LIFE EconomisE -hanke

”Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa”. LIFE EconomisE -hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Hanke alkoi kesäkuussa 2017 ja jatkuu tammikuuhun 2021 asti.

Ajankohtaista

Moni kiinteistönomistaja kiinnittää jo huomiota päästöihinsä. Nyt tulisi vielä varmistaa, että päästövähennykset ja niiden aikataulu pohjaavat ilmastotieteeseen, kirjoittaa WWF:n projektipäällikkö Katja Lähdesmäki-Josefsson.

Energiatehokas toimisto tai liiketila on haluttu vuokrauskohde, joka vahvistaa sekä tiloissa toimivan organisaation että kiinteistön omistajan vastuullista brändiä, pienentää energialaskua ja ylläpitokustannuksia sekä hillitsee ilmastonmuutosta. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun vuokralainen ja kiinteistönomistaja parantavat energiatehokkuutta yhdessä.

Moni opiskelee tai työskentelee nyt sohvallaan tai keittiön pöydän ääressä. Kokosimme vinkit, joilla parannat energiatehokkuutta eli vähennät energiankulutusta kotona.

Hukkalämpö hyödyksi, tyhjäkäynti tarkkailuun ja energiataidot osaksi koululaisten arkea. WWF oli mukana valitsemassa energiatehokkuustekoja, jotka palkittiin viikko sitten Vuoden Energianerokas 2019 -tunnustuksella. Tiedon levittäminen hyvistä energiatehokkuustoimista on tavoitteena myös LIFE EconomisE -hankkeessa, jossa WWF on mukana.

EU:n LIFE-hankkeita hallinnoivan EASME:n projektineuvonantaja Claudia Guerrinin mielestä rakennusten energiatehokkuudella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Energiatehokkuudesta on hyötyä ympäristölle, mutta se tuottaa myös taloudellisia etuja ihmisille.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Rakennukset ovat avainasemassa EU:n pyrkimyksissä kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Suomen ilmastopaneelin (2014) mukaan parantamalla nykyisten rakennusten energiatehokkuutta ja vähähiilisillä ratkaisuilla uudisrakennuksissa voidaan energiankulutusta vähentää  21–33 % vuoteen 2050 mennessä. Nykyrakennusten energiakorjaukset ovat tärkeitä, sillä arvioiden mukaan 70 % niistä on olemassa vielä vuonna 2050.

Hankkeen tavoitteet:

  • Toteuttaa työpajoja ja tapahtumia, jotka kokoavat yhteen energiatehokkuuden parissa työskentelevät eri tahot sekä mahdollistavat uudet energiatehokkuuteen liittyvät projektit ja pilotit.
  • Yhteistyö institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotta niiden kiinteistöomistukset muuttuvat vähähiilisemmiksi ja ilmastokelpoisemmiksi.
  • Antaa kaupunkien ja kuntien päättäjille sekä viranhaltijoille eväitä tehdä rakennuksiin liittyviä sijoituspäätöksiä siten, että niissä huomioidaan energiatehokkuuden parhaat ratkaisut ja elinkaarisuunnittelu

Mitä?

Hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ilmastokelpoisuutta, mikä nostaa kiinteistöjen arvoa ja säästää ylläpitokuluja.

Hankkeen toimenpiteet edistävät EU:n vuosille 2020 ja 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista, ja ne huomioivat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet pitää lämpötilan nousu 1,5–2 asteessa.

Kerrostalojen seiniä.

Miten?

Hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Hankkeessa energiatehokkuusasioiden parissa työskentelevät tahot saatetaan yhteen, ja heille tarjotaan koulutusta sekä asiantuntemusta toteuttaa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

Ketkä?

Hankkeen toteuttavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja WWF. Hanke rahoitetaan osin EU:n LIFE Climate Governance and Information programme -tuella.

WWF pureutuu uusien ja entistä parempien energiatehokkuuspalveluiden ja -ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi WWF tekee suomalaisten kiinteistösijoittajien kanssa yhteistyötä, joka tähtää sijoitussalkkujen läpivalaisuun ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen suhteen.

SYKE auttaa kuntia esimerkiksi katselmoinneissa, tarjouspyynnöissä, laskelmissa tai tukien hakemisessa. Lisäksi se kartoittaa kunnissa tehtyjä hyviä käytäntöjä ja levittää niitä toisiin kuntiin. Investoinnista kootaan keskeiset tiedot niin sanottuun ratkaisukorttiin, jota on helppo levittää asiasta kiinnostuneille.

Sykli tarjoaa koulutusta muun muassa elinkaarikustannuksiin ja energiatehokkuuteen liittyen kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Miksi?

Rakennuksilla on merkittävä rooli EU:n pyrkimyksissä hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen ilmastopaneelin (2014) mukaan parantamalla nykyisten rakennusten energiatehokkuutta ja vähähiilisillä ratkaisuilla uudisrakennuksissa voidaan energiankulutusta vähentää  21–33 % vuoteen 2050 mennessä.

Nykyrakennusten energiakorjaukset ovat tärkeitä, sillä arvioiden mukaan 70 % niistä on olemassa vielä vuonna 2050.

Energialoikka

Energialoikka on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) palvelu, jossa suomalaiset kannustavat toisiaan ottamaan käyttöön puhtaampia sekä energia- ja materiaalitehokkaampia tekniikoita ja käytäntöjä. Energia- ja materiaaliloikassa hyvät ratkaisut otetaan käyttöön ja monistetaan naapureille ja koko Suomeen.

Tutustu Energialoikkaan

Energialoikka on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) palvelu, jossa suomalaiset kannustavat toisiaan ottamaan käyttöön puhtaampia sekä energia- ja materiaalitehokkaampia tekniikoita ja käytäntöjä. Energia- ja materiaaliloikassa hyvät ratkaisut otetaan käyttöön ja monistetaan naapureille ja koko Suomeen.

Hankkeessa toteutettua

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö
Katja Lähdesmäki-Josefsson
Energiatehokkuusasiantuntija
Elisabeth Anetjärvi

Muut yhteystiedot

Syke:
Jarmo Linjama
+358 295 251 382
[email protected]

Sykli:
Mia O’Neill
050 586 0284
[email protected]

LIFE EconomisE-hankkeen logot ja disclaimer-teksti.