Näin ilmastonmuutos muuttaa Suomen luontoa – uusi palvelu näyttää ilmastonmuutoksen vaikutukset tutuille eläin- ja kasvilajeille

Ilmastonmuutos on jo muuttanut suomalaisille tuttuja maisemia: metsiä, Itämerta ja Lapin tuntureita. Muutoksia pääsee nyt katsomaan WWF:n avaamasta palvelusta.

Tänä talvena Etelä-Suomessa koettu erittäin lämmin sää on yhä todennäköisempi tulevina talvina ilmastonmuutoksen myötä. Ilmastonmuutos lisää Etelä-Suomen talvien vesisateita sekä vähentää lumen ja roudan määrää. Pahimmissa ennusteissa lumipäivien määrä vähenisi Pohjois-Euroopassa jopa 60 päivää vuosisadan loppuun mennessä.

”Lumen väheneminen Etelä-Suomessa vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi karhujen talviuneen ja valkoisen suojavärin vaihtaviin eläimiin, kuten metsäjänikseen”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

WWF on avannut uuden palvelun, jonka avulla voi katsoa, miten ilmastonmuutos muuttaa ja on jo muuttanut elinympäristöjä Suomessa. Palvelussa voi tarkastella muutoksia eteläsuomalaisessa metsässä, Itämeressä ja Lapin tunturissa. Palvelut tiedot perustuvat WWF:n teettämään taustaselvitykseen, joka tarkastelee, mitä viimeaikainen tutkimus kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomen luonnolle.

Metsiin saapuu uusia eläin- ja kasvilajeja

Ilmastonmuutos tuo Etelä-Suomen metsiin uusia haitallisia vieraslajeja. Esimerkiksi kasveista jättipalsami ja japanintatar sekä eläimistä supikoira voivat levittäytyä yhä laajemmalle vieden elintilaa muilta lajeilta. Suomeen voi levittäytyä myös uusia haitallisia vieraslajeja, kuten pesukarhu.

Etelä-Suomen metsiin on odotettavissa aiempaa enemmän tuhoja.

”Roudan puutteen takia puut kaatuvat talvimyrskyissä nykyistä helpommin. Lisäksi hyönteisten aiheuttamat metsätuhot pahenevat. Esimerkiksi riski mittaville kirjanpainajan tuhoille kuusikoissa kasvaa, ja myös uusia metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä pääsee levittäytymään meille etelästä”, Tolvanen sanoo.

Katso, miten metsät muuttuvat

Itämeri on erityisen herkkä ilmastonmuutokselle

Itämeri on matala sisämeri, joka on erityisen haavoittuvainen ilmaston lämpenemiselle. Itämeren veden lämpötila nousee, minkä seurauksena jääpeitteen laajuus pienenee ja jää ohenee. Tästä kärsii esimerkiksi talvella poikasensa synnyttävä itämerennorppa. Tulevaisuudessa sinilevätilanne todennäköisesti pahenee, sillä runsastuvat sateet huuhtovat yhä enemmän orgaanista ainetta Itämereen. Kesäisin haitallisia sinilevän massaesiintymisiä on todennäköisesti yhä useammin ja sinilevälautat ovat nykyistä paksumpia. Itämeren rehevöityminen suosii särkikaloja, mutta heikentää hauen, siian ja mateen elinolosuhteita.

Katso, miten Itämeri muuttuu

Tunturi-Lapin eläimet ja kasvit eniten vaarassa

Tunturi-Lapin kasvit ja eläimet ovat kaikista heikoimmassa asemassa ilmastonmuutoksessa. Lämpötilan nousu tuo Lappiin lisää etelän lajeja, eivätkä pohjoisen lajit pääse siirtymään tuntureiden huippuja korkeammalle eivätkä Jäämeren rannikkoa kauemmas pohjoiseen. Esimerkiksi naali ja ahma kärsivät ilmastonmuutoksesta.

”Monet tunturilajeista ovat jo nyt uhanalaisia, ja olemme vaarassa menettää osan niistä Suomesta kokonaan. Eniten tulevat kärsimään ylimmän tunturivyöhykkeen lajit, kuten esimerkiksi jääleinikki, kiiruna ja keräkurmitsa”, Tolvanen toteaa.

Katso, miten Lapin tunturit muuttuvat

WWF toteutti selvityksen ja nettisivuston OP Ryhmän tuella

Näin WWF auttaa

  • Ilmastotyömme tärkein tavoite on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ja torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ihmisille ja ympäristölle. Vaikutamme muun muassa poliittisiin päättäjiin, yrityksiin ja kuluttajiin tavoitteen saavuttamiseksi
  • Suojelemme uhanalaisia lajeja, kuten itämerennorppaa, naalia ja ahmaa.
  • Suojelemme Itämerta ja rakennamme kosteikkoja, jotka pidättävät Itämereen valuvia ravinteita ja estävät tehokkaasti rehevöitymistä ja sinilevää.
  • Vaadimme lisää metsien suojelua ja vaikutamme metsiin liittyvään poliittiseen päätöksentekoon.
  • Edistämme ekologisesti kestävää metsätaloutta ja vastuullista metsänhoitoa tukevaa FSC-sertifiointia.

Maapallon sydän lyö tyhjää, kun yksikin laji häviää

Ilmastonmuutos kuihduttaa elinympäristöjä ja kiihdyttää lajien sukupuuttoa. Nyt on kiire pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Ole kanssamme ratkaisemassa maailman vakavinta ympäristökriisiä.

Auta WWF-kummina

Maapallon sydän lyö tyhjää, kun yksikin laji häviää

Ilmastonmuutos kuihduttaa elinympäristöjä ja kiihdyttää lajien sukupuuttoa. Nyt on kiire pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Ole kanssamme ratkaisemassa maailman vakavinta ympäristökriisiä.

Sinua saattaa kiinnostaa