Sauli Brander på Lisko gård i Kangasala har utsetts till Östersjöns miljövänligaste jordbrukare av WWF

Sauli Brander, som driver en ekologisk växtodlingsgård i Kangasala, har blivit utsedd till Östersjöns miljövänligaste jordbrukare i WWF:s internationella tävling. Juryn beskriver gården som ett bra exempel för både Finland och andra länder runt Östersjön, bland annat för att den kombinerar produktivitet med miljöhänsyn.

Liskogården utsågs till Finlands miljövänligaste i juni i den första fasen av tävlingen. Nu har den internationella juryn utsett gården till vinnare bland 11 finalister från samtliga länder runt Östersjön och från Belarus och Ukraina. WWF kommer att belöna Sauli Brander med titeln Östersjöns miljövänligaste jordbrukare och 10 000 euro vid ett evenemang som äger rum den 29 oktober kl. 13.00 på gården.

Juryn beskriver den vinnande gården som utmärkt, bland annat för att Brander har lyckats att kombinera produktivt jordbruk med miljöskydd. Brander har under lång tid haft ett mycket tydligt fokus på att minska verksamhetens påverkan på miljön genom att genomföra åtgärder för att främja markhälsa, minska övergödningen av vattendrag, återvinna näringsämnen och främja biologisk mångfald.

”Nästan alla rekommenderade miljöåtgärder tillämpas på Liskogården”, säger Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, ansvarig för inlandsvatten hos WWF. ”Fokus har varit, framför allt, på att minska mängden näringsämnen som rinner ut i vattnet och i stället hålla kvar dem i marken på ett långsiktigt och progressivt sätt.”

Bland annat har flera våtmarker och skyddszoner anlagts för att filtrera avrinningsvattnet från fälten. Dessutom förbättras markens tillstånd genom växtföljd, användning av komposterad gödsel och återvunna gödselmedel. Erosion förhindras och näringsämnen behålls genom odling av täckgrödor för att hålla marken grön under hela året.

Gårdens höga självförsörjning av energi tilltalade också juryn: majoriteten av el- och värmebehovet täcks av egna solpaneler och träflis gjord av pil och andra trädslag som samlas in från åkerkanter och diken.

Vinnaren själv är hedrad över erkännandet men betonar också att inget nytt eller revolutionerande har uppfunnits på gården:

”Att vinna är naturligtvis en stor ära. Vi har dock inte hittat på något nytt, utan har lärt oss från den senaste forskningen och följt andra jordbrukares praktiska försök och implementerad bästa praxis på vår gård”, säger Sauli Brander.

MTK har medverkat i arrangeringen av tävlingen och miljöchef Liisa Pietola vill särskilt lyfta fram det övergripande miljöarbetet på gården.

”Många olika miljöåtgärder på gården utgör tillsammans en imponerande helhet som gynnar miljön på många sätt. Olika alternativ har vägts noggrant mot varandra och de bästa har valts ut utifrån gårdens behov”, säger Pietola.

Finska jordbrukare har vunnit huvudpriset två gånger tidigare

WWF har belönat Östersjöns miljövänligaste jordbrukare sedan 2009. Ett av syftena med tävlingen är att öka samarbetet och sprida kunskap mellan länderna kring Östersjön.

”För att stoppa övergödningen av Östersjön behövs en hållbar jordbruksproduktion i alla länder i avrinningsområdet. Vi måste fortsätta att arbeta tillsammans för att göra det möjligt för Östersjöns ekosystem att återhämta sig och hantera andra utmaningar, till exempel klimatförändringen,” säger Jari Luukkonen, som delar ut priset och är naturskyddschef på WWF.

Framför allt är syftet med miljöpriset att öka kunskapen om miljövänligare odling och ge ett erkännande till jordbruksproducenter som är föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen.

Den senaste vinnaren Sauli Brander listar fler sätt att införa mer hållbara odlingsmetoder:

”Det behövs mer forskning om klimatvänligt jordbruk. Informationsutbytet mellan jordbrukare och även mellan jordbrukare och livsmedelsföretag måste också stödjas. Dessutom behöver jordbrukarna ekonomiskt stöd för sina investeringar,” säger Brander.

Finland har vunnit det internationella priset i tävlingen två gånger innan. Katariina och Jyrki AnkeloVapola gård i Uusikaupunki (Nystad) vann den allra första tävlingen år 2009. År 2015 fick Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola på Knehtilä gård i Hyvinge priset.

Mer information

Sisävesivastaava
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

Syftet med tävlingen och priset är att öka kunskapen om miljövänligare odling och ge ett erkännande till jordbruksproducenter som är föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen av vattendrag. I tävlingen utses nationella vinnare i varje land som gränsar mot Östersjön, och bland dem en vinnare för hela området. Vinnarna av den nationella tävlingen får ett diplom och en utmärkelse på 1 000 euro. Hela tävlingens vinnare får ett pris på 10 000 euro.

Winners 2021

Årets Östersjöbonde