Viljelijäkilpailu pääkuva © Joonas Fritze / WWF
Päivitetty

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto

Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoa ympäristöystävällisemmästä viljelystä ja antaa tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä vesistöjen rehevöitymistä vähentävien menetelmien käytössä. Kilpailussa valitaan kansalliset voittajat kustakin Itämeren rantavaltiosta ja heidän joukostaan alueellinen voittaja.

Kansallisen kilpailun voittajat saavat kunniakirjan, ilmaisen matkan koko kilpailun voittajan julkistuskonferenssiin sekä 1 000 euron suuruisen tunnustuksen. Koko kilpailun voittaja saa 10 000 euron palkinnon.

Vuoden 2019 kansallinen voittaja on palkittu!

Voitto meni Tage ja Ulla Erikssonille, jotka pitävät Hammaruddan tilaa Ahvenanmaalla. Tilalla torjutaan monipuolisesti ja kekseliäästi Itämeren rehevöitymistä muun muassa kosteikoin sekä hyödyntämällä rakkolevää lannoitteena.

Lue lisää voittajista

Erikssonit edustavat Suomea kansainvälisen kilpailun finaalissa Puolassa syksyllä. 

Tunnustusta Itämeri-ystävällisen viljelyn edelläkävijöille

WWF on palkinnut Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän vuodesta 2009.

Tutustu viime vuoden voittajiin

Kilpailun tavoitteena on innostaa viljelijöitä siirtymään Itämeren kannalta suotuisampiin viljelymenetelmiin esittelemällä konkreettisia esimerkkejä parhaista käytännöistä. Samalla pyritään lisäämään alueellista yhteistyötä Itämeren rantavaltioiden välillä, jolloin hyvät käytännöt saadaan leviämään.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista ja herkimmistä merialueista. Muun muassa maataloudesta kulkeutuvat ravinteet ovat sen suurin uhka. Siksi viljelyyn liittyvät toimet ovat avainasemassa Itämeren tilan parantamisessa.

 

Pääpalkinto Suomeen kahdesti

Suomalainen maatila on voittanut kansainvälisen kilpailun kaksi kertaa. Aivan ensimmäisen, vuonna 2009 järjestetyn kilpailun voitti Vapolan tila Uudessakaupungissa. Vuonna 2015 voitto meni Knehtilän tilaa Hyvinkäällä pitäville Markus Eerolalle ja Minna Sakki-Eerolalle (kuvassa), jotka ovat onnistuneet ehkäisemään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin suojavyöhykkeillä ja edistyneellä teknologialla.

”Viljelijöillä on kilpailussa loistava mahdollisuus tuoda esiin omia toimintatapojaan, jotka ovat edullisia ympäristön kannalta. Palkinnon suurinta antia ovat olleet uudet verkostot ja vuoropuhelu, joiden kautta olemme pystyneet kehittämään toimintaamme niin, että ne palvelevat laajemminkin", Markus Eerola kertoo.

Lue lisää:

På svenska

Kilpailun kansainväliset sivut