Purkkitonnikalan vastuullisuus on kalakaupan akilleen kantapää

Kauppojen ja ravintoloiden kalavalikoimat ovat kehittymässä hyvää vauhtia vastuullisiksi, ilmenee WWF:n tuoreesta selvityksestä. Jo useat merkittävät toimijat ovat luopuneet kokonaan tuotteista, joita WWF:n Kuluttajan kalaoppaassa kehotetaan välttämään. Punaisen listan tuotteita on kuitenkin yhä myynnissä, ja kalakaupan toimijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota tonnikalasäilykkeiden vastuullisuuteen.

WWF aloitti vuonna 2012 kampanjan kestävän kalastuksen puolesta. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa olisi kaupan vain kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa. Kampanjaan osallistuvien yritysten valikoimien vastuullisuutta selvitettiin osana kampanjan väliarviointia.

”Selvityksen tärkein havainto oli se, että olemme hyvää vauhtia matkalla kohti kunnianhimoista mutta tärkeää tavoitetta. Yli puolet selvitykseen vastanneista yrityksistä oli sellaisia, joiden valikoimista suurin osa oli Kuluttajan kalaoppaan vihreällä listalla. Tähän hyvään tulokseen vaikutti merkittävästi kotimaisen kirjolohen nousu suositeltavien lajien joukkoon”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

Väliarviointiin saatiin tarkat tiedot kymmeneltä merkittävältä kalakaupan toimijalta Suomessa. Vastanneiden joukossa oli tukkukauppoja, päivittäistavarakauppoja, jalostajia ja ravintolaketjuja.

Vihreällä listalla olevien tuotteiden lisäksi valikoimissa oli paljon tuotteita Kuluttajan kalaoppaan keltaiselta, harkiten ostettavien, listalta. Keltaisen listan tuotteiden osuutta selittää etenkin norjalaisen lohen suuri suosio.

Tonnikalapurkeissa on eroja

Selvityksestä ilmeni, että useampi yritys oli onnistunut jättämään kokonaan valikoimistaan tuotteet, joita WWF kehottaa välttämään. Punaisen listan tuotteita oli kuitenkin yhä myynnissä noin puolella vastanneista. Näillä yrityksillä punaisen listan tuotteiden osuus oli keskimäärin alle 10 prosenttia niiden valikoimista.

”Punaiset listan tuotteet ovat saamiemme tietojen mukaan pääosin tonnikalasäilykkeitä. Säilyketonnikala on kasvatetun lohen ja kirjolohen jälkeen Suomen suosituinta kalaruokaa, ja tonnikalan kulutus on viime vuosina jopa kasvanut. Säilyketonnikalan vastuullisuuden lisääminen onkin äärimmäisen tärkeää vastuulliseen kalakauppaan pyrittäessä”, Ovaska sanoo.

Vastuullisten tonnikalavaihtoehtojen löytäminen voi olla vaikeaa sekä ammattilaisille että kuluttajille.

”Maailman tonnikalasaalis on peräisin yli kahdestakymmenestä eri tonnikalakannasta, joita kalastetaan monin eri menetelmin. Kuluttajalle turvallisin vaihtoehto on valita MSC-sertifioitua tonnikalaa. Tulemme tekemään yritysten kanssa yhteistyötä, jotta myös purkkitonnikalavalikoimat saadaan vuoden loppuun mennessä oikeille raiteille kampanjan tavoitteen mukaisesti”, Ovaska sanoo.

WWF:n Kuluttajan kalaoppaaseen tullaan tekemään päivityksiä alkuvuoden aikana. Päivityksiä on tiedossa myös tonnikalan osalta. Kalakampanjan loppuarviointi tehdään vuoden 2016 alussa.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, 040 727 3149, [email protected]

WWF:n Kuluttajan kalaopas ohjaa ympäristöystävälliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Vihreällä merkityissä lajeissa kalakannat ovat elinvoimaisia ja pyynti ei aiheuta ympäristöhaittoja. Keltaisella merkittyjen lajien kohdalla kestävyys vaihtelee alueittain: kalakannat saattavat olla heikkoja tai ylikalastettuja tai kalastus- ja kasvatusmenetelmät ympäristölle haitallisia. Punaisella merkityt lajit ovat uhanalaisia tai voimakkaasti ylikalastettuja tai pyyntiin käytetään tuhoisia kalastusmenetelmiä. Lisäksi lajin kasvatuksella on merkittäviä ympäristövaikutuksia. http://wwf.fi/kalaopas

Lisätietoa tonnikaloista: http://wwf.fi/mediabank/4857.pdf