Toimistojen sähkönkulutus on ympäristön kannalta kestävintä pankki- ja vakuutusalalla

Pankki- ja vakuutussektori kunnostautui sähkön säästämisessä ja vihreän sähkön käytössä suomalaisten WWF Green Office -toimistojen vertailussa. Toimialalla käytettiin viime vuonna jopa 25 prosenttia vähemmän sähköä kuin edellisenä vuonna, ja käytetystä sähköstä 92 prosenttia oli vihreää sähköä. Tiedot selviävät WWF Green Office -vuosiraportoinnin tuloksista, jotka julkaistiin tänään.

Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu vihreä sähkö yleistyy suomalaisissa toimistoissa. Keskimäärin 57 % kaikesta WWF Green Office -toimistoissa vuonna 2017 kulutetusta sähköstä oli vihreää sähköä. WWF Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöjärjestelmä, jossa on tällä hetkellä Suomessa mukana noin 400 toimistoa 150 eri organisaatiosta.

Vihreän sähkön edelläkävijöitä Green Office -verkostossa ovat pankki- ja vakuutussektori sekä ICT-ala. Näillä toimialoilla yli 90 prosenttia kulutetusta sähköstä oli vihreää sähköä. Myös kiinteistöala saavutti hyvän tason 60 prosentin osuudella. Vaihtelua eri toimialojen välillä on runsaasti: esimerkiksi liitoissa ja etujärjestöissä vihreän sähkön osuus oli ainoastaan kolme prosenttia.

”Uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä ei synny laskennallisia ilmastovaikutuksia toisin kuin esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta energiasta. Vihreä sähkö yksin ei kuitenkaan riitä ratkaisuksi, vaan tarvitaan myös sähkönsäästöä ja energiatehokkuutta”, Green Office -projektipäällikkö Anniina Virta-Toikka WWF Suomesta toteaa.

Toimistojen päästöt vähenivät vuoden aikana lähes 8 000 tonnia

Suomalaisissa WWF Green Office -toimistoissa vähennettiin vuonna 2017 yhteensä 7 680 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaava määrä päästöjä syntyisi, jos lentäisi Helsingistä New Yorkiin ja takaisin päivittäin viiden vuoden ajan.

Merkittävin syy Green Office -verkoston päästövähenemään olivat lentomatkustuksesta aiheutuvat päästöt, jotka pienenivät 6 180 tonnia. Lentomatkustuksen vähenemiseen voi vaikuttaa esimerkiksi ympäristöystävällisemmiksi muokatut matkustusohjeet, etäneuvottelumahdollisuuksien parantuminen sekä organisaatioiden tavoittelemat kustannussäästöt.

Kokonaispäästöjä pienensi myös sähkönkulutuksen aiheuttamat päästöt, jotka pienenivät 1780 tonnia. Tulokseen vaikutti sähkön päästökertoimen muutos Green Office -raportoinnissa käytetyssä Ilmastolaskurissa: päästöt pienenivät, vaikka sähkönkulutus verkostossa kasvoi 2,5 prosenttia. Sähkön kulutus henkilöä kohden on kuitenkin jatkanut laskuaan.

”Uudet monitilaympäristöt sekä valaistuksen ja lämmityksen automaatiot edistävät energiatehokkuutta. Automatiikka voi esimerkiksi tunnistaa infrapunan avulla, onko tilassa läsnä ihminen ja säätää talotekniikkaa sen mukaisesti”, Anniina Virta-Toikka sanoo.

Kiinteistöillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta lisäksi on tärkeää, miten tiloja käyttävät ihmiset toimivat. WWF Green Office -ympäristöjärjestelmässä toimistojen henkilöstö on vahvasti osallisena ympäristöjärjestelmän tavoitteiden saavuttamisessa.

”Työntekijöiden valinnoilla on suuri vaikutus työpaikkansa ekologiseen jalanjälkeen. Jokainen voi toimia ympäristöystävällisesti töissä esimerkiksi valitsemalla kasvispainotteista ruokaa, lajittelemalla oikein ja suosimalla autoilun sijaan julkisia liikennevälineitä”, Anniina Virta-Toikka toteaa.

Tärkeimmät Green Office -indikaattorit:

INDIKAATTORI PÄÄSTÖMUUTOS tCO2ekv PÄÄSTÖMUUTOS % KULUTUSMUUTOS
Sähkönkulutus -1 780,43 -5,86 +8 146 728 kWh
Lämmön- ja jäähdytyksen kulutus +1 491,54 +4,65 +2 285 955 kWh
Tieliikenne -390,08 -7,71
Raideliikenne +3,54 +15,53
Lentoliikenne -6 177,88 -19,56
Paperinkulutus +19,71 +1,27 -319 034 arkkia
Jäte -843,19 -31,52 –1 015 078 kg
Veden kulutus –10 175 m3
YHTEENSÄ -7676,79

Sektorikohtainen kulutusvertailu:

Sähkön-kulutuksen muutos (%),
2017 vs. 2016
Vihreän sähkön osuus, % sähkön-kulutuksesta Sähkön-kulutus, kWh per hlö Paperin-kulutus, arkkia per hlö Paperin-kulutuksen muutos (%), 2017 vs. 2016 Toimistojen määrä (kpl), raportoinut sähkön kulutuksen Toimistojen määrä (kpl), raportoinut vihreän sähkön osuuden Toimistojen määrä (kpl), raportoinut paperin-kulutuksen
Sektori
Pankki ja vakuutus

-25

92

1 798

2 631

-3

13

12

14

Kiinteistö

-5

60

1 411

875

25

41

35

40

Koulutus

7

33

6 367

914

-13

17

9

11

Virastot ja ministeriöt

1

18

2 208

7 836

-2

39

18

34

Liitot ja etujärjestöt

-6

3

2 647

1 433

-16

15

8

17

Kauppa, jälleenmyynti ja tukku

1

12

3 117

984

-26

14

10

13

ICT

4

90

16 588

98

-36

5

4

3

Viestintä, juridiikka & konsultointi

-5

17

4 349

1 772

-9

19

12

18

Organisaatio-tyyppi

Järjestöt

4

2 173

1 303

31

13

33

Julkishallinto

30

2 847

2 401

61

29

60

Yritykset

76

7 605

1 653

96

74

90

Keskiarvo

Green Office -verkoston ka

1

57

5 330

2 409

-5

188

116

183


Lisätietoja:

Anniina Virta-Toikka, projektipäällikkö, Green Office, WWF Suomi
puh. 040 722 2823, [email protected]

Green Office -raportoinnin yhteenveto: https://wwf.fi/mediabank/11167.pdf

www.greenoffice.fi

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. wwf.fi