Amazonin tuhoutuminen uhkaa sademetsän eläimiä

Amazonin sademetsä pitää sisällään uskomattoman määrän ainutlaatuisia eläin- ja kasvilajeja. Laajat tulipalot uhkaavat ajaa jo nyt vaarantuneet lajit ahtaalle.

Amazon ei ole kriittinen alue vain ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Se pitää sisällään yhtä maapallomme ainutlaatuisinta lajikirjoa. Arviolta noin kymmenesosa tunnetuista lajeista elää Amazonin alueella. Läheskään kaikkia sademetsän lajeja ei edes tunneta – Amazonista löytyy uusi laji keskimäärin joka kolmas päivä.

Parhaillaan riehuvilla tulipaloalueilla ja niiden liepeillä elävät eläimet yrittävät paeta sademetsässä uusille alueille. Lajeja on Amazonissa kuitenkin niin runsaasti, etteivät ne kaikki pysty pakenemaan. On arvioitu, että 2,5 neliökilometrin alueella elää keskimäärin pelkästään hyönteisiä noin 50 000 lajia. Yhdessä sademetsän puussa voi elää enemmän muurahaislajeja kuin kokonaisessa valtiossa muualla maapallolla.

Eläinten yksilömäärä on vähentynyt Etelä-Amerikassa huolestuttavasti jo ennen tämän vuoden tulipaloja. WWF:n Living Planet -raportin mukaan selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet alueella keskimäärin 89 prosenttia vuosina 1970–2014.

Amazon on tärkeä elinalue muun muassa näille eläimille.

Jaguaari

Jaguaari on silmälläpidettävä laji. Se vaatii laajat elinalueet sademetsissä selviytyäkseen. Jaguaarin suurimmat uhat ovat salametsästys ja elinalueiden tuhoutuminen metsäkadon takia.

Mustahämähäkkiapina

Mustahämähäkkiapina on vaarantunut laji, joka elää Etelä-Amerikan itäisissä osissa Amazon-joen pohjoispuolella. Mustahämähäkkiapinaa uhkaavat eniten salametsästys ja elinalueiden tuhoutuminen. Koska mustahämähäkkiapina suosii ikääntyneitä trooppisia puita eikä muuta mielellään ihmisen muokkaamille alueille, laji kärsii erityisen paljon sademetsäalueiden pirstoutumisesta.

Laiskiainen

Laiskiaisiin kuuluvat kuusi lajia elävät trooppisissa sademetsissä. Lajien luokitus vaihtelee äärimmäisen uhanalaisesta vaarantuneiksi. Laiskiaiset liikkuvat keskimäärin alle 40 metriä päivässä, joten ne eivät pääse nopeasti pakoon esimerkiksi rajusti leviäviä tulipaloja. Laiskiaiset ovat täysin riippuvaisia elinvoimaisista sademetsistä, joita metsäkato hävittää.

Amerikantapiiri

Amerikantapiiri elää trooppisissa ja subtrooppisissa metsissä. Laji on vaarantunut. Amerikantapiiri vaatii elinympäristökseen kosteita alueita, joten sademetsät ja niiden ylläpitämä ilmasto ovat niille elintärkeitä. Lajin suurimmat uhat ovat salametsästys ja elinalueiden tuhoutuminen, erityisesti metsäkato.

Mitä WWF tekee?

WWF suojelee sademetsiä ja niiden lajeja Amazonin sademetsässä ja muualla maailmassa. WWF suojelee lajeja ja niiden elinalueita, torjuu metsäkatoa ja salametsästystä sekä kerää tutkimustietoa lajeista. Vaikutamme myös poliittisiin päättäjiin, jotta lajeja ja niiden elinalueita voidaan suojella sekä ilmastonmuutos torjua.

WWF:n Sademetsä-kummina eli säännöllisenä tukijana olet eturivissä suojelemassa maailman lajirikkaimpia elinympäristöjä. Tule mukaan!

Voit myös tehdä kertalahjoituksen sademetsien suojelutyölle. Jokainen lahjoitus on askel parempaan. Kertalahjoituksen pääset tekemään täällä.