Näkökulma: Itämerta suojeltava hoitamalla sairauden syytä, ei oireita

Itämeren suojelu tulee nostaa päätöksenteon keskiöön ja yritysten strategioihin, meriasiantuntija Vanessa Ryan kirjoittaa.

Itämeren suojelua säädellään monella tasolla. Sitä ohjaavat kansallinen lainsäädäntö, EU-direktiivit sekä toimintaohjelma, jota Itämeren suojelukomissio Helcomiin kuuluvat maat päivittävät parhaillaan ja tulevat myöhemmin toteuttamaan alueellisella ja kansallisella tasolla.

Vaikka toimintaohjelma voi kuulostaa puisevalta termiltä, se on välttämätön Itämeren toipumiselle. Nyt se toimii kuitenkin potilaan hoito-ohjeen lailla. Määräämme merelle ravinnevähennyksiä ja suojelualueita, elinympäristöjen ennallistamista ja öljyvahinkojen torjumista. Emme kuitenkaan pysty hoitamaan Itämeren sairauksia pelkällä lääkinnällä. Meidän on puututtava sairauden pääsyyhyn, joka on ihmisten taloudellinen toiminta ja sen Itämerelle aiheuttamat paineet.

Itämeren suojelua on valitettavasti aina suunniteltu ja toteutettu yhteiskunnan ja eri hallinnonalojen kulloinkin asettamien reunaehtojen mukaisesti, vähimmän vaivan periaatteella. Irralliset ”suojelupalikat” on tungettu niihin yhteiskunnan rakoihin, joihin ne sen suurempia muutoksia aiheuttamatta mahtuvat. Meri ei kuitenkaan muokkaudu ihmisen asettamiin rajoihin, vaan meren tulisi muokata ihmisten toimintamalleja. Emme pärjää ilman merten tarjoamia ekosysteemipalveluita.

Jos siis laivaväylä uhkaa pyöriäisen tärkeitä lisääntymisalueita, laivaväylää on siirrettävä. Jos nykyinen lainsäädäntömme estää tärkeiden lajien ja elinympäristöjen tehokkaan suojelun, lainsäädäntöä on muutettava. Jos rehevöitymisen estäminen vaatii rakenteellista muutosta maatalouteen, rakennemuutos on toteutettava.

Olen etuoikeutettu, koska saan olla vaikuttamassa tuleviin toimiin Itämeren suojelemiseksi. Asenteet ovat osin muuttuneet, kunnianhimon taso noussut ja suojelun rahoitusta lisätty. Ilman koko yhteiskunnan asennemuutosta Itämeren suojelu tulee kuitenkin jatkossakin olemaan vain potilaan oireiden hoitoa. Menetelmät ja hoidon teho paranevat, sairaus pysyy.

Tästä syystä Itämeren suojelun tavoitteet ja päivitetty toimintaohjelma tulee nostaa keskeiseksi ohjenuoraksi kaikkien Itämeren valtioiden hallitusohjelmiin ja budjetteihin, jokaisen ministeriön ja viraston tavoitteisiin sekä jokaisen yrityksen strategiaan. Kansalaisten tuki Itämeren suojelulle on ollut olemassa jo pitkään.

Minulla on unelma Itämerestä, sen kirkkaasta vedestä, rehevistä rakkolevistä, pulskista sinisimpukoista ja happipitoisista pohjasedimenteistä. Tämän unelman olen jakanut tuhansien suomalaisten kanssa vuosikymmenien ajan.

Tehdään yhdessä Itämerestä maailman tervein meri!

Meriasiantuntija
Vanessa Ryan

Auta Itämeri-kummina

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suojelemme Itämerta ja sen lajeja pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Sinun tuellasi se on mahdollista.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Itämeri-kummina

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suojelemme Itämerta ja sen lajeja pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Sinun tuellasi se on mahdollista.

Sinua saattaa kiinnostaa