6 + 1 vinkkiä, joilla metsänomistajat voivat auttaa metsäpeuraa

Metsäpeura on vanhojen metsien ja ojittamattomien avosoiden laji. Avohakkuut ja kaikenlainen rakentaminen ovat metsäpeuralle häiriöksi. Kokosimme vinkkejä, joilla metsänomistajat voivat auttaa tätä uljasta eläintä.

Metsäpeuroja elää Suomessa pääasiassa Kainuussa ja Suomenselällä. Tällä hetkellä niitä ollaan palauttamassa myös vanhoille elinalueilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Näillä alueilla metsänomistajat voivat auttaa metsäpeuraa omilla toimillaan.

Tässä 6 + 1 vinkkiämme metsäpeuran huomioimiseksi metsänhoidossa:

1. Sano ei avohakkuille (lue lisää jatkuvasta kasvatuksesta, joka on sekä kukkarolle että metsäpeuralle hyvä vaihtoehto).

2. Vältä kunnostus- ja täydennysojituksia sekä ojitusmätästystä, sillä metsäpeura viihtyy suoalueilla.

3. Säilytä korpien reuna-alueet koskemattomina, sillä ne ovat metsäpeuran tyypillisiä vasomisalueita.

4. Metsäpeuran lisääntymisalueilla ei tule tehdä avohakkuita tai harvennuksia, mutta jos toimit silti näin, säästä naavaa tai luppoa kasvavia kuusiryhmiä metsäpeurojen suojaksi ja ravinnoksi.

5. Säästä muutenkin runsasnaavaisia ja -luppoisia metsiköitä.

6. Älä muokkaa maata. Jos maanmuokkausta välttämättä tarvitaan, tee se mahdollisimman kevyesti metsäpeuran tärkeän ravinnon, jäkälän, säilyttämiseksi.

+ 1. Suojele metsäsi kokonaan hakkuilta! Vanhojen metsien suojelu on metsäpeuralle tärkeää. Metsäpeuran elinalue voi täyttää metsiensuojeluohjelma Metson kriteerit. Metso-ohjelman kautta valtio voi maksaa markkinahinnan mukaisen verottoman korvauksen alueen suojelusta. Lue lisää osoitteesta www.metsonpolku.fi.

Miksi nämä vinkit auttavat?

Metsäpeura vaihtaa elinympäristöään vuodenkierron mukaan. Se vaeltaa keväisin ja syksyisin jopa satoja kilometrejä talvi- ja kesälaitumilleen. Kesäisin metsäpeurat hakeutuvat soille ja muille avoimille paikoille, talvensa ne viettävät karujen kankaiden, soiden ja vesistöjen muodostamassa maisemassa.

Metsäpeura suosii vasontapaikkoina rauhallisia metsäalueita. Metsäinen ja suojainen vasontapaikka toimii suojana suurpetoja vastaan.

Metsäpeura käyttää erilaisia ravinnonlähteitä kesäisin ja talvisin. Talvisin peurat käyttävät ravinnokseen suurimmaksi osaksi jäkälää, luppoa ja naavaa, mutta myös puolukkaa, variksenmarjaa ja heiniä. Keväällä ensimmäisenä lumen alta paljastuvista laikuista ja soilta metsäpeura käyttää ravinnokseen tupasvillan kukintoja, myöhemmin myös raatetta. Kesäisin ravintoon kuuluu jäkälää, lehtipuiden lehtiä ja tuoreita kasveja, esimerkiksi järvikortetta, kurjenjalkaa, maitohorsmaa ja kultapiiskua. Syksyisin metsäpeurojen ravintoon kuuluvat myös sienet.

Jos kaipaat lisää tietoa luonnolle ystävällisistä tavoista hoitaa metsääsi, tutustu WWF:n Metsänhoito-oppaaseen. Se kaataa asiantuntijavoimin metsänhoitoon liittyviä myyttejä ja tarjoaa lisätietoa keinoista, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen onnistuu metsän käsittelyssä.