Useita tuulivoimaturbiineja pellolla auringonvalossa.

Rahavirrat ratkaisevat ilmastonmuutoksen

Raha on avainasemassa, kun maailmaa muutetaan kestävämmäksi. Jotta voimme ratkaista ilmastokriisin ja suojella luontoa, valtavat määrät pääomaa, eli rahaa, on siirrettävä hiilettömiin vaihtoehtoihin.

Jotta ilmaston lämpeneminen pystytään pitämään alle kahdessa asteessa, tarvitaan Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvioiden mukaan jopa 75 tuhatta miljardia Yhdysvaltain dollaria muun muassa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Tämä vastaa koko maailman terveydenhuoltoon käyttämää budjettia yli 11 vuoden ajan.

Ilmastonmuutoksen riskit sijoittajille

Ympäristötekijöiden jättäminen talouden riskianalyysien ulkopuolelle on sijoittajalle uhkapeliä. Se myös ylläpitää talouden rakenteita, jotka ovat yhteisen ympäristömme kannalta tuhoisia. Suurimmat talouttamme uhkaavat tekijät liittyvät uusimpien arvioiden mukaan ympäristöön. Listan kärjessä on ilmastonmuutos.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

 

 • 1 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat fyysiset riskit

  Tutkimukset osoittavat, että ilmastoriskit ovat jo nyt todellinen riski finanssilaitoksille. Riski vahvistuu tulevaisuudessa. Tämä voi tarkoittaa 2,5–24 tuhannen miljardin Yhdysvaltain dollarin menetyksiä maailmanlaajuisille sijoitusomaisuuksille.

 • 2 Riski hiilikuplan puhkeamisesta

  Noin 60–80 prosenttia maailman tunnetuista fossiilisista polttoainevarannoista täytyy jättää käyttämättä, mikäli maapallon keskilämpötilan nousu halutaan pitää alle kahdessa asteessa. Kun näin tapahtuu, voi niin sanottu hiilikupla puhjeta eli huomattava osuus fossiilienergiayhtiöiden varallisuudesta voi muuttua arvottomaksi. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi perinteisesti turvallisina sijoituskohteina pidettyjen öljy-yhtiöiden markkina-arvoon.

  Mitä nopeammin sijoittajia uhkaavat ilmastoriskit otetaan huomioon, sitä alhaisemmat kustannukset ovat. Myöhäiset toimet eivät tuo tullessaan hyötyjä kenellekään.

 • 3 Vastuuriski

  Ilmastonmuutos aiheuttaa riskin niille tahoille, joiden katsotaan olevan syyllisiä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tuhoihin ja vahinkoihin. Aiemmin vastaava on tapahtunut esimerkiksi asbestin käytössä.

Pilvet ja sininen taivas heijastuvat aurinkopaneelista.

Uusiutuva energia tarjoaa uusia kasvumahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille.

Ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet

Sijoittaminen 1,5–2 asteen mukaisesti tarkoittaa, että jokaisen yrityksen tulee olla valmistautunut muutokseen. Sijoittajien yksi keskeisistä rooleista saattaakin olla juuri ilmastotieteen mukaisen yritystoiminnan vaatiminen.

Science Based Targets -aloite (SBT) tähtää siihen, että yritykset muokkaavat toimintansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Tulevaisuuteen varautuneet yritykset voivat olla myös sijoittajalle turvallisempi kohde. Suomesta mukana aloitteessa on esimerkiksi Kesko.

Mitä WWF tekee?

 • Edistämme ilmastonmuutosta hillitsevää sijoittamista työskentelemällä yhteistyössä tutkijoiden ja finanssialan toimijoiden kanssa.
 • Tavoitteemme on varmistaa, että varsinkin institutionaalisten sijoittajien sijoitusportfoliot ovat yhteneviä Pariisin ilmastosopimuksessa mainitun 1,5 asteen lämpötilatavoitteen kanssa. Toisin sanoen, että sijoitukset auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta.
 • Selvitimme raportissamme, kuinka hyvin merkittävimpien sijoittajien uusiutuvan energian ja kivihiilisijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.
 • Julkaisimme yhdessä Mandatum Lifen kanssa oppaan, joka kertoo ilmastonmuutokseen liittyvistä sijoitusriskeistä ja auttaa sijoittajia vähentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä sijoitustavoitteensa huomioiden.