Kansainvälisen viljelijäkilpailun päävoitto Kangasalle – Sauli Brander on Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä

Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä on suomalainen! Liskon tilaa Kangasalla pitävä Sauli Brander nousi WWF:n kansainvälisen viljelijäkilpailun voittajaksi yhdentoista finalistin joukosta.

Liskon tila palkittiin kesäkuussa Suomen ympäristöystävällisimpänä kilpailun ensimmäisessä vaiheessa. Nyt kansainvälinen raati on valinnut Kangasalla sijaitsevan luomukasvitilan kunkin Itämeren rantavaltion kansallisen voittajan joukosta koko kilpailun voittajaksi. Tilan isäntä Sauli Brander  saa 10 000 euroa ja Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän tittelin.

Edistyksellistä, aktiivista, uudistavaa, pitkäjänteistä, kokonaisvaltaista. Ylistyssanat vilisevät, kun WWF:n sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola kuvailee voittajaa.

”Liskon tilalla sovelletaan lähestulkoon kaikkia ympäristön kannalta suositeltavia maatalouskäytäntöjä”, Jyrkänkallio-Mikkola sanoo. ”Varsinkin ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen on keskitytty pitkäjänteisesti ja edistyksellisesti.”

Tilalle on muun muassa rakennettu useita kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä, joiden avulla hallitaan peltojen valumavesiä. Lisäksi tilalla parannetaan maan kasvukuntoa luonnonmukaisella viljelykierrolla, kompostoidulla lannalla ja kierrätyslannoitteilla sekä ehkäistään eroosiota ja kierrätetään ravinteita pitämällä pellot jatkuvasti kasvipeitteisinä. Myös esimerkiksi tilan korkea energiaomavaraisuus vetosi raatiin. Valtaosa sähkön ja lämmön tarpeesta katetaan omilla aurinkopaneeleilla ja peltojen laidoilta kerätyllä hakkeella.

Ensimmäiset vesiensuojelukosteikot rakennettiin Liskon tilalle jo 1990-luvulla.

Tuomaristo kuvailee Liskon tilaa erinomaiseksi esimerkiksi siitä, että tuottava viljely ja ympäristönsuojelu on mahdollista yhdistää. Raadissa mukana olleen MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kiittelee erityisesti voittajan ympäristötoimien kokonaisuutta.

”Tilan lukuisista eri toimista muodostuu vaikuttava ympäristötoimien kokonaisuus, joka koituu monin tavoin ympäristön hyväksi. Vaihtoehtoja on arvioitu huolellisesti ja parhaisiin tartuttu tilan lähtökohdista”, Pietola sanoo.

Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä itse on otettu saamastaan tunnustuksesta mutta korostaa myös, ettei hänen tilallaan ole keksitty mitään uutta tai mullistavaa.

”Tämä on tietysti suuri kunnia. Itse emme kuitenkaan ole keksineet mitään erityistä, vaan olemme perehtyneet uusimpaan tutkimustietoon ja seuranneet muiden viljelijöiden käytännön kokeiluja. Niiden pohjalta olemme ottaneet parhaat toimintatavat käyttöön”, Sauli Brander sanoo.

Suomalainen voittanut pääpalkinnon kahdesti aikaisemmin

WWF on palkinnut Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän vuodesta 2009. Kilpailun yhtenä tavoitteena on lisätä yhteistyötä Itämeren rantavaltioiden välillä.

”Itämeren rehevöitymisen selättämiseksi tarvitaan kestävää maataloustuotantoa kaikissa rantavaltioissa. Meidän täytyy jatkossakin työskennellä yhdessä, jotta Itämeren ekosysteemi voi toipua, ja jotta sillä on mahdollisuus selvitä muistakin haavoittavista tekijöistä, kuten ilmastonmuutoksesta”, sanoo palkinnon luovuttaja, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Ennen kaikkea palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoa ympäristöystävällisemmästä viljelystä ja antaa tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä vesistöjen rehevöitymistä vähentävien menetelmien käytössä.

Tuore voittaja Sauli Brander luettelee lisää keinoja, jotka mahdollistaisivat kestävämpien viljelymenetelmien käyttöönoton:

”Tarvitaan lisää tutkimusta ilmastoystävällisestä viljelystä. Myös tiedonvaihtoa niin viljelijöiden kesken kuin maataloustuottajien ja -teollisuuden välillä täytyy tukea. Lisäksi viljelijät tarvitsevat taloudellista tukea investointeihin”, Brander sanoo.

Suomeen kilpailun päävoitto on tullut kahdesti. Uuskaupunkilainen Vapolan tila voitti kaikkein ensimmäisen kilpailun vuonna 2009. Vuonna 2015 Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän tittelin ja 10 000 euron pääpalkinnon saivat Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola hyvinkääläiseltä Knehtilän tilalta.

Auta Itämeri-kummina

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suojelemme Itämerta ja sen lajeja pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Sinun tuellasi se on mahdollista.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Itämeri-kummina

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suojelemme Itämerta ja sen lajeja pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Sinun tuellasi se on mahdollista.

Sinua saattaa kiinnostaa