Energiatehokkuudesta hyötyä ympäristölle ja ihmisille: ”Energiatehokkaammissa rakennuksissa kulut ovat pienemmät”

EU:n LIFE-hankkeita hallinnoivan EASME:n projektineuvonantaja Claudia Guerrinin mielestä rakennusten energiatehokkuudella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Energiatehokkuudesta on hyötyä ympäristölle, mutta se tuottaa myös taloudellisia etuja ihmisille.

Rakennusten energiatehokkuutta edistävä LIFE EconomisE -hanke sai syyskuussa Suomeen arvovaltaisia vieraita. LIFE-hankkeita hallinnoivassa EASME:ssa projektineuvonantajana toimiva Claudia Guerrini tapasi EconomisE-hankkeen työntekijät Helsingissä. Tapaamisen yhteydessä Guerrini kertoi näkemyksiään esimerkiksi energiatehokkuuden merkityksestä.

Guerrinin mukaan energiatehokkuudella on todella olennainen rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Asia kun on sidoksissa energiankulutukseen ja päästöihin, joiden vähentämisellä on kiire.

”Voimme päästä lähemmäs päästöjen vähennystavoitteitamme parantamalla energiatehokkuutta. Rakennusten kohdalla voimme yhdistää myös päästöjen vähentämisen ja ihmisten taloudellisen hyödyn. Energiatehokkaammissa rakennuksissa myös energiakulut ovat pienemmät. Asialla on siis monia positiivisia vaikutuksia sekä ympäristölle että ihmisille”, sanoo Guerrini.

Guerrini ei pysty suoraan vertaamaan Suomea muihin EU-maihin energiatehokkuusasioiden edistämisen näkökulmasta, mutta pitää tietoisuuden kasvattamista ehdottoman tärkeänä asiana joka puolella.

”Tietoisuuden lisääminen on ensimmäinen askel tulosten saavuttamisessa. Ihmisten täytyy saada tietoa siitä, että energiatehokkuudessa on hyötyä heille itselleen. Meillä ei ole toista planeettaa. Mitä ikinä siis teemme ympäristön hyväksi, teemme sen myös itsemme hyväksi. Energiatehokkuuden kautta on toki myös mahdollista säästää rahaa.”

LIFE-rahoitusinstrumentti on Guerrinin mukaan yksi EU:n menestyksekkäimmistä ohjelmista. Se on osoittanut toimivuutensa eri sektoreilla.

”LIFE-ohjelman hyödyt on usein helppo havaita ihmisten elämässä. Ohjelman rahoittamat hankkeet tuottavat konkreettisia tuloksia, jotka voi nähdä ja joita voi jopa koskettaa. Olemme huomanneet eron vieraillessamme EU-maissa tapaamassa hankkeiden vetäjiä. LIFE on oivallinen tapa julkisen rahan käyttämiseen.”

Tutustu LIFE EconomisE -hankkeeseen

LIFE EconomisE -hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Lue lisää

Tutustu LIFE EconomisE -hankkeeseen

LIFE EconomisE -hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Sinua saattaa kiinnostaa