WWF:n raportti: Jäämeri sulaa nopeasti – arktiselle liiketoiminnalle luotava pelisäännöt

Ilmaston lämpeneminen sulattaa arktista merijäätä ennennäkemättömällä vauhdilla. Kun Jäämeri sulaa, uusia alueita avautuu liiketoiminnalle. WWF antaa tänään julkaisemassaan raportissa suosituksia, miten lisääntyvä liiketoiminta ja arktisen alueen herkkä luonto voidaan sovittaa yhteen.

Maapallon pohjoisnapaa ympäröi valtameri, jonka jääpeite sulaa hälyttävän nopeasti. Jäämeren sulaminen uhkaa koko arktisen alueen luontoa ja vaikuttaa ilmastoon ja ekosysteemeihin kaikkialla maapallolla. Samalla aiemmin saavuttamattomat merialueet avautuvat liiketoiminnalle.

Guggenheim Partners on arvioinut, että lähivuosikymmeninä arktisen alueen kehittämiseen investoidaan jopa biljoona dollaria. Suurimmat investoinnit kohdistuvat infrastruktuuriin, joka tukee sulavan meren taloudellista hyödyntämistä: merenkulkua, kalastusta, turismia ja kaivannaisteollisuutta.

”Arktisen alueen keskeisin tulevaisuudenkysymys on, pystytäänkö herkän ympäristön asettamat reunaehdot ja jatkuvasti kasvavat taloudelliset intressit sovittamaan yhteen. Esimerkiksi alueen luonnonvaroja, kuten öljyä ja kaasua, on entistä helpompi ottaa käyttöön jäiden sulaessa. Se taas kiihdyttää ilmastonmuutosta ja lisää öljyonnettomuuksien riskiä”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

”Liiketoiminnan kestävät pelisäännöt on määriteltävä nopeasti ennen kuin ’arktinen kultakuume’ kiihtyy toden teolla. On tärkeää toimia nyt, kun ympäristölle ei ole vielä ehtinyt tapahtua peruuttamatonta vahinkoa. Jäämeren tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ovat valtaisat, mutta niin ovat myös ympäristöriskit”, Rohweder lisää.

WWF julkaisi tänään Getting it right in a new ocean -raportin, jossa annetaan suosituksia arktisen alueen siniselle taloudelle. Sinisellä taloudella tarkoitetaan toimintaa, jossa taloutta kehitetään merialueilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

”Sinistä taloutta on yritetty edistää ympäri maailmaa vaihtelevalla menestyksellä. Arktisella alueella on mahdollista viedä käytäntöön se, mitä olemme oppineet sinisestä taloudesta muualla maailmassa, ja tehdä asiat oikein alusta asti”, Rohweder sanoo.

Getting it right in a new ocean -raportin suositukset:

  • Sijoituksia on ohjattava ainoastaan hankkeisiin, jotka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta.
  • Luonnon monimuotoisuus on turvattava arktisella alueella esimerkiksi uusia suojelualueita perustamalla.
  • Arktisella alueella asuvien ihmisten riippuvuutta kaivannais- ja öljyteollisuudesta on vähennettävä monipuolistamalla paikallistaloutta. Tulevaisuudessa on keskityttävä uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.
  • Meriliikenteen ympäristövaikutuksia on vähennettävä esimerkiksi luopumalla raskaan polttoöljyn käyttämisestä.
  • Kansainvälisiä foorumeja, kuten Arktista neuvostoa, on vahvistettava.
  • Arktinen tutkimus ja alkuperäiskansojen perinnetieto on integroitava päätöksentekoon.
  • Arktisen alueen hallinnassa on sovellettava ekosysteemeihin pohjautuvaa lähestymistapaa.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, 040 840 7461, [email protected]