Virtavesitalkoot

WWF:n ja K-ryhmän järjestämissä talkoissa poistetaan uhanalaisten vaelluskalojen nousuesteitä ja rakennetaan vaelluskaloille lisääntymis- ja poikasalueita.

Tietoa talkoista

Kaikki Suomen vaelluskalalajit, kuten lohi, taimen ja vaellussiika, ovat uhanalaisia. Kalat haluaisivat nousta lisääntymisalueilleen puroihin ja jokiin, mutta niiden reitit ovat usein tukossa.

Kalojen nousun voi estää esimerkiksi turhaksi käynyt pato tai liian korkealle sijoitettu siltarumpu. Suomessa on arviolta kymmeniä tuhansia vaelluskalojen nousuesteinä toimivia rumpurakenteita. Niiden takia tuhansia kilometrejä puroja ja jokia jää kalojen ja muiden lajien ulottumattomiin.

Sopivia lisääntymisalueita on myös hyvin vähän jäljellä. Enää muutama prosentti virtavesistämme on luonnontilaisia. Esimerkiksi taimen tarvitsee kutemiseen tietynlaisen, eri kokoisista kivistä muodostuvan sorapohjan. Lisäksi veden on oltava riittävän syvää ja virrattava sopivalla vauhdilla.

WWF ja K-ryhmä järjestävät eri puolilla Suomea talkoita, joissa jokainen voi auttaa uhanalaisia vaelluskaloja. Talkoissa poistetaan virtavesistä turhia esteitä ja rakennetaan vaelluskaloille lisääntymis- ja poikasalueita yhdessä K-kauppiaiden, maanomistajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

Talkoot ja ilmoittautuminen

Koronavirusepidemian vuoksi K-Kalapolut-kausi 2020 keskittyy alkukesän ajan sellaisiin virtavesien lajistoa suojeleviin toimenpiteisiin, jotka eivät vaadi talkoolaisten osallistumista. Pyrimme tilanteen salliessa järjestämään talkoita syys-lokakuussa ennen taimenen kudun alkamista. Päivitämme tietoa tulevista talkoista kesän aikana myös yhteistyön verkkosivuille.