Pesäpula uhkaa sääksiä – näin voit auttaa, jos omistat metsää

Haukkojen heimoon kuuluva sääksi eli kalasääski on keskikokoinen petolintu. Suomessa se on elinvoimainen laji, jonka pesimäkannaksi on arvioitu yli 1 100 paria. Vielä hiljattain sääksi luokiteltiin silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaiseksi. Edelleen sitä uhkaa pula pesäpaikoista, sillä metsätalouden takia vanhojen metsien määrä on huvennut vähiin.

Sääksiä elää kaikkialla Suomessa. Ne rakentavat pesänsä korkeille paikoille, useimmiten vanhan puun latvaan. Painava pesä tarvitsee alustakseen jykevän puun, mutta vanhat metsät ovat nykyään maassamme harvinaisia. Puuvanhuksien tragedia on, että niiden kaataminen on nopeaa, mutta uusien kasvattaminen tilalle on erittäin hidasta. Esimerkiksi vanhaa mäntyä, eli aihkia, joutuu kasvattamaan satoja vuosia. Ikääntyneitä puita on nykyisin äärimmäisen vähän verrattuna tilanteeseen, johon eliöstö on aikojen saatossa sopeutunu

Näin autat

Tehokkain keino on varsin yksinkertainen: Suojele metsäsi kokonaan hakkuilta! Etenkin vanhojen metsien suojelu on sääksille tärkeää. Sääksen elinalue voi täyttää myös metsiensuojeluohjelma Metson kriteerit. Metso-ohjelman kautta valtio voi maksaa markkinahinnan mukaisen verottoman korvauksen alueen suojelusta. Lue lisää osoitteesta www.metsonpolku.fi

Jos kaadat metsää, sano ei avohakkuille. Lue lisää jatkuvasta kasvatuksesta, joka on sekä kukkarolle että kalasääskelle hyvä vaihtoehto. Jatkuvan puustopeitteen säilyttäminen pesän ympärillä on tärkeää, sillä avohakkuulle jätetty pesäpuu on altis tuulille.

Jos kaipaat lisää tietoa luonnolle ystävällisistä tavoista hoitaa metsääsi, tutustu WWF:n Metsänhoito-oppaaseen. Se kaataa asiantuntijavoimin metsänhoitoon liittyviä myyttejä ja tarjoaa lisätietoa keinoista, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen onnistuu metsän käsittelyssä.

Mitä sinä voit tehdä?

Metsänomistaja, vaihda jatkuvaan kasvatukseen!

Voit hoitaa metsääsi ilman avohakkuita ja saada samalla tuottoa.

Metsää voi hoitaa myös ilman avohakkuita

Metsänomistaja, vaihda jatkuvaan kasvatukseen!

Voit hoitaa metsääsi ilman avohakkuita ja saada samalla tuottoa.