Haamupyydykset kylvävät merissä kuolemaa

Hylätyt tai hukkateille joutuneet kalanpyydykset vahingoittavat ja tappavat merieliöitä enemmän kuin mikään muu merien muovijäte.

 

Niin sanotut haamupyydykset ovat jo ajaneet kalifornianpyöriäisen ja muita merinisäkkäitä sukupuuton partaalle. Vaikka ongelma pahenee edelleen, hallitukset tai yritykset eivät juurikaan ole kiinnittäneet siihen huomiota.

WWF:n Stop Ghost Gear –raportti kertoo, että haamupyydysten vahingoittamien lajien määrä on kaksinkertaistunut runsaassa 20 vuodessa. Haamupyydykset aiheuttavat vahinkoa kahdelle kolmasosalle kaikista merinisäkkäistä, puolelle merilintulajeista ja kaikille merikilpikonnalajeille. Kilpikonnille haamupyydykset aiheuttavat usein hitaan ja tuskallisen kuoleman.

Haamupyydykset vahingoittavat myös tärkeitä meren elinympäristöjä, kuten koralliriuttoja ja mangrovemetsiä. Lisäksi ne uhkaavat rannikoiden asukkaiden ja kalastajien toimeentuloa ja ravinnon hankintaa.

”Kun kalanpyydys hylätään, kadotetaan tai joutuu meressä muulla tavoin hukkateille, se jatkaa merieliöiden vahingoittamista ja tappamista kymmeniä, jopa satoja vuosia”, sanoo WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo. Haamupyydyksiä ovat muun muassa hylätyt tai kalastajilta kadonneet verkot, troolit ja rysät.

Stop Ghost Gear -raportin mukaan maailman meriin joutuu 0,5 – 1 miljoonaa tonnia pyydyksiä vuosittain.

Haamupyydysongelma linkittyy raportin mukaan voimakkaasti kalastustapoihin ja kalastusteollisuuden käytäntöihin, eikä sitä yleensä mielletä osaksi maailmanlaajuista muoviroskaongelmaa.

”Kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, jota nykyinen lainsäädäntö ei pysty hajanaisuutensa ja tehottomuutensa takia poistamaan. Se vaatii koordinoitua toimintaa kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi kehotamme hallituksia ja elinkeinoelämää tukemaan YK:n uuden, muovipäästöjä koskevan, sitovan ja kansainvälisen sopimuksen perustamista”, Soirinsuo painottaa.

Kansainvälisellä sopimuksella saataisiin muiden muovituotteiden lisäksi myös kalanpyydyksille maailmanlaajuisesti kattava tuottajavastuu.

EU on Soirinsuon mukaan havahtumassa ongelmaan: ensi vuoden heinäkuussa voimaan astuvalla EU:n muovidirektiivillä velvoitetaan kalanpyydysten valmistajat tuottajavastuun nojalla kustantamaan käytettyjen pyydysten jätehuollon ja keruun kulut. Suomessa pyritään lähivuosina myös parantamaan pyydysten keruuta satamissa.

Auta Itämeri-kummina

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suojelemme Itämerta ja sen lajeja pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Sinun tuellasi se on mahdollista.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Itämeri-kummina

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suojelemme Itämerta ja sen lajeja pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Sinun tuellasi se on mahdollista.