Iloisia uutisia: Kaksi ympäristölle ja monimuotoisuudelle tärkeää kansalaisaloitetta etenee eduskunnan käsittelyyn

Sekä uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämistä ajava että turpeen energiakäyttöä vastustava kansalaisaloite ovat ylittäneet tarvittavan 50 000 allekirjoituksen rajan. Aloitteet siis etenevät eduskunnan käsittelyyn.

Suomalaiset ovat tällä viikolla osoittaneet vahvan tukensa luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden puolesta, kun kahden erittäin tärkeän kansalaisaloitteen tarvittavat allekirjoitusmäärät tulivat täyteen. WWF on ollut tukemassa kumpaakin kansalaisaloitetta.

Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

Suomessa on tällä hetkellä 17 kansallisesti, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi luokiteltua lajia, joita saa metsästää. Uhanalaiset metsästettävät lajit ovat pääasiassa lintuja.

Muutamat aktiiviset lintuharrastajat käynnistivät elokuussa aloitteen uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi. Muun muassa WWF ja BirdLife ovat edistäneet allekirjoitusten keräämistä. Molemmat järjestöt ovat jo pitkään vaatineet uhanalaisten riistalajien metsästyksen lopettamista.

”On hienoa, että asia etenee nyt päättäjien pöydälle”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Kansalaisaloite tai ympäristöjärjestöt eivät syyllistä metsästäjiä. Lakimuutoksella halutaan suunnata metsästys elinvoimaisiin lajeihin ja mahdollistamaan uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen.

”Aloitteen tarkoitus ei ole siirtää lajeja luonnonsuojelulakiin, vaan rauhoitus toteutettaisiin metsästyslailla. Lajit pysyisivät siis jatkossakin riistalajeina. Lajien metsästys voitaisiin sallia jälleen, kun ne ovat toipuneet elinvoimaisiksi. Tämä olisi myös metsästäjien etu”, BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa perustelee.

 

Suomen on päästettävä irti turpeesta

WWF on ollut mukana Suomen luonnonsuojeluliiton käynnistämässä Irti turpeesta -kansalaisaloitekampanjassa, jonka tavoitteena on turpeen energiakäytön lopettaminen Suomessa vuoteen 2025 mennessä.

”Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire, ja suuripäästöisestä turpeen energiakäytöstä on päästävä eroon hallituksen asettamaa aikataulua nopeammin. Nykyinen lainsäädäntö ei kohtele polttoaineita tasapuolisesti, kun katsotaan niiden kasvihuonekaasupäästöjä. Meillä ei ole varaa odottaa, että turpeen energiakäyttö hiipuisi markkinoiden tai päästökaupan ohjaamana. Tekoja luonnon ja ilmaston puolesta tarvitaan nyt”, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula huomauttaa.

Turpeen energiakäytöllä on monia haitallisia vaikutuksia ilmastolle ja luonnolle. Turpeenpoltto aiheuttaa noin 12 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Suot ovat myös suuri hiilivarasto. Kun turve poltetaan energiaksi, hiilivarasto muuttuu hetkessä päästölähteeksi. Lisäksi turpeen energiakäyttö kuormittaa vesistöjä ja uhkaa arvokasta suoluontoamme.

”Kun suo kuivataan energiakäyttöön, sen luonto tuhoutuu täysin. Suomen soilla elää monia uhanalaisia lajeja, minkä lisäksi jopa 83 prosenttia Etelä-Suomen suoluontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi. Meidän on suojeltava näitä ainutlaatuisia alueita ja niillä eläviä lajeja”, Nikula päättää.

Jos aloitteita ei ole vielä allekirjoittanut, kansalaisilla on edelleen mahdollista allekirjoittaa aloitteet ja näyttää yhä suurempaa joukkovoimaa. Irti turpeesta -aloitetta voi allekirjoittaa 19.2.2021 asti ja uhanalaisten lajien metsästyksen kieltävää aloitetta 20.2.2021 saakka. Me WWF:ssä seuraamme, miten aloite etenee eduskunnan käsittelyssä ja jatkamme vaikuttamistyötä. Voit myös itse sähköpostitse tai somen välityksellä kannustaa omaa kansanedustajaasi puhumaan aloitteiden puolesta.

Vielä ehdit osoittaa tukesi

Allekirjoittamalla voit vaikuttaa!

Jotta voimme pysäyttää luonnon köyhtymisen ja torjua ilmastonmuutosta, meidän on yhdistettävä voimamme. Vetoomuksilla voit ilmaista kantasi luonnon ja ilmaston puolesta helposti ja vaivattomasti. WWF edistää jatkuvasti erilaisia vetoomuksia luonnon ja ilmaston puolesta. Tule mukaan!

Osallistu vetoomuksiin

Allekirjoittamalla voit vaikuttaa!

Jotta voimme pysäyttää luonnon köyhtymisen ja torjua ilmastonmuutosta, meidän on yhdistettävä voimamme. Vetoomuksilla voit ilmaista kantasi luonnon ja ilmaston puolesta helposti ja vaivattomasti. WWF edistää jatkuvasti erilaisia vetoomuksia luonnon ja ilmaston puolesta. Tule mukaan!