WWF:n kysely: Alle viidesosa suomalaisista ajattelee poliitikkojen tekevän tarpeeksi luonnon puolesta

Valtaosa suomalaisista on huolissaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä maapallolla, selviää WWF:n teettämästä kyselystä.

Suomalaisista 78 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, että he ovat huolissaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä maapallolla. Samaan aikaan vain 19 prosenttia suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että suomalaiset poliittiset päättäjät toimivat kunnianhimoisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tulokset selviävät WWF:n YouGov-tutkimusyhtiöllä teettämästä kyselystä*, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä luonnon monimuotoisuudesta.

”Kysely antaa voimakkaan viestin siitä, että suomalaiset toivovat poliitikoilta nykyistä vahvempia toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tällä hetkellä suomalaisten huoli luonnosta ei näy riittävästi poliittisessa päätöksenteossa”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Luonnon monimuotoisuus on heikentynyt dramaattisesti. WWF:n lokakuussa julkaiseman Living Planet -raportin mukaan selkärankaisten villieläinten määrä maapallolla on romahtanut. Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet maapallolla keskimäärin 60 prosenttia vuodesta 1970 vuoteen 2014. Kaikista lajirikkaimmissa maissa Keski- ja Etelä-Amerikassa populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin jopa 89 prosenttia.

Suomessa kiireellisimmät päätökset luonnon puolesta liittyvät WWF:n mielestä muun muassa metsiin, soihin ja suojelualueisiin. Esimerkiksi valtion metsissä pitäisi soveltaa vain monimuotoisuutta tukevia metsänhoitotapoja. Metsähallituksen vuosittainen tulostavoite pitäisi puolittaa nykyisestä 120 miljoonasta eurosta 60 miljoonaan euroon. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden METSO-toimintaohjelman rahoitus pitää nostaa vähintään 100 miljoonaan euroon nykyisestä 20 miljoonasta eurosta. ”Tavoitteemme on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä. Tarvitsemme poliittisilta päättäjiltä nyt selkärankaa tehdä ripeitä päätöksiä luonnon puolesta”, Luukkonen sanoo.

Suomalaisten on myös kannettava vastuunsa luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä kehittyvissä maissa. Suomalaisten ylikulutuksen vaikutukset eivät näy vain Suomessa, sillä monien kuluttamiemme tuotteiden ympäristövaikutukset näkyvät kehittyvien maiden luonnon köyhtymisenä. Suomen pitäisikin nostaa kehitysyhteistyörahoitus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vaalikauden loppuun mennessä. Työtä pitäisi ohjata nykyistä kunnianhimoisemmin luonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun, jotka tukevat ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista.

Suomalaiset lahjoittajina -kysely (kysymys monimuotoisuudesta s. 5 pdf)

WWF:n työkaluja kestävään kehitykseen – vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2019 (pdf)

Lisätiedot

Jari Luukkonen, suojelujohtaja, WWF, puh. 040 585 0020, [email protected]

Minttu-Maaria Partanen, viestinnän asiantuntija, puh. +358 50 349 6371, [email protected]

* Kyselyyn vastasi 2010 täysi-ikäistä suomalaista 9.–14.10.2018 välisenä aikana. Monimuotoisuutta koskeva osuus on osa laajempaa Suomalaiset lahjoittajina -kyselytutkimusta. Kysely on painotettu edustamaan suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen. Tulosten virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.