WWF: Tulossa ympäristövaalit

WWF:n mielestä tulevat eduskuntavaalit ovat erityisen tärkeät luonnon- ja ympäristönsuojelulle. Uudet kansanedustajat voivat päätöksillään vaikuttaa muun muassa viimeisten vapaiden virtavesien ja luonnontilaisten soiden tulevaisuuteen, Itämeren puhdistustoimien rahoitukseen, kivihiilen käytöstä luopumiseen, valtion metsien hakkuisiin Metsähallituksen tulostavoitteiden kautta ja ympäristöhallinnon toimintamahdollisuuksiin.

”Vaikka esimerkiksi median vaalikeskusteluja seuraamalla tätä ei huomaa, vaaleissa päätetään pitkälti muun muassa ympäristönsuojelun tasosta ja Suomen energiatulevaisuudesta”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Tulevan eduskunnan linjaukset ratkaisevat, saavutetaanko monet valtion tasolla päätetyt, pitkän aikavälin ympäristötavoitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi kivihiilestä luopuminen vuoteen 2025 mennessä, Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttaminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä.

Eduskuntavaaleissa on ehdolla puolueita ja yksittäisiä ehdokkaita, jotka olisivat valmiita muun muassa purkamaan nykyistä ympäristölainsäädäntöä ja romuttamaan toimivaa ympäristöhallintoa. Iskusanoja ovat tällöin suojelun vapaaehtoisuus ja normien karsinatalkoot. Näillä käsitteillä on monille ihmisille myönteinen merkitys.

”Äänestäjiä sahataan retoriikalla linssiin. Ympäristönormien säätämiselle on ollut ja on edelleenkin painavat syynsä. Niillä taataan kaikille elintärkeät puhdas vesi ja ilma, viihtyisä ympäristö tai vaikkapa kotimaisten marjojen, sienten ja kalojen hyvä ja turvallinen laatu. Puhtaan ja elinvoimaisen luonnon suojelu on myös samalla ihmisten, ja jopa heikoimpien ihmisten, suojelua.”

”Mitä tulee vapaaehtoisuuteen, niin joissakin tapauksissa se sopii luonnonsuojeluun, mutta ei läheskään aina. Esimerkiksi suota ei voi suojella yksittäisinä tilkkuina, koska se on ekologinen kokonaisuus, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa”, suojelujohtaja Luukkonen toteaa.

WWF:n ohjeet äänestäjille ovat yksikertaiset: äänestäkää, ja ennen sitä tutustukaa puolueiden ja ehdokkaiden ympäristökantoihin.

”Olisi hyvä, jos äänestäjät vaalikeskustelujen ja -koneiden lisäksi tutustuisivat muun muassa ympäristö- ja muiden kansalaisjärjestöjen ehdokkaille tekemiin kyselyihin. Kaikki ympäristöjärjestöt ovat Energiaremontti 2015 -kampanjassa muun muassa yhdessä selvittäneet puolueiden energianäkemyksiä ja WWF julkaisee pian puolueiden mielipiteet vapaiden virtavesien suojelusta”, suojelujohtaja Luukkonen sanoo.

Lisää tietoa:

WWF Suomen vaaliteesit
Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen energiakyselyyn
Ympäristöjärjestöjen energiateesit

Lisätiedot:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, puh.040 5850020
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 8407461