Vaalimaanjoen kututalkoissa avataan uusia kulkureittejä uhanalaisille taimenille

WWF, K-ryhmä ja Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n hallinnoima Kaakon Jokitalkkari järjestävät 30.9.–2.10. Vaalimaanjoella välillä Nokkala–Muurola puronkunnostustyöt, joiden aikana taimenten kutuesteenä toimivat Muurolan kaksi lankkupatoa muutetaan kalapoluksi. Lisäksi talkoolaisten voimin kunnostetaan Hyyryläisenkosken kutu- ja poikastuotantoalueita ja avataan kynnystämällä taimenille uusia kutualueita Nokankosken tierummun yläpuoleiselle koskialueelle. Tavoitteena on elvyttää erittäin uhanalaista jokeen kotiutunutta, luonnon omaa taimenkantaa.

Monet Suomen kalalajeista ovat sukupuuton partaalla, koska ne eivät pääse nousemaan puroissa ja joissa sijaitseville lisääntymisalueilleen. Kalojen nousun, ja siten myös kutemisen, estää usein harmittomalta näyttävä rakennelma. Esimerkiksi Vaalimaanjoella Muurolan kohdalla taimenten kudulle nousua rajoittavat kaksi lankkupatoa.

”Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia ja merkittävä syy tähän ovat erinäiset puroihin ja jokiin tehdyt rakennelmat, jotka estävät kalojen nousun lisääntymisalueilleen. Tälle asialle voi kuitenkin tehdä paljon. Vaalimaanjoen yläosassa avataan esteet ja kunnostetaan uomaa Virho ry:n ja Kaakon Jokitalkkarin aktiivisuuden ja maanomistajien myötämielisyyden ansiosta”, WWF Suomen suojeluasiantuntija Elina Erkkilä sanoo.

Vaalimaanjoen aiempi oma taimenkanta on hävinnyt. Tilanne on sama monessa muussa vesistössä, ja Suomen 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Vaalimaanjoen yläosan nykyinen taimenkanta istutettiin jokeen vuonna 2007. Toimenpiteillä vahvistetaan Vaalimaanjoen yläosan vaelluspoikatuotantoa, jolla edesautetaan joen alaosalla aiemmin tehtyjen isompien vaellusesteiden poistojen jo aikaansaamaa taimenkannan elpymistä.

Vaalimaanjoen kunnostuksissa keskeisessä roolissa ovat Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry ja sen hallinnoima Kaakkois-Suomen vesistöjen kalakantojen vahvistamiseen ja elvyttämiseen panostava Kaakon Jokitalkkari. Virtavesityöt tehdään Kaakon Jokitalkkarin ohjauksessa.

“Loistavaa, että näin hyvä porukka saatiin asian taakse ja että joen taimenkannan suojelullinen elvyttäminen alkaa koko jokireitillä. Toivon, ettei kukaan toiminnallaan hävittäisi ja pyytäisi näitä vuosikymmenten jälkeen jokeen palautuneita arvokaloja”, sanoo Virho ry:n Kaakon Jokitalkkarina toimiva Manu Vihtonen.

Osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista yhteistyötä

Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista tuttua yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Maanomistajien myötämielisyyden mahdollistamia Vaalimaanjoen talkoita tukevat lähialueen K-kauppiaat Hermanni Natunen (K-Market Taavetti) ja Seppo Lahtela (Konerauta Taavetti), jotka lahjoittavat talkooväelle evästä ja tarvikkeita.

”Yhteistyö on jatkoa pitkäjänteiselle työllemme kestävien kalakantojen puolesta. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä olemme noudattaneet tarkasti WWF:n Kalaoppaan suosituksia, eikä valikoimissamme ole Kalaoppaassa punaisella liikennevalolla merkittyjä uhanalaisia lajeja. Oma kala- ja äyriäislinjauksemme täyttää ensi vuonna jo kymmenen vuotta”, K:n vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo sanoo.

Lisätiedot:
Elina Erkkilä, suojeluasiantuntija, WWF Suomi, [email protected], 050 522 4540.

Manu Vihtonen, Virho ry:n Kaakon Jokitalkkari, [email protected], 040 505 0620.

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, K-ryhmä, [email protected], 050 306 4081.

Seuraa K-ryhmän ja WWF:n yhteistyön etenemistä ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta http://kesko.fi/kalapolut.

Virho ry
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n toiminnan tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä ja turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista. Tavoitetta toteutetaan koski- ja purokunnostuksin, rakentamalla kalateitä ja lohikalojen kotiutusistutuksilla. Virho antaa asiantuntija- ja neuvonta-apua mm. vesialueiden omistajille. Paikallisesti ja valtakunnallisesti Virho vaikuttaa valistustyöllä ja asiantuntijalausunnoin mm. maa- ja vesialueiden käyttöön ja lakiesityksiin. Virho ry:n hallinnoiman Kaakon Jokitalkkarin tavoitteena on Kaakkois-Suomen vesistöjen kalakantojen vahvistaminen ja elvyttäminen. http://www.virtavesi.com

K-ryhmä
K-ryhmän noin 45 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Autamme lähes 2000 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme jo maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin
http://www.kesko.fi

WWF Suomi
WWF on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista riippumattomista luonnonsuojelujärjestöistä. WWF:n maailmanlaajuisessa verkostossa on aktiivista toimintaa yli 100 maassa ja yli 5 miljoonaa tukijaa. WWF:n tehtävä on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. WWF toimii kaikilla luonnonsuojelun osa-alueilla.

WWF:n virtavesityö
K-ryhmän ja WWF:n yhteinen hanke on osa WWF:n virtavesityötä. Siihen kuuluu myös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Patokato-hanke. Alkuvuonna 2017 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on lisätä kalavesien hoidon parissa toimivien tahojen tietoisuutta kalojen vaellusta ja luonnollista elinkiertoa haittaavista turhista vaellusesteistä ja käynnistää työ niiden poistamiseksi.
http://wwf.fi/virtavedet