WWF ja K-ryhmä avaavat uhanalaiselle vaellustaimenelle kutureittejä Kuhmossa – kahden turhan esteen takana taimenta odottaa 10 kilometriä uutta elinympäristöä

WWF ja K-ryhmä avaavat talkoovoimin taimenelle vaellusreittejä Kuhmon Rauhiopurolla ja Särkipurolla lauantaina 7. heinäkuuta. Kohteissa taimenen vaellusta potentiaalisille elinalueille estävät liian korkealle asennetut tierummut, joiden lävitse taimen ei pääse jatkamaan vaellustaan. Lauantain puronkunnostustalkoot ovat osa WWF:n ja K-ryhmän monivuotista yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi.

Talkoolaiset kynnystävät puroissa esteeksi muodostuneiden tierumpujen edustoja, jotta uhanalainen vaellustaimen pääsisi jatkamaan kutumatkaansa. Esteiden poistuttua taimenille ja muille virtavesilajeille vapautuu jopa kymmenen kilometriä potentiaalista elin- ja lisääntymisympäristöä.

Talkoissa rakennetaan myös uusia lisääntymis- ja poikasalueita, jotta kalat saataisiin palaamaan puroon ja kuteminen voisi alkaa.

”Rauhiopurolla taimenta on tavattu viime aikoina vain istutettuna, mutta tavoite on, että lohikala kotiutuisi sinne ja alkaisi taas lisääntyä luontaisesti. Särkipurolla ollaan hieman edellä aiempien kunnostusten ansiosta, mutta silti tavoite on sielläkin sama: taimen pitää saada kotiutettua”, sanoo WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

K-kauppias: “Vaelluskaloista huolehtiminen on yhteinen tehtävämme”

Talkoissa lapionvarteen tarttuu myös K-Supermarket Vuokatin ja K-Supermarket Sotkamon kauppias Hannu Korhonen.

“Luontoarvot ovat minulle K-kauppiaana tärkeitä. Kala koskettaa tavalla tai toisella melkein jokaista suomalaista, ja on yhteinen tehtävämme huolehtia siitä, että suomalaiset vaelluskalakannat voivat hyvin. Siitä tässä yhteistyössä on kysymys”, kauppias sanoo.

“Olemme jo saaneet aikaan hienoja tuloksia eri puolilla Suomea. On mahtavaa laittaa kahluuhousut jalkaan seuraavaksi täällä Kalevalan kodissa!” iloitsee K-ryhmän ympäristöasiantuntija Minna Saari.

Kuhmon lauantaiset talkookohteet ovat osa isompaa #Kalahässäkkä-koskienkunnostustapahtumaa, jota vietetään Kuhmossa koko viikonlopun ajan. WWF ja K-ryhmä kiittävät Kuhmon kaupunkia, Kuhmon perhokalastajat ry:tä sekä osakaskuntia talkoiden mahdollistamisesta.

Monivuotinen yhteistyö jatkuu

WWF:n ja K-ryhmän monivuotinen yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi käynnistyi viime vuonna. Viiden vuoden aikana tavoitteena on avata kalan kulkua haittaavia vaellusesteitä, kuten tierumpuja tai vanhoja patoja eri puolilla Suomea. Lisäksi kaloille tehdään virtavesiin kutupaikkoja talkootöillä. Ensimmäisen talkoosyksyn aikana eri puolilla Suomea avattiin 9 nousuestettä ja rakennettiin 60 kutusoraikkoa. Yhteistyön tunnistaa ”Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

Lisätiedot:

Manu Vihtonen, virtavesiasiantuntija, WWF Suomi, [email protected], puh. 040 505 0620

Inka Karjalainen, K-Kalapolut-kohdekoordinaattori, K-ryhmä, [email protected], puh. 050 320 8473

Seuraa K-ryhmän ja WWF:n yhteistyön etenemistä ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta http://kesko.fi/kalapolut. Sivustolla voi myös ilmoittautua tuleviin kesän ja syksyn talkoisiin.

Lue lisää WWF:n virtavesityöstä: http://wwf.fi/virtavedet