WWF:n uusi livekamera seuraa merilintujen elämää urbaanissa ympäristössä

Harmaahaikaran, merimetson ja monen muun suuren merilinnun elämää voi seurata nyt suorassa lähetyksessä WWF:n Luontolivessä. WWF asensi kameran Helsingin Vanhankaupunginlahdelle yhdessä Elisan ja Helsingin kaupungin kanssa.

”Haluamme tehdä tunnetuksi pääkaupunkimme luontoa ja linnustoa. Helsingin Vanhankaupunginlahden ympäristö on sikäli ainutlaatuinen, että isot ja aiemmin aroiksi mielletyt merilintulajit viihtyvät risulinnoissaan näinkin lähellä kaupungin keskustaa. Livelähetyksen avulla myös sisämaassa asuvat pääsevät kurkistamaan merilintujen elämään”, sanoo WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen.

Viimeisen 15 vuoden aikana Lopin saareen ja sen lähistölle on asettunut pesimään muun muassa harmaahaikaroita, merimetsoja, laulujoutsenia, kanadanhanhia ja merihanhia. Kurjen pesintää ei ole toistaiseksi varmistettu, mutta kurkipari on oleillut saaren läheisyydessä monena vuonna.

’’Kamerassa esiintyvät lajit – harmaahaikara ja merimetso – osoittavat, että linnustomme on jatkuvassa muutoksessa ja muutokset voivat olla varsin nopeita. Esimerkiksi merimetson ensipesintä havaittiin Suomessa vasta noin 25 vuotta sitten’’, Tolvanen sanoo.

Rehevöityminen on vaikuttanut saaren lajistoon

Vuosi sitten Vanhankaupunginlahti tuli erityisesti helsinkiläisille tunnetuksi citymerikotkistaan, joiden elämää pystyi seuraamaan Elisan ja Helsingin kaupungin Merikotkalive-lähetyksestä. Tänä vuonna merikotka ei ole asettunut Loppiin pesimään, mutta viimevuotinen pesä on edelleen paikallaan. Alueella on kuitenkin nähty merikotkia tänäkin keväänä.

Yksi tekijä, joka on vaikuttanut suurikokoisten lajien yleistymiseen ihmisasutuksen lähellä, on luonto-opas Eero Haapasen mukaan särkikalan lisääntyminen rehevöityneessä vedessä.

’’Vanhankaupunginlahdella on tarjolla runsaasti ravintoa kalaa syöville linnuille. Linnut ovat myös tulleet rohkeammiksi, kun metsästys ei enää uhkaa niitä. Ennen vähälukuisemmat ja aremmat lajit pesivät nyt lähempänä ihmistä. Sukupuuton partaalla käynyt merikotka on myös kärsinyt Itämeren ympäristömyrkyistä, mutta myrkkyjen vaikutus on nyt väistynyt’’, Haapanen sanoo.

Merikotkan pelastaminen vuosikymmenien sinnikkäällä työllä sukupuuton partaalta elinvoimaiseksi on kotimaisen luonnonsuojelutyön menestystarina. Kun merikotka pääsi pois uhanalaisten lajien listalta, lajin kannanseuranta ja suojelutyö siirtyi vuonna 2020 WWF:ltä Sääksisäätiön vastuulle.

Livelähetyksen uskotaan edistävän lintujen pesärauhaa

Helsingin kaupunki toivoo livekameran lisäävän tietoisuutta Viikin luonnonsuojelualueesta ja siellä liikkumisesta.

’’Lintusaarikameran kautta pääsee seuraamaan Helsingin suurimman luonnonsuojelualueen ja arvokkaimman lintulahden elämää näppärästi kotisohvalta käsin. Livelähetys myös osaltaan turvaa Lopin saaren lintukolonian pesimärauhaa, koska mahdolliset luvattomat rantautumiset rauhoitettuun saareen voivat näkyä kuvassa. Kaikenlainen liikkuminen reittien ulkopuolella on kielletty Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella sulan veden aikaan’’, Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelija Kalle Meller muistuttaa.

WWF:n Luontoliven Lintusaarikamera tarjoaa mahdollisuuden katsella lähetystä poikkeuksellisen korkealla 4K-kuvanlaadulla. Kameran asennuksesta ja teknologiasta vastaavat Elisa, Kepit Systems Oy ja Solarvoima Oy.

’’Haluamme edistää kestävää tulevaisuutta ja luonnonsuojelua digitaalisilla ratkaisuilla. WWF:llä on kokemusta suorien luontolähetysten toteuttamisesta, ja 5G-yhteydet mahdollistavat entistä paremman kuvan ja elämyksen. Yhteistyössä voimmekin lisätä tietoisuutta uniikeista luontokohteista, kuten Helsingin Vanhankaupunginlahdella sijaitsevasta Lopin ’lintusaaresta’”, toteaa Elisan yritysvastuujohtaja Minna Kröger.

Materiaali- ja haastattelupyynnöt:

Kehityspäällikkö Justus Hyvärinen
040 570 7963
justus.hyvarinen@wwf.fi