maista houkuttelemaan uusiutuvan energian investointeja, kertoo EY:n syyskuussa julkaisema vertailu. Tähän on ajanut vanhanaikainen energiapolitiikkamme.

”Ymmärtävätkö suuret kotimaiset teollisuusyritykset, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia vihreä talous mahdollistaa ja toisaalta, millaisia haasteita tulevaisuuteen sisältyy?” pohtii Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Muutoksen tarpeen ymmärtäminen ja sen hallittu läpivieminen ovat edessämme haasteena ja mahdollisuutena. Siksi WWF ja teknologiayhtiö Outotec järjestävät tänään 25.11. Vihreän talouden huippuseminaarin, jossa suomalaisia vaikuttajia – kuten Sitran Kosonen sekä professorit Anne Brunila ja Sixten Korkman – kokoontuu keskustelemaan siitä, miten uudenlainen talous toteutuisi Suomessa. Jotta teollisuus, palveluntuottajat ja kuluttajat motivoituisivat toimimaan, muutoksen on tapahduttava politiikan ja talouden päätöksenteossa.

”Finanssiala ja Finanssialan Keskusliitto haluavat olla mukana ratkaisemassa tietoyhteiskunnan, kuluttajan, yritysten ja julkisen sektorin haasteita kestävän kehityksen saralla”, sanoo seminaariin osallistuva Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Seminaari toimii lähtölaukauksena WWF:n ja Outotecin pidemmälle yhteistyölle vihreän talouden konkretisoimiseksi. Mukaan haastetaan muitakin toimijoita.

”Muutos on mahdollinen, mutta se vaatii koko yhteiskunnan yhteistä tahtoa. Kaikkien meidän vastuulla on jättää ympäristömme ja yhteiskuntamme ehjänä jälkipolville. Nykymenolla olemme epäonnistumassa tässä tehtävässä”, WWF:n Nikula muistuttaa.

Lisätietoja:

Jussi Nikula, ohjelmapäällikkö, ekologinen jalanjälki -ohjelma, WWF, [email protected], 040 595 9002

Minna Aila, markkinointi-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Outotec, [email protected], 040 513 1470