WWF perusti sähköisen kohtaamispaikan koulujen ympäristöryhmille

Oppilaitoksissa työskentelee ja opiskelee päivittäin yli miljoona suomalaista. Siksi niiden ekologisen jalanjäljen pienentämisellä saadaan aikaan suuria vaikutuksia. Koulujen ympäristöryhmät tekevät tässä asiassa merkittävää työtä. Ympäristöjärjestö WWF on ympäristöryhmien työssä jatkossa tiiviimmin mukana. 

WWF on avannut uuden nettisivuston, jossa koulujen ympäristöryhmät voivat kohdata, kertoa tekemisistään ja oppia toisiltaan. Sivusto tarjoaa sekä materiaaleja toimintaan että ryhmille mahdollisuuden tuoda esille omaa toimintaansa nuorille ominaisella ja innostavalla tavalla. Ryhmät voivat kertoa tekemisistään esimerkiksi Instagram-kuvilla ja -videoilla tai sivuston YouTube-kanavalla.

Ympäristöryhmät koostuvat oppilaista, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesti viemään koulun arkea kestävämpään suuntaan. Wwf.fi/koulussa -sivusto on tuotettu yhteistyössä kokeneiden ympäristötyötä tekevien opettajien kanssa ja vastaamaan opettajien toiveisiin paikasta, jossa ympäristöryhmät voivat tavata.

Kaikille oppilaitosten ympäristötyöstä kiinnostuneille on perustettu myös WWF Opehuone Facebook -ryhmä.

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa kouluja velvoitetaan huomiomaan ympäristövastuullisuus kaikessa toiminnassaan ja myös vahvasti osallistamaan oppilaita. Sama on tehtävä myös lukioissa.

”Koulujen, jotka haluavat oikeasti toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa, on välttämätöntä ottaa oppilaat mukaan ympäristötyöhön. Osallistumista ja vaikuttamista voi oppia vain harjoittelemalla – niin sanotaan myös opetussuunnitelman tekstissä”, sanoo WWF:n ympäristökasvatusvastaava Hanna Seimola.

Ympäristökasvatusta yli 20 vuotta

WWF on tehnyt ympäristökasvatusta Suomessa vuodesta 1992. Järjestö on tuottanut monipuolista opetusmateriaalia, kouluttanut opettajia ja pitänyt koulukiertueilla jo yli 4 000 oppituntia.

”Nyt haluamme vahvemmin tukea kouluja ekologisen jalanjäljen pienentämisessä. Haluaisimme, että koulut uskaltaisivat lähteä tavoittelemaan esimerkiksi Vihreää lippua tai Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia”, Seimola sanoo.

WWF käynnisti Nepalissa koulujen ympäristöryhmien eli Eco Clubien toiminnan jo vuonna 1994 ja nyt kerhoja toimii lähes 600 eri puolilla Nepalia. Nyt tuotettu sivusto tulee jatkossa toimimaan myös suomalaisten ja nepalilaisten koululaisryhmien yhteisenä foorumina, jossa he voivat yhdessä tehdä toimia ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi mm. osallistumalla yhteisiin ”pandahaasteisiin”.

Sivusto on tuotettu ulkoasiainministeriön tuella, tarkoituksena aktivoida lapsia ja nuoria ympäristötoimintaan.

Sivujen osoite: wwf.fi/koulussa

Lisätietoja:

Hanna Seimola
Ympäristökasvatusvastaava, WWF Suomi
Puh. +358 50 522 5472, [email protected]