Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä löytyi tänä vuonna Tanskasta

Ympäristöjärjestö WWF palkitsi 25.9.2019 tanskalaisen viljelijäpariskunnan merkittävästä työstä Itämeren ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Kansainvälinen raati vaikuttui tilan lukuisista ravinnekuormitusta vähentävistä toimenpiteistä ja viljelijöiden omistautumisesta kestävän maatalouden käytäntöihin. WWF on palkinnut Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän vuodesta 2009 lähtien.

Kansainvälinen raati julkisti 25.9.2019 Puolan Varsovassa pidetyssä tilaisuudessa valintansa koko Itämeren alueen ympäristöystävällisimmäksi tilaksi. Tanskalaisen Kristian ja Maria Lundgaard-Karlshøjin tila valittiin yhdentoista kansallisen voittajan joukosta, ja heidät palkitaan 10 000 euron tunnustuksella. Raati vaikuttui Lundgaard-Karlshøjin tilalla tehtävistä lukuisista ravinnekuormitusta vähentävistä ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä.

“Kristian ja Maria haluavat, että heidän tilansa toiminta on kestävällä pohjalla myös tulevaisuudessa. He ovat ottaneet kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristön, ilmaston, energian, ruuantuotannon, omavaraisuuden ja eläinten hyvinvoinnin”, raati perusteli valintaansa.

Tilalla syntyvä lanta ja kasvijäte esimerkiksi käsitellään biokaasulaitoksessa ennen niiden levittämistä pelloille. Tällä vähennetään merkittävästi ravinnekuormitusta ja tuotetaan samalla fossiilitonta polttoainetta. Kestävän kehityksen käytäntöihin sitoutuneet viljelijät siirtyivät myös hiljattain luomuviljelyyn. Ensi vuonna viljelijät aikovat rakentaa lisäksi hehtaarin laajuisen kosteikon, jonka odotetaan vähentävän paikallisia typpivalumia 744 kilolla vuodessa.

“On todella hienoa saada tunnustusta siitä, että teemme asioita, joihin uskomme. Voitto vie meitä ehdottomasti entistä lähemmäs tavoitteitamme”, totesi Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Innovaatioita tarvitaan

WWF valitsee Itämeren alueen ympäristöystävällisimmän viljelijän vuosittain yhdentoista kansallisen voittajan joukosta. Suomen kansallinen voitto meni tänä vuonna Tage ja Ulla Erikssonille, jotka pitävät Hammaruddan tilaa Ahvenanmaalla. Heidän tilallaan torjutaan monipuolisesti ja kekseliäästi Itämeren rehevöitymistä muun muassa kosteikoin sekä hyödyntämällä rakkolevää lannoitteena.

”Kansalliset voittajat ovat esimerkkeinä muille tiloille siinä, miten kestävää maataloutta voidaan alueellisesti edistää ja ravinnevalumiin puuttua maatilakohtaisesti keskittymällä parempaan vesienhallintaan”, WWF Suomen suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola totesi.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoa ympäristöystävällisemmästä viljelystä ja antaa tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä vesistöjen rehevöitymistä vähentävien menetelmien käytössä. Kilpailussa valitaan kansalliset voittajat kustakin Itämeren rantavaltiosta ja heidän joukostaan alueellinen voittaja.

Kansallisen kilpailun voittajat saavat kunniakirjan, ilmaisen matkan koko kilpailun voittajan julkistustilaisuuteen sekä 1 000 euron suuruisen tunnustuksen. Koko kilpailun voittaja saa 10 000 euron palkinnon. Suomalainen viljelijä on voittanut koko kilpailun kahdesti, Vapolan tila vuonna 2009 ja Knehtilän tila vuonna 2015.

WWF on palkinnut Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän vuodesta 2009 lähtien. Kilpailuun osallistuvat Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä, Ruotsi, Valkovenäjä ja Ukraina.

Lue lisää:

Suomen Itämeri-ystävällisin maatila on Ahvenanmaalla
Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto

Englanniksi:

Baltic Sea Farmer of the Year criteria
Baltic Sea Farmer of the Year website
Green Agriculture for a Sustainable Sea 2019 conference

Lisätiedot:

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, suojeluasiantuntija WWF Suomi, jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi,  puh. +358 (0)40 500 6968
Kuvapyynnöt: viestintäasiantuntija Miina Poikolainen, miina.poikolainen@wwf.fi, puh. +358 (0)40 355 3340