EU on käynnistänyt luonnonsuojelulainsäädäntönsä arvioinnin

Euroopan komissio arvioi tärkeimpien luonnonsuojelusäädöstensä – luonto- ja lintudirektiivien – toimivuutta. WWF pelkää, että arvioinnin tuloksena hyvin toimineiden säädösten tehoa heikennetään.  Komissio kartoittaa EU-kansalaisten näkemyksiä luontodirektiiveistä verkkolomakkeen avulla vielä vajaan kahden viikon ajan. WWF kannustaa ihmisiä vastaamaan kyselyyn.

”Ilmapiiri komissiossa on tällä hetkellä luonnonsuojelulle kielteinen. Päätavoitteena tuntuu olevan taloudellisten arvojen korostaminen ja elinkeinotoiminnan tukeminen toimivia ja tarpeellisiakin normeja purkamalla”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

EU:n luonto- ja lintudirektiivejä pidetään yleisesti koko maailman mittakaavassa toimivimpina ja vahvimpina välineinä luonnonvaraisten eläinten, kasvien ja elinympäristöjen suojelussa.

”Näiden direktiivien ansiosta Euroopassa on maailman laajin suojelualueiden verkosto, Natura 2000. Se kattaa noin viidenneksen Euroopan maa-alueista ja noin neljä prosenttia merialueista sekä antaa suojaa noin tuhannelle lajille”, sanoo Jari Luukkonen.

”Suojeluhyötyjen lisäksi luonnonsuojelualueet ovat tuoneet mukanaan taloudellista hyötyä alueiden asukkaille. Myöskään alkuperäisen luonnon merkitystä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille ei voi liikaa korostaa.”

WWF:n tuorein Living Planet -raportti osoittaa, että vaikka luonnon monimuotoisuus hupenee suuressa osassa maapalloa, Euroopassa tilanne on lohdullisempi juuri toimivan lainsäädännön ja hyvän suojelualueverkoston takia.

”Jos joitakin ongelmia on ollut, ne ovat liittyneet siihen, että EU:n kaikki politiikan alat, kuten maatalous-, energia- tai liikennepolitiikka, eivät ole tukeneet EU:n ympäristöpolitiikkaa. EU:n jäsenmaissa ei myöskään ole aina myönnetty tarpeeksi voimavaroja, kuten rahaa ja työntekijöitä, lainsäädännön toimeenpanoon”, Luukkonen toteaa.

Euroopan komission arviointiin kuuluu kansalaisten julkinen kuuleminen, joka tapahtuu EU:n nettisivuilta löytyvän lomakkeen avulla: http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm.

WWF toivoo, että mahdollisimman moni, joka haluaa nykyisen tasoista eurooppalaista luonnonsuojelulainsäädäntöä jatkossakin, kertoisi EU:lle näkemyksensä tähän kyselyyn vastaamalla. Kysely päättyy 24.7.2015. Myös muut luonnonsuojelujärjestöt kautta EU:n alueen kannustavat ihmisiä vastaamiseen.

Lisätiedot:
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. 040 585 0020, [email protected]