WWF:n ja K-ryhmän talkoot vaelluskalojen hyväksi tuottavat tulosta: Yli 100 uutta kutupaikkaa, taimen palasi kunnostettuihin kohteisiin

WWF:n ja K-ryhmän toinen talkookausi uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi on päättynyt mainioin tuloksin. Sadat vapaaehtoiset rakensivat kesä–syyskuussa kaloille yli 100 uutta kutupaikkaa jokiin ja puroihin eri puolilla Suomea ja vapauttivat saavuttamattomissa ollutta elin- ja lisääntymisympäristöä jopa 30 kilometriä. Taimen on jo palannut ensimmäisen kauden talkoissa kunnostetuille alueille.

K-Kalapolut-talkoiden kakkoskaudella keskityttiin erityisesti taimenten kutu- ja elinympäristöjen parantamiseen. Kutusoraikkoja rakentui yhteensä 104 kappaletta. Kutuesteitä avattiin kolme, ja niiden takaa kaloille vapautui jopa 30 kilometriä saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä.

Tänä vuonna kahdeksalle eri paikkakunnalle saatiin avuksi 280 vapaaehtoista ja 18 K-kauppiasta. Yhdelle kunnostuspaikalle asennettiin loppusyksystä myös vedenalainen Taimenlive-kamera, jossa näkyi konkreettisesti, miten taimenkanta hyötyy uusista kutupaikoista.

’’Ensimmäisten kahden kauden aikana kunnostetuissa kohteissa on saatu kovalla työllä aikaan mahtavia tuloksia. Haluan kiittää kaikkia talkoissa mukana olleita toimijoita, K-kauppiaita ja vapaaehtoisia, jotka ovat lähteneet mukaan tärkeään työhön. Vaikka talkookausi tältä vuodelta päättyy, pitkäjänteinen työmme kestävien kalakantojen turvaamiseksi näkyy hankinnassamme ja kaupoissamme joka päivä”, sanoo K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Kunnostetut kutupaikat kelpaavat

WWF:n ja K-ryhmän ensimmäiset talkoot olivat Inkoossa sijaitsevalla Ingarskilanjoella syyskuussa 2017. Joen latvaosassa oli vastassa taimenen osittaisina nousuesteinä toimivat kaksi tierumpua. Kun vesi oli matalalla, rummut estivät uhanalaisen lohikalan pääsyn kutualueilleen. Talkoolaiset rakensivat tierumpujen alapuolelle kynnykset, jotta taimen pääsee nousemaan rumpujen läpi vedenpinnan tasosta riippumatta.

Kynnystykset ja runsaat syyssateet tuottivat toivottua tulosta: Luonnonvarakeskuksen sähkökoekalastusten perusteella kunnostetulla alueella polskii tänä syksynä 2–3 viime syksynä alkunsa saanutta poikasta purometriä kohden. Se tarkoittaa 200–300 pikkukalaa 100 metrillä.

”Tämä on todella konkreettinen suojeluvoitto kohteessa, joka on viime vuosina kärsinyt vähäisestä vedestä ja taimenen heikosta lisääntymisestä. Kalojen paluu on varmasti rohkaisevaa myös niille sadoille vapaaehtoisille, jotka ovat huhkineet talkoissamme ympäri Suomen”, iloitsee WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Lupaavia tuloksia taimenen paluusta on saatu myös muissa viime vuoden talkookohteissa. Esimerkiksi Vaalimaanjoella taimen lisääntyi jälleen aiemmin vaellusesteenä toimineen rumpuputken yläpuolelle.

”Luonnonvarainen taimenkanta on osa virtavesiluonnon monimuotoisuutta sekä erinomainen vedenlaadun indikaattori. On tärkeää estää jäljellä olevien kantojen häviäminen ja saada ne vahvistumaan konkreettisin toimin”, sanoo WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

WWF:n ja K-ryhmän monivuotinen yhteistyö vaelluskalojen puolesta jatkuu vuoteen 2021 asti.

K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyön toinen talkookausi lukuina

  • Yhdeksät talkoot kahdeksalla eri paikkakunnalla. K-ryhmä ja WWF olivat mukana yhdeksässä talkoo- ja kunnostustyössä Vihdissä, Kuhmossa, Heinävedellä, Nurmeksessa, Kangasniemellä, Ylöjärvellä, Viitasaarella ja Kouvolassa. Katso kaikki kauden 2018 tapahtumat sivulta Kesko.fi/kalapolut. Monissa talkoissa keskeisessä roolissa olivat jo pitkään ansiokasta työtä tehneet paikalliset toimijat.
  • 3 nousuestettä. Kauden 2018 talkootöissä avattiin kolme vaelluskalojen nousuestettä, kuten siltarumpuja ja käytöstä poistettuja pieniä patoja.
  • 30 kilometriä uusia kutu- ja elinympäristöjä. Nousuesteiden avaaminen toi uhanalaisille vaelluskaloille kymmenien kilometrien edestä uusia kutu- ja elinympäristöjä.
  • 104 kutupaikkaa. Syksyn kunnostustöissä keskityttiin erityisesti rakentamaan kutusoraikkoja jokiin ja puroihin, jotta kaloilla olisi paremmat olosuhteet kutemiseen. Tällä kaudella kutusoraikkoja rakennettiin lähes kolminkertaisesti viime vuoteen verrattuna.
  • 280 talkoolaista. Talkoovahvuuteen uhanalaisten vaelluskalojen puolesta saapui sadoittain suomalaisia. Talkoisiin voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi osoitteessa Kesko.fi/kalapolut.
  • 18 K-kauppiasta. Kaikissa talkookohteissa mukana urakoi myös K-kauppiaita, joita oli parhaimmillaan paikalla jopa neljästä eri lähialueen kaupasta.
  • Tärkeää työtä tietoisuuden lisäämiseksi
    Yksi K-Kalapolut-yhteistyön tärkeä tavoite on lisätä tietoisuutta Suomen vaelluskaloista, minkä vuoksi kakkoskauden talkoisiin liittyi myös tapahtumia. Esimerkiksi Ylöjärven Myllypurolla paikalliset saivat kasvattaa kalatietouttaan pelien ja tietoiskujen kautta sekä tutustua talkootyöhön taajamapurolla. Kouvolassa Myllynkoskella talkooapuihin saapui Niinistön koulun neljäs luokka, jonka kalantunnistustaidot pääsivät testiin WWF:n kalakisassa.

Lisätiedot:

WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder, [email protected], 040 840 7461
WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, [email protected], 040 505 0620
K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, [email protected], 050 306 4081