WWF ja VELUX Group aloittavat 20-vuotisen yhteistyön metsien suojelemiseksi – Yritys näyttää esimerkkiä välttämättömien päästövähennysten toteuttamisessa

WWF on solminut 20-vuotisen kansainvälisen yhteistyökumppanuuden VELUX Groupin kanssa. VELUX Group sitoutuu vähentämään yrityksensä ja toimitusketjunsa päästöjä ilmastotieteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Esimerkillisten päästövähennysten ohella yritys tukee WWF:n metsiensuojeluhankkeita, joiden tavoitteena on pysäyttää elinympäristöjen häviäminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen kohdealueilla. Metsiensuojeluhankkeiden arvioidaan tuottavan vuoteen 2041 mennessä ilmastohyötyjä määrän, joka vastaa yrityksen historiallista hiilijalanjälkeä, yhteensä 5,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Kööpenhaminassa 1.9.2020 – WWF ja maailman johtava kattoikkunoiden valmistaja VELUX Group julkistivat tänään 20-vuotisen kumppanuuden, jonka avulla yritys torjuu ilmastonmuutosta ja vaalii luonnon monimuotoisuutta.

Yritys sitoutuu vähentämään oman toimintansa ja arvoketjunsa (Science Based Targets, päästöalat 1, 2ja 3ii) hiilidioksidipäästöjä Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C vähennystavoitteen mukaisesti. WWF ja VELUX Group kannustavat myös muita yrityksiä mukaan tieteeseen perustuviin ilmastotoimiin. Ilmastotieteen mukaiset päästövähennykset ovat yksi tärkeimmistä vastuullisen yritystoiminnan lähtökohdista.

Päästövähennysten saavuttamiseksi VELUX Group lisää energiatehokkuuteen tähtääviä investointeja tuotantolaitoksillaan, siirtyy uusiutuvan energian käyttöön ja ostaa 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä sekä muuttaa olennaisesti tapoja, joilla se määrittelee ja ostaa materiaaleja.

Science Based Targets -aloiteiii on WWF:n, CDP:n, World Resources Instituten (WRIn) ja YK:n Global Compactin kehittämä työkalu, jonka avulla yritykset voivat sitoutua ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Metsien suojelulla pysäytetään elinympäristöjen katoaminen

Olennainen osa yhteistyökumppanuutta on arvokkaiden luonnonmetsien ja villieläinkantojen säilyttäminen ympäri maailmaa. VELUX Group tukee WWF:n metsä- ja monimuotoisuushankkeita, joiden tarkoituksena on vähentää metsä- ja lajikatoa sekä maaperän köyhtymistä ympäri maailmaa. Hankkeissa työskennellään yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa. Kaksi ensimmäistä metsäprojektia sijoittuvat Ugandaan ja Myanmariin.

Ugandassa keskitytään huonokuntoisten metsien ennallistamiseen, uusien metsien kasvattamiseen ja jäljellä olevien luonnonmetsien suojelemiseen monenlaisin toimenpitein. Hankkeessa kasvatetaan puita myös puutarhoissa ja muissa peltometsäviljelyjärjestelmissä sekä istutuksilla suojelualueiden ulkopuolella. Näin vastataan erilaisten metsätuotteiden kysyntään mahdollisimman kestävästi ja vähennetään painetta luonnonmetsien hakkuisiin.

Myanmarissa toteutettavassa hankkeessa pyritään suojelemaan Tanintharyin alueen luonnon ainutlaatuista monimuotoisuutta tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Metsiensuojeluhankkeilla sidotaan yrityksen historiallisia päästöjä vastaava määrä hiilidioksidia

Luonnonmetsien monimuotoisuuden suojelun lisäksi metsähankkeiden avulla sidotaan VELUX Groupin koko toimintahistorian aikaisia hiilidioksidipäästöjä vastaava hiilimäärä vuodesta 1941 lähtien – 5,6 miljoonaa päästettyä hiilidioksidiekvivalenttitonnia (päästöalat 1 ja 2i). Metsiensuojeluprojektit tekevät yhdessä yrityksen oman toiminnan ja arvoketjun päästövähennysten kanssa VELUX Groupista laskennallisesti elinikäisesti hiilidioksidineutraalin 100-vuotisjuhlavuotenaan, vuonna 2041.

”Planeetallamme on vakava ilmasto- ja ympäristökriisi, mikä vaatii poikkeuksellisia toimia. Yrityksemme arvojen mukaisesti pyrimme tekemään enemmän kuin muut, ja siksi kehitimme Lifetime Carbon Neutral -sitoumukseniv. Pienennämme merkittävästi tulevaisuuden päästöjämme ja vaadimme toimittajiamme tekemään saman. Toivottavasti muutkin yritykset saavat inspiraation muuttua ’elinikäisesti hiilidioksidineutraaleiksi’. Niin voimme luoda kestävän tulevaisuuden kaikille”, sanoo VELUX Groupin toimitusjohtaja David Briggs.

”Kun ilmasto- ja ympäristökriisien vaikutukset käyvät yhä selvemmiksi, tarvitaan kiireellisesti toimia, joiden avulla rakennetaan turvallisempi ja kestävämpi tulevaisuus kaikille.  Jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa, on äärimmäisen tärkeää sitoutua 1,5 asteen tavoitteeseen ja suojella monimuotoisia metsiä, jotka myös mahdollistavat välttämättömiä ekosysteemipalveluita yhteisöille ja taloudelle. Toivomme, että VELUX Groupin Lifetime Carbon Neutral -sitoumusiv inspiroi myös muita organisaatioita toteuttamaan välttämättömiä toimia ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ympäri maailmaa”, toteaa WWF:n pääjohtaja Marco Lambertini.

HUOMAUTUS

i – Päästöala 1 (suorat päästöt yrityksen omistamista tai valvomista lähteistä, esim. yrityksen tiloista, yritysautoista). Päästöala 2 (yrityksen käyttämän ostetun sähkön, höyryn, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannosta johtuvat epäsuorat päästöt).

ii – Päästöala 3 sisältää kaikki muut epäsuorat päästöt, joita syntyy yrityksen arvoketjussa (esim. ostetut tavarat ja palvelut, jätteiden syntyminen ja kuljetus).

iii – Tiedepohjaiset tavoitteet (Science Based Targets) -aloite ohjaa yrityksiä asettamaan tieteelliseen tietoon perustuvia tavoitteita ja lisäämään niiden kilpailuetua vähähiiliseen talouteen siirryttäessä. Aloitteessa yhteistyössä toimivat CDP, YK:n United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) ja World Wide Fund for Nature (WWF) sekä yksi We Mean Business Coalition -ryhmän sitoumuksista. Aloite määrittelee ja edistää tiedepohjaisten tavoitteiden asettamisen parhaita käytäntöjä, tarjoaa resursseja ja opastusta käyttöönoton esteiden vähentämiseksi sekä arvioi ja hyväksyy yritysten tavoitteet itsenäisesti.

iv – Standardimenetelmää historiallisen hiilijalanjäljen laskemiseksi ei ole käytössä nykypäivänä. Esimerkiksi kauan sitten voimassa olleita päästökertoimia ja energiankulutustietoja ei useinkaan ole saatavissa. Siksi VELUX Group kehitti menetelmän elinkaarensa hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi. Tämä menetelmä perustuu tunnustettuun Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard -yritysstandardiin ja siitä sovelletaan historialliseen tietoon. Carbon Trust tarkistaa itsenäisesti tämän ainutlaatuisen metodologian ja taustaoletukset, minkä jälkeen WWF:n asiantuntijat tarkistavat laskennan.

Kumppanuus on kansainvälisen WWF-verkoston yhteistyö VELUX Groupin kanssa. WWF Suomi on mukana yhteistyön viestintäkampanjassa syksyllä 2020, minkä yhteydessä VELUX Group lahjoittaa myös WWF Suomen luonnonsuojelutyöhön.  WWF Suomi ei ole osallisena yhteistyön metsänsuojeluprojekteissa.

Lisätietoja Lifetime Carbon Neutral -sitoumuksesta ja WWF-yhteistyön metsiensuojeluhankkeista löytyy osoitteista www.wwf.dk/velux ja www.velux.com/itsournature

Lisätietoja:

WWF International Media Team: [email protected]

VELUX Group Global Media Relations: [email protected]

Aino Sirkesalo, asiakkuuspäällikkö, yritysyhteistyö, WWF Suomi, [email protected]

VELUX Group
Lähes 80 vuoden ajan VELUX Group on luonut parempia elinympäristöjä ihmisille ympäri maailmaa hyödyntämällä katon läpi suodattuvaa päivänvaloa ja raikasta ilmaa. Tuoteohjelma sisältää kattoikkunat ja modulaariset kattoikkunat, koristekaihtimet, aurinkosuojatuotteet ja rullakaihtimet sekä asennus- ja älykotiratkaisut. Nämä tuotteet auttavat varmistamaan terveellisen ja kestävän sisäilman, niin työtä ja oppimista kuin leikkiä ja nautintoja varten. Yritys toimii globaalisti: myynti- ja valmistustoimintoja on yli 40 maassa ja noin 11 500 työntekijää ympäri maailmaa. VELUX Groupin omistaa VKR Holding A/S osakeyhtiö, jonka omistavat kokonaan voittoa tavoittelemattomat hyväntekeväisyysjärjestöt (THE VELUX FOUNDATIONS) ja perhe. Vuonna 2019 VKR Holdingin kokonaistulot olivat 2,9 miljardia euroa ja THE VELUX FOUNDATIONS lahjoitti hyväntekeväisyysapurahoina 178 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta www.velux.com.

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. wwf.fi.