Järjestöt: Yli 20 000 ihmistä marssi vahvan ilmastopolitiikan puolesta

Ilmastomarssi kokosi Helsingin keskustaan yli 20 000 osallistujaa, joille ilmastonmuutos on eduskuntavaalien ja seuraavan hallituskauden tärkein kysymys.

Ilmastomarssi kokosi Helsingin keskustaan yli 20 000 osallistujaa, joille ilmastonmuutos on eduskuntavaalien ja seuraavan hallituskauden tärkein kysymys. Marssijat vaativat seuraavalta hallitukselta toimia. Suomesta pitää tehdä maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio, jossa ilmastokriisi ja lajien uhanalaistuminen pysäytetään yhtä aikaa.

Suomi on monella mittarilla mitattuna maailman osaavin maa. Suomella on siis kaikki edellytykset tehdä päätöksiä, jotka inspiroivat koko maailmaa.

”Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tavoiteltava 65 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä ja tehtävä päätökset, joilla fossiilisista polttoaineista päästään nopeasti eroon. Suomi voi toimia esimerkkinä siitä, kuinka rakennetaan hyvinvointivaltio, jossa niin ihmiset kuin ympäristö voivat hyvin”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun.

Ilmastomarssilla oli mukana laaja joukkoa kansalaisia ja yhteiskunnan eri toimijoita, muun muassa lasten ja nuorten järjestöjä, taiteilijoita ja ammattiyhdistyksiä.

”Laaja osallistujajoukko kertoo, että ilmastotoimille on ennennäkemättömän laaja tuki. Odotamme, että viikon kuluttua valittavat uudet kansanedustajat ovat kuulleet huolemme ja, että ilmastonmuutoksen hillintä on tulevan hallitusohjelman ykköstavoitteena”, sanoo Katja Hintikainen, yksi marssin järjestäjistä.

Eduskuntapuolueilla on vielä kirittävää, sillä Korvaamaton-kampanjan tekemän puoluevertailun perusteella vain kaksi puoluetta ovat ilmasto-ohjelmissaan lähellä 1,5 asteen polkua.

”Keinot hillitä ilmastonmuutosta ovat olemassa. Päättäjiltä tarvitaan nyt rohkeutta toteuttaa päätökset, joilla liikenteen, ruoan, asumisen ja energiantuotannon päästöt saadaan alas. Aikaa ei ole hukattavaksi”, kannustaa marssia järjestämässä ollut Sebastian Österman.

Ilmastomarsseja kaiken korvaamattoman puolesta järjestettiin lauantaina myös Rovaniemellä, Oulussa ja Raumalla. Ilmastomarssin koolle kutsujina toimi joukko huolestuneita kansalaisia ja Korvaamaton-kampanja. Kampanjassa ovat mukana BirdLife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Korvaamaton-kampanja

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, [email protected]

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040 1648606, [email protected]

Suomen luonnonsuojeluliitto: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040 6313399, [email protected]

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, [email protected]