Kuuteilla on taas meneillään kohtalonhetket – verkkokalastuskielto saimaannorpan pesimäalueilla päättyi kesäkuun lopussa

Erittäin uhanalaisia saimaannorppia suojeleva jokavuotinen verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa. Saimaan asukkaiden ja Saimaan rannalla oleskelevien on kuitenkin syytä jättää verkot naulaan myös heinäkuun ajaksi.

Suojelutoimien ansiosta mukavasti elpynyttä saimaannorppakantaa uhkaavat edelleen monet asiat: pyydyskuolemat, pesimäaikainen häirintä ja ilmastonmuutos. Kuluneena keväänä syntyneiden kuuttien tarkka määrä on arvoitus, sillä kehno jää- ja lumitilanne vaikeutti sekä norpan pesintää että norpanpoikasten laskemista.

”Norpilla on takana hankala vuosi. Ensin viisi kuuttia hukkui verkkoihin heti verkkokalastuskiellon päätyttyä kesällä 2019. Sitten historiallisen leuto talvi huononsi norppien pesintää, ja norpat joutuivat osin synnyttämään kuutit petojen armoille avojäälle”, summaa WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

WWF:n aluevastaava Ismo Marttinen kuvasi 11.1. jäätöntä Etelä-Saimaata.

Saimaa lainehti vielä osin vapaana norppien pesimäaikaan helmikuussa.

Metsähallituksen, Itä-Suomen yliopiston, WWF:n ja muiden vapaaehtoisten tekemät apukinokset eivät kokonaan pelastaneet tilannetta, sillä huono lumi- ja jäätilanne vaikeutti myös apukinosten tekemistä. Saimaannorpan suojaksi kolattiin noin 150 kinosta, joista osa ehti sulaa ennen kuin norpat ehtivät asettua niihin.

Lisäksi Saimaalle vietiin noin 20 keinopesää, joihin myös syntyi kuutteja.

”Nyt ei rospuuttokeväästä selvinneitä kuutteja saisi päästä hukkumaan verkkoihin”, Luukkonen sanoo.

Avojäälle syntynyt kuutti on petojen ja monenlaisten muiden häiriöiden armoilla.

WWF on jo monesti aiemmin vaatinut verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on nykyisen asetuksen voimassaoloaikana siirtynyt voimakkaasti heinäkuulle. Samaan aikaan kuuttien havaittu kokonaiskuolleisuus kalanpyydyksiin suhteessa kannan kokoon ei ole oleellisesti vähentynyt.

Verkkokalastuskiellon ulottamiselle heinäkuun loppuun on myös alueen asukkaiden tuki: vuonna 2016 sekä Etelä-Savon maakuntaliiton kyselyssä ja WWF:n teettämässä gallupissa Saimaan alueen asukkaiden selkeä enemmistö tuki verkkokieltoajan jatkamista heinäkuun loppuun asti.

Jokainen Saimaalla kalastava voi tehdä osansa saimaannorpan suojelussa heti.

”Vetoamme Saimaan alueen kalastajiin – valitkaa norppaystävälliset kalastusmenetelmät, esimerkiksi norppaturvallinen katiska, ja pitäkää verkot kuivalla maalla. Saimaannorpan suojelu on suomalaisten velvollisuus ja myös etuoikeus. Jos suomalaisille rakas norppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta”, suojelujohtaja Luukkonen sanoo.

Jätä verkot naulaan Saimaalla

Jättämällä verkot pysyvästi pois Saimaasta kasvatat merkittävästi etenkin nuorten, kokemattomien norppien mahdollisuuksia selviytyä.

Tee sitoumus

Jätä verkot naulaan Saimaalla

Jättämällä verkot pysyvästi pois Saimaasta kasvatat merkittävästi etenkin nuorten, kokemattomien norppien mahdollisuuksia selviytyä.

Auta Saimaannorppa-kummina

Jos norppa katoaa Saimaalta, se katoaa koko maailmasta. Saimaannorppa on yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään. Sinun tukesi on tärkeää.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Saimaannorppa-kummina

Jos norppa katoaa Saimaalta, se katoaa koko maailmasta. Saimaannorppa on yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään. Sinun tukesi on tärkeää.