Torju ilmastonmuutosta sijoituksillasi – katso 6 vinkkiä vastuullisempaan sijoittamiseen

Ilmastonmuutos ja sen torjunta vaikuttavat voimakkaasti sijoitusmarkkinoihin. Esimerkiksi kivihiilivoimalat ja fossiilinen energiatuotanto tulevat menettämään tulevaisuudessa arvoaan. Tuore ilmasto-opas kertoo, miten voit sijoittaa vastuullisesti ja ennakoida tulevia muutoksia.

Jokainen sijoittaja voi omilla valinnoillaan hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää, että rahavirrat siirtyvät uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen talouteen.

”Fossiilisiin energiamuotoihin ei enää pidä investoida, jotta emme lukkiudu saastuttavaan teknologiaan”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Sijoittajan ilmasto-opas antaa arvokasta tietoa sijoittajille, jotka haluavat varmistaa, että omat sijoitukset ovat ilmastokestävissä kohteissa, eli yhtiöissä, jotka vähentävät riittävän kunnianhimoisesti omia hiilidioksidipäästöjään. Päivitetyn oppaan ovat tehneet yhteistyössä WWF Suomi ja finanssiyhtiö Mandatum Life. Opas on tarkoitettu yksityishenkilöille, yrityksille ja säätiöille.

Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin jo nyt

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset, kuten myrskyt, metsäpalot ja tulvat, aiheuttavat riskejä, jotka saattavat vaikuttaa sijoitusten arvoon. Tammikuussa Davosissa järjestetyssä maailman talousfoorumissa arvioitiin, että epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjumisessa tulisi olemaan seuraavien 10 vuoden aikana suurin taloudellinen riski.

Toisaalta ilmastomuutoksen torjunta avaa sijoittajille uusia sijoituskohteita ja mahdollisuuksia.

Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke kertoo, että vastuullisesti sijoitettujen varojen osuus on noussut viime vuosien aikana. Tällä hetkellä vastuullisen sijoittamisen markkinat muodostavat noin neljänneksen koko sijoittamisen markkinasta globaalisti. Niiden arvioidaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Reincke uskoo, että esimerkiksi kivihiilivoimalat ja fossiilinen energiatuotanto tulevat menettämään tulevaisuudessa arvoaan.

”Viime vuoden kovimpia sijoitustuottoja nähtiin uusiutuvan energian sijoituskohteissa. Myös rahavirroissa ilmastonmuutosta huomioivat sijoituskohteet keräsivät merkittäviä summia. Tätä muutosta on edelleen vahvistettava”, Reincke sanoo.

”Uusiutuviin energialähteisiin panostavat yritykset ovat usein toimialojensa edelläkävijöitä ja saavat siitä kilpailuetua. Ne ovat myös valmistautuneet paremmin kiristyvään lainsäädäntöön sekä tuleviin ilmastohaasteisiin”, sanoo WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Pienomistajallakin on valtaa vaikuttaa

Sijoittajilla on entistä suurempi vastuu ja aiempaa paremmat mahdollisuudet ohjata yrityksiä sovittamaan liiketoimintansa yhteen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n mukaan Euroopan on oltava hiilineutraali vuonna 2030 ja koko maailman vuonna 2050, jotta Pariisin sopimuksen tavoite rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen voisi toteutua.

”Moni luulee virheellisesti, ettei pienillä sijoituksilla ole merkitystä tai ettei pienomistajalla ole mitään valtaa. Kotitalouksien sijoituksista kertyy kuitenkin Suomessa kymmenien miljardien eurojen potti, jolla voitaisiin tukea kestävää kehitystä. Sijoittajat voivat myös aktivoitua yhtiökokouksissa, sillä yksikin osake tuo puheoikeuden ja mahdollisuuden äänestää yhtiökokouksen asialistalla olevista kohdista”, sanoo Ojanen.

Miten yksityishenkilö voi sijoittaa kestävästi tinkimättä tuotosta?

Jos omistat osakkeita tai suunnittelet sijoittavasi, on tärkeää tutustua sinua kiinnostavien yhtiöiden toimintaan ja rahastojen sijoituspolitiikkaan. Sijoitusneuvojalle tai -salkunhoitajalle kannattaa esittää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Voit myös sulkea sijoituskohteista kokonaan pois erityisen saastuttavia toimialoja. Kun vertaat saman toimialan yhtiöitä keskenään, valitse niistä ympäristöystävällisimmät.

Vastuullisuuden ja taloudellisen tuoton välinen ristiriita on hyvin yleinen vastuulliseen sijoittamiseen liittyvä harhakäsitys.

”Vastuulliset yhtiöt tuottavat keskimäärin paremmin ja ovat vähäriskisempiä arvonheilunnalla mitattuna”, huomauttaa Mandatum Lifen Carolus Reincke.

6 vinkkiä: näin pääset alkuun luontoystävällisessä sijoittamisessa

  1. Mieti omat tavoitteesi. Miten haluat vaikuttaa sijoittamisella? Jos tavoitteenasi on vaikuttaminen ilmastonmuutoksen torjuntaan, kannattaa valita sijoituskohteita, jotka eivät tuhoa luontoa ja joilla on selkeät ilmastotavoitteet.
  2. Tunnista sijoituksesi merkittävimmät riskit, esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan liiketoiminnan osuus.
  3. Jos sijoitat suoraan osakkeisiin, arvioi käytetäänkö yhtiön liiketoiminnassa ja hankintaketjussa fossiilisia polttoaineita. Onko yhtiöllä selkeä ja aikataulutettu suunnitelma siirtymisestä hiilineutraaliin toimintaan?
  4. Jos sijoitat rahastojen kautta, selvitä rahastojen hiilijalanjälki ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan liiketoiminnan osuus sijoituksista. Tarjolla on myös erilaisia ympäristönäkökulmat huomioivia rahastoja, joita voit hyödyntää.
  5. Miten sijoitustesi vaikutukset jakautuvat? Tee arvio siitä, kuinka suuri osa sijoitussalkkusi omistuksista suuntautuu liiketoimintoihin, joilla on ympäristönäkökulmasta positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia.
  6. Arvioi, toteutuvatko sijoitussalkussasi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Haluatko sijoittaa kestävästi?

WWF Suomen ja Mandatum Lifen Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan -julkaisu kertoo, miten yksityis- ja institutionaaliset sijoittajat voivat torjua ilmastonmuutosta, hallita riskejä ja hyötyä uusista tuottomahdollisuuksista.

Tutustu Sijoittajan ilmasto-oppaaseen

Haluatko sijoittaa kestävästi?

WWF Suomen ja Mandatum Lifen Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan -julkaisu kertoo, miten yksityis- ja institutionaaliset sijoittajat voivat torjua ilmastonmuutosta, hallita riskejä ja hyötyä uusista tuottomahdollisuuksista.