Peukalojokea kunnostettiin K-Kalapolut-talkoilla uhanalaisille vaelluskaloille

Puumalan Peukalojoen virtavesitalkoot avasivat WWF:n ja K-ryhmän K-kalapolut-hankkeen kesän talkookauden. Vuoden lopussa päättyvässä hankkeessa on avattu 25 estettä ja kunnostettu uhanalaisille vaelluskaloille yli 30 virtavesikohdetta. Ensimmäisten vuosien kohteilta on saatu lupaavia tuloksia: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy kalojen aiemmin saavuttamattomissa olleissa vesissä.

Itä-Puumalan osakaskunta, K-ryhmä ja WWF talkoilivat Puumalan Peukalojoella  18. kesäkuuta.  Talkoissa kunnostettiin käsityönä Peukalojoen uomaa ja siinä sijaitsevan tierummun alaosaa niin, että joki pääsee virtaamaan esteettä ja uhanalaiset vaelluskalat kulkemaan vapaasti koko Peukalojoen alueella.

Noin viiden kilometrin pituinen Peukalojoki laskee vetensä Lieviskäjokeen, joka taas laskee Suuresta Jukajärvestä Lieviskäjärven kautta Saimaaseen. Kyseessä on maakunnallisesti arvokas virtavesikokonaisuus.

Talkoissa rakennettiin Peukalojoen alaosan tierummun alueelle virtavesikaloille kutusoraikkoja ja poikaskivikoita siirtämällä jokeen käsipelillä kiviä ja soraa. Tarkoitus on osaltaan olla luomassa vesistöön uhanalaiselle Saimaan järvitaimenelle luontaista elinaluetta alueelle laaditun, Itä-Puumalan osakaskunnan koordinoiman kunnostussuunnitelman mukaisesti.

”Virtavesien kunnostaminen on todella tärkeää luonnon monimuotoisuudelle. Esimerkiksi uhanalaisiksi ajetut vaelluskalamme eivät pääse nousemaan lisääntymisalueilleen jokiin ja puroihin, koska ne törmäävät patoihin tai liian ylhäälle asennettuihin tie- ja siltarumpuihin”, kertoi talkoisiin osallistunut Puumalan kesäasukas, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

 

Nainen seisoo joessa ja kaataa ämpäristä isoja kiviä jokeen

Vaellus- ja kutuesteiden poistaminen on tärkeimpiä toimia vaelluskalojen suojelussa. WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder urakoi järvitaimenelle poikaskivikkoa.

”On hienoa, että Itä-Puumalan osakaskunta on ollut pitkään aktiivinen tässä asiassa. Paikalliset toimijat ovat kaikkein tärkeimpiä näissä kunnostushankkeissa”, Liisa Rohweder iloitsee.

Kunnostukset tuottavat tulosta

Peukalojoen talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut -yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi. Vuoden lopussa päättyvässä hankkeessa on avattu 25 estettä, tehty 273 kutusoraikkoa ja kunnostettu uhanalaisille vaelluskaloille yli 30 virtavesikohdetta. Ensimmäisten vuosien kohteilta on jo saatu lupaavia tuloksia: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy kalojen aiemmin saavuttamattomissa olleissa vesissä.

Talkoisiin osallistuivat ja talkooväkeä muonittivat Imatran K-Citymarket-kauppiaat Marko ja Sirpa Tujula. He pitävät virtavesien kunnostusta tärkeänä.

 ”Olimme mukana K-kalapolut talkoissa vuonna 2019, kun kunnostimme Ruokolahden virtavesiä. Kun tuli taas mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman lähialueen kunnostukseen, lähdimme tietenkin mukaan. Meistä on tärkeää, että luonto voi hyvin ja säilyy tuleville sukupolville. Luontoarvot ja ympäristöystävällisyys näkyvät myös meillä kaupankäynnissä: suosimme paikallisia tuottajia ja kehitämme kierrätysmahdollisuuksia”, kommentoi Marko Tujula.

Virtavesien kunnostustalkoissa saadaan nopeasti silmin havaittavia muutoksia aikaan, ja siksi työ on myös erityisen palkitsevaa. Talkoisiin ilmoittautuukin yleensä runsaasti vapaaehtoisia.

Lieviskään laskevan Peukalojoen kunnostuksia on tarkoitus myöhemmin jatkaa. Lieviskässä on aiemmin ollut mylly ja voimalaitos. Niihin kuuluva säännöstelypato poistetaan ja tehdään kaloille esteettömäksi lähitulevaisuudessa alueen osakaskuntien, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Puumalan kunnan laatiman kunnostussuunnitelman mukaisesti.

K-ryhmä ja ympäristöjärjestö WWF tekevät laajaa, monivuotista yhteistyötä Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteistyön tunnistaa ”Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

www.kesko.fi/kalapolut
wwf.fi/vapaaehtoistyo/virtavesitalkoot/

 

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.

Auta lahjoituksella

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.