Useita tuulivoimaturbiineja pellolla auringonvalossa.

Rahavirrat ratkaisevat ilmastonmuutoksen

Raha on avainasemassa, kun maailmaa muutetaan kestävämmäksi. Ilmasto- ja luontokriisien ratkaiseminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

Jotta ilmaston lämpeneminen pystytään pitämään alle kahdessa asteessa, tarvitaan Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvioiden mukaan jopa 75 tuhatta miljardia Yhdysvaltain dollarin investoinnit muun muassa uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävään tuotantoon sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Tämä vastaa koko maailman terveydenhuoltoon käyttämää budjettia yli 11 vuoden ajan. Siirtyminen kestäviin energiamuotoihin ja energiankäyttöön on kuitenkin elinehto myös taloudelle, ja vähäpäästöiseen teknologiaan sijoittaminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

Ilmastonmuutoksen riskit sijoittajille

Ympäristötekijöiden jättäminen talouden riskianalyysien ulkopuolelle on sijoittajalle uhkapeliä. Se myös ylläpitää talouden rakenteita, jotka ovat yhteisen ympäristömme kannalta tuhoisia. Suurimmat talouttamme uhkaavat tekijät liittyvät ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

 

 • 1. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat fyysiset riskit

  Ilmastokriisi on todellinen riski finanssilaitoksille ja riski tulee kasvamaan edelleen tulevaisuudessa. Jos ilmastonmuutosta ei kyetä hillitsemään, se voi tarkoittaa 2,5–24 tuhannen miljardin Yhdysvaltain dollarin menetyksiä maailmanlaajuisille sijoitusomaisuuksille.

 • 2. Riski hiilikuplan puhkeamisesta

  Noin 60–80 prosenttia maailman tunnetuista fossiilisista polttoainevarannoista täytyy jättää käyttämättä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää alle kahteen asteeseen. Tämä voi johtaa niin sanottuun hiilikuplan puhkeamiseen, jolloin huomattava osuus fossiilienergiayhtiöiden varallisuudesta muuttuu arvottomaksi. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi perinteisesti turvallisina sijoituskohteina pidettyjen öljy-yhtiöiden markkina-arvoon.

  Mitä nopeammin sijoittajia uhkaavat ilmastoriskit otetaan huomioon, sitä alhaisempia kustannukset ovat. Myöhäiset toimet eivät tuo hyötyjä kenellekään.

 • 3. Vastuuriski

  Ilmastonmuutos aiheuttaa riskin niille tahoille, joiden katsotaan olevan syyllisiä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tuhoihin ja vahinkoihin. Aiemmin vastaava on tapahtunut esimerkiksi asbestin käytössä.

Pilvet ja sininen taivas heijastuvat aurinkopaneelista.

Uusiutuva energia tarjoaa uusia kasvumahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille.

Ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet

Ilmastovastuullinen sijoittaminen ja rahoitus tarkoittavat, että jokaisen yrityksen tulee olla valmistautunut muutokseen. Muutosta tukeakseen ja edistääkseen WWF on yhdessä muiden tahojen kanssa perustanut Science based targets -aloitteen (SBTi), joka tarjoaa yrityksille työkaluja vähentää ilmastovaikutuksiaan 1,5 asteen rajan mukaisesti. SBTi on julkaissut päästöjen vähentämisohjeistuksia noin 20:lle toimialalle, kuten vaateteollisuudelle, terässektorille sekä maa- ja metsätalouden tuotteita jalostaville yrityksille (FLAG). Näihin ohjeistuksiin on sitoutunut jo yli 4 000 yritystä. Suomesta aloitteessa on mukana yli 70 yritystä.

Tulevaisuuteen varautuneet yritykset voivat olla myös sijoittajalle turvallisempia kohteita.

Mitä WWF tekee?

 • Edistämme ilmastonmuutosta hillitsevää sijoittamista työskentelemällä yhteistyössä tutkijoiden ja finanssialan toimijoiden kanssa.
 • Tavoitteemme on varmistaa, että varsinkin institutionaalisten sijoittajien sijoitusportfoliot ovat yhteneviä Pariisin ilmastosopimuksessa mainitun 1,5 asteen lämpötilatavoitteen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset sijoitukset auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta.
 • Selvitimme raportissamme merkittävien eurooppalaisten sijoittajien ilmastotoimia.
 • Julkaisimme yhdessä Mandatum Lifen kanssa oppaan, joka kertoo ilmastonmuutokseen liittyvistä sijoitusriskeistä ja auttaa sijoittajia vähentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä sijoitustavoitteensa huomioiden.

Tue ilmastotyötä yrityslahjoituksella

Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Lahjoittamalla ilmastotyölle osoitat, että yrityksesi haluaa toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Tee yrityksen kertalahjoitus

Tue ilmastotyötä yrityslahjoituksella

Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Lahjoittamalla ilmastotyölle osoitat, että yrityksesi haluaa toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.