Päivitetty

LIFE EconomisE -projekti

”Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa” -hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Hanke alkoi kesäkuussa 2017 ja jatkuu kesäkuuhun 2020 asti.

Read about the project in English

 

Aurinkopaneelit katolle ja hukkahöyry talteen — Ruokaviraston panostus energiatehokkuuteen näkyy säästetyissä euroissa

Ruokaviraston toimitilat kuluttavat paljon sähköä, joten kiinteistössä on otettu käyttöön tehokkaita tapoja tuottaa energiaa. Kiinteistön katolle osuvia auringonsäteitä muuntaa sähköksi 330 aurinkopaneelia.

Lue lisää Ruokaviraston energiatehokkuusratkaisuista täältä.

Aurinkopaneelit_Ruokavirasto_artikkelikuva Emmi Karhiaho / WWF Suomi
© Emmi Karhiaho / WWF Suomi

Sopivatko energiatehokkuus ja hyvä sisäilma samaan lauseeseen: ”Asiat täytyy tehdä kunnolla”

Energiatehokkuus ja laadukas sisäilma ovat asioita, joiden yhteensovittaminen koetaan usein haastavaksi. Energiatehokkuusremonttien ja hyvän sisäilman ajatellaan pahimmillaan jopa olevan suoranaisessa ristiriidassa. Vaan onko asia näin? Kysyimme asiaa suoraan alan asiantuntijoilta.

Katso täältä, miten asiantuntijat vastasivat.

Talo Helsingissä 2_pääkuva Kata Kreft-Burman / WWF
© Kata Kreft-Burman / WWF

LUT-yliopisto haluaa toimia maailman parhaaksi: ”Uusiutuvilla tuotetulla sähköllä 200 000 euron säästöt”

LUT-yliopisto haluaa lunastaa antamansa ympäristölupaukset kehittämällä omaa toimintaansa. Green Campus on toiminnasta erittäin hyvä esimerkki. Ympäristömyönteinen toimintatapa on antanut yliopistolle edelläkävijän roolin ja avannut myös uusia tutkimusmahdollisuuksia.

Lue lisää LUT-yliopiston ympäristö- ja energiatehokkuusratkaisuista täältä.

LUT:in aurinkopaneelit katolla_artikkelikuva Teemu Leinonen
© Teemu Leinonen

LIFE EconomisE -hanke: Hallitusohjelman energiatehokkuustavoite oivallinen – toteutukseen ryhdyttävä välittömästi

LIFE EconomisE -hanke on tyytyväinen siihen, että asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen on nostettu uuden hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden joukkoon. Esitetyt toimenpiteet on kuitenkin saatava mahdollisimman nopeasti suunnitteluasteelta käytännön tasolle.

Lue LIFE EconomisE:n hallitusohjelman energiatehokkuusasioita koskeva tiedote täältä.

Kerrostalo Helsingissä_artikkelikuva Kata Kreft-Burman / WWF
© Kata Kreft-Burman / WWF

Kaupunki: osallistu WWF:n One Planet City Challenge kilpailuun!

70 % maailman hiilidioksidipäästöistä syntyy kaupungeissa, mutta toisaalta kaupungeissa tuotetaan 80 % maailman bruttokansantuotteesta. Haasteita on, mutta kaupungit ovat myös tärkeitä testialustoja ja niissä hyviksi havaittuja ratkaisuja on helppo monistaa muualle.

Kaupungit ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja tärkeitä suunnannäyttäjiä. WWF:n One Planet City Challengen tavoitteena on tukea ja juhlistaa maailmanlaajuisesti 100 kaupunkia, joilla on vuoteen 2020 mennessä tiekartta 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen.

Katso täältä, miten voit osallistua kilpailuun.

Kasvimaa rakennuksen katolla_artikkelikuva Shutterstock / YuRi Photolife / WWF
© Shutterstock / YuRi Photolife / WWF

Kiinteistöillä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa: ”Rakennusten kulutus Suomessa 30 % energian loppukäytöstä”

Kiinteistösijoittaja 1,5 asteen maailmassa -tilaisuus tarjosi paikalle saapuneelle yleisölle mielenkiintoisia puheenvuoroja siitä, miltä tulevaisuus näyttää kiinteistösijoittajan näkökulmasta. WWF Suomen ekologisen jalanjäljen ohjelman päällikkö Jussi Nikula kertoi kiinteistösektorin erityisen tärkeästä roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lue lisää Kiinteistösijoittaja 1,5 asteen maailmassa -tilaisuuden näkökulmista täällä.

Jussi Nikula, Kiinteistötilaisuus_artikkelikuva Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF

Kimmo Neihumin kolumni: Ekologinen jälleenrakennus tarvitsee yrityksiltä tahtoa, toimintojen muutosta ja uutta kulttuuria

Minkälaisia toimenpiteitä ja muutoksia yrityksissä tarvitaan, jotta maapallomme tulevaisuuden kannalta elintärkeät ilmastoon ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet saadaan täytettyä riittävän nopeassa aikataulussa? Yrittäjä ja aktivisti Kimmo Neihum kirjoittaa kolumnissaan yritysten näkökulmasta tästä mullistavasta muutoksesta ja siihen liittyvistä valtavista haasteista.

Lue kolumni täältä.

rakennuksia_artikkelikuva Kata Kreft-Burman / WWF
© Kata Kreft-Burman / WWF

Resurssipula hidastaa kuntien energiatehokkuushankkeita – johdon sitouttaminen ja tarjousten parempi vertailtavuus avuksi

Kuntien energiatehokkuus kannattavaksi -työpaja kokosi Helsinkiin laajan joukon alan asiantuntijoita, sekä kuntien ja yritysten edustajia. Yksi työpajassa käsitellyistä teemoista oli kuntien suhteellisen niukka resurssitilanne liittyen energiatehokkuusasioihin. Työryhmä keskusteli tyypillisistä aiheen ympärillä ilmenevistä ongelmista ja pohti niihin samalla sopivia ratkaisuja.

Lue lisää työryhmän ehdottamista ratkaisuista täältä.

Muistilappuja energiatehokkuustyöpajassa_artikkelikuva Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF

Energiatehokkuusprojektien haaste: miten korjausrakentaminen toteutetaan ilman sisäilmaongelmia?

Kuntien energiatehokkuus kannattavaksi -työpaja kokosi Helsinkiin laajan joukon alan asiantuntijoita, sekä kuntien ja yritysten edustajia. Yksi työpajassa käsitellyistä teemoista koski energiatehokkuusprojektien ja sisäilma-asioiden yhdistämistä. Ongelmaksi tunnistettiin kiinteistöjen korjausrakentaminen siten, että myös sisäilma pysyy kunnossa.

Lue lisää työpajan tuloksista ja pohdinnoista täältä.

Kuntien energiatehokkuus kannattavaksi -työpaja Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF
Osallistujia Kuntien energiatehokkuus kannattavaksi -työpajassa.

Haaste heitetty Green Office -toimistoille – innovatiivisin energiatehokkuusratkaisu palkitaan

Green Office -toimistoilla on tammikuun loppuun asti aikaa tallentaa omia energiatehokkuushankkeitaan Energialoikka-sivustolle. LIFE EconomisE -tiimi valitsee hankkeista innovatiivisimman helmikuussa.

Lue lisää Green Office -toimistoille esitetystä haasteesta täältä.

Green Office -työpaja Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF

Hinku-syyspäivillä keskusteltiin tulevaisuuden näkymistä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) järjesti 31.10.2018 Hinku-verkoston syyspäivät viimeistä kertaa Mechelininkadun toimipisteessä Helsingissä. Hinku-kunnat, yritykset ja asiantuntijat kokoontuivat keskustelemaan verkoston tavoitteiden etenemisestä sekä jakamaan ajatuksiaan tulevaisuuden näkymistä.

Lue lisää Hinku-syyspäivistä täältä.

Rakennus Brysselissä Kata Kreft-Burman / WWF
© Kata Kreft-Burman / WWF

Viisi vinkkiä taloyhtiöiden energian ja veden säästämiseen: ”Kotitalouksien ilmastopäästöistä 33 prosenttia syntyy asumisesta”

Isännöintiyritys Fluxio Oy:n toimitusjohtaja Kalle Grönqvist kertoi Innovatiiviset energiatehokkuusratkaisut taloyhtiössä -tilaisuudessa hyviä käytännön vinkkejä, joilla yrityksen kohteissa on saatu aikaan merkittäviä säästöjä. WWF Suomen, Sitran, Motivan ja Kiinteistöliitto Uudenmaan järjestämä tilaisuus synnytti aktiivista keskustelua energiatehokkuusaiheiden tiimoilta.

Katso viisi Grönqvistin mainitsemaa toimenpidettä ja lue lisää tilaisuudesta täältä.

Kalle Grönqvist, Fluxio Isännöinti Oy Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF
Fluxio Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Kalle Grönqvist.

WWF haastaa kiinteistösektorin pitämään kiinni Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista: ”Päästöjä vähennettävä runsaasti”

Miten runsaasti energiaa nielevän kiinteistösektorin päästöt saataisiin ajettua kokonaan alas parissa vuosikymmenessä? WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle haastaa tekstissään sijoittajat ja kiinteistöalan yritykset julkaisemaan omat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteensa osana vastuullisuusraporttiaan ja lähtemään mukaan Science Based Targets -aloitteeseen.

Lue lisää haasteesta täältä.

Kaarina Kolle_artikkelikuva Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF
WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

Sijoittajien varauduttava ilmastonmuutoksen kiinteistöille tuomiin riskeihin nykyistä paremmin

Ilmastonmuutos tuo merkittäviä taloudellisia riskejä suomalaiskiinteistöille ja niihin sijoittaville yhtiöille. Gaia Consultingin WWF Suomelle tekemä katsaus auttaa sijoittajia tunnistamaan ilmastonmuutoksen riskit kiinteistösijoituksissaan nykyistä paremmin.

Lue lisää ilmastonmuutoksen kiinteistöille ja kiinteistösijoittajille aiheuttamista riskeistä täältä.

Rakennus meren rannalla Kata Kreft-Burman / WWF
© Kata Kreft-Burman / WWF

Ajankohtaisista energiatehokkuusasioista keskusteltiin Lahdessa – suurimman säästöpotentiaalin toimenpiteet nousivat esiin

Energiatehokkuusasioista kiinnostuneet kokoontuivat elokuun 21. päivä Lahden Urheilukeskuksen komeissa maisemissa keskustelemaan asiaan liittyvistä ajankohtaisista näkökulmista. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä WWF:n LIFE EconomisE -hanke, Lahden kaupunki, Kiinteistöliitto Päijät-Häme ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Lue lisää Lahdessa järjestetystä energiatehokkuustilaisuudesta täältä.

Lahden energiatehokkuustapahtuma Juho Talja
© Juho Talja

Älykkäällä lämmitysjärjestelmällä 10-30 prosentin säästöjä: "Jopa nollaenergiatalossa pystyttiin vähentämään kaukolämmön käyttöä"

Älykkäitä lämmitysratkaisuja toteuttava Fourdeg palkittiin WWF:n ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviä innovaatioita kartoittaneessa Climate Solver -kilpailussa. Fourdegin ratkaisu on käytössä esimerkiksi Suomen vähiten energiaa kuluttavien toimistorakennusten joukkoon kuuluvassa Viikin ympäristötalossa.

Lue lisää Fourdegin älykkäästä lämmitysratkaisusta ja Viikin ympäristötalosta täältä.

Viikin ympäristötalo Rhinoceros Oy / Helsingin kaupunki
© Rhinoceros Oy / Helsingin kaupunki

Lahdessa keskustellaan 21. elokuuta ajankohtaisista energiatehokkuusnäkökulmista – ilmoittaudu mukaan!

Tervetuloa mukaan 21. elokuuta Lahdessa WWF:n, Lahden kaupungin, Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen ja LADECin järjestämään aamiaistilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista energiatehokkuusnäkökulmista sekä tapaamaan kiinteistöjen energiatehokkuusratkaisujen uusia palveluntarjoajia.

Katso lisätietoja tästä.

LIFE EconomisE ja EFFECT4buildings tapasivat Kööpenhaminassa – keskustelussa yhteistyömahdollisuudet

LIFE EconomisE- ja Interreg EFFECT4buildings -projektien tiimit tapasivat toukokuussa 2018 Kööpenhaminassa. Tilaisuudessa keskusteltiin synergioista ja mahdollisuuksista kohentaa olemassa oleviin rakennuksiin tehtävien energiatehokkaiden jälkiasennusten rahoitusta ja toimitusta yhdessä.

Lue lisää LIFE EconomisE:n ja EFFECT4buildingsin tapaamisesta.

Kata Kreft-Burman / WWF
© Kata Kreft-Burman / WWF

Lahden kaupunki panostaa energiatehokkuuteen: ”Taloudellisesti järkevää toimintaa”

Suomen talviurheilun näyttämönä tunnettu Lahti on pitkäjänteisesti profiloitunut myös ympäristökaupungiksi. 1980-luvulla business city -imagoa esitellyt kaupunki on ehdolla vuoden 2020 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi. Ympäristötyön pohja luotiin jo 1990-luvun alussa, kun kaupunki käynnisti Vesijärven kunnostuksen ja kestävän kehityksen toiminnan asukkaiden kanssa. Yksi tärkeä osa ympäristöasioiden eteenpäin viemistä Lahdessa on rakennusten energiatehokkuusasioiden huomioiminen.

Lue lisää Lahden kaupungin energiatehokkuusratkaisuista täältä.

Lahden Sibeliustalo Juha Tanhua
© Juha Tanhua

Hiilineutraaliutta tavoittelevat kunnat kokoontuivat Lappeenrannassa

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kasaaman Hinku-foorumin kevätpäivää vietettiin huhtikuussa Suomen ilmastopääkaupungissa Lappeenrannassa.

Lue lisää Hinku-foorumin kevätpäivästä täältä.

Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF

Miksi energiatehokkuusasiat edistyvät hitaasti? Ammattilaiset vastaavat

Kiinteistöjen ja rakentamisen energiatehokkuusasioiden huomioimisen hyödyt ovat varsin ilmeiset. Silti nämä prosessit vaikuttavat edistyvän usein hitaasti. Syitä energiatehokkuusasioiden hitaaseen etenemiseen on monia riippuen hieman näkökulmasta. Tiedustelimme työssään kiinteistöjen ja rakennusten energiatehokkuutta pohtivilta ammattilaisilta heidän mielipiteitään.

Lue ammattilaisten vastaukset täältä.

Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF
Raimo Lovio, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori emeritus / Professor emeritus at Aalto University School of Business

Inspiroidu energiatehokkuudesta -aamiaistilaisuus 6.3.2018 Korjaamo, Helsinki

Mitä Pariisin ilmastosopimus ja Euroopan Unionin ilmasto- ja energiatavoitteet tarkoittavat Suomen olemassa olevalle rakennuskannalle? Voiko hiilestä irtautumista tehostaa uusilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla?

Lue lisää Inspiroidu energiatehokkuudesta -tilaisuudesta.

Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF

Energiatehokkuus energiamurroksessa -teemailtapäivä 13.2.

Helsingin Pääpostilla keskusteltiin 13.2.2018 energiatehokkuudesta nykyajan energiamurroksessa. Tapahtuma oli osa Life-rahoitteista EconomisE-hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä WWF Suomen, Syklin ja SYKEn kanssa.

Lue lisää Energiatehokkuus energiamurroksessa -teemailtapäivästä.

Juho Talja / WWF
© Juho Talja / WWF
Saara Vauramo, Lahden kaupungin ympäristöjohtaja / Head of environmental, Lahti municipality

 

LIFE EconomisE