Lupaavia tuloksia uhanalaisten delfiinien suojelussa – elektroniset äänikarkottimet ehkäisevät verkkokuolemia

Kaakkois-Aasiassa elävän iravadindelfiinin yksi suurimmista uhista on sotkeutuminen ja hukkuminen kalaverkkoihin. Lajin suojelussa testataan nyt elektronisia äänikarkottimia, joiden on tarkoitus ohjata delfiinit pois verkkojen lähistöltä.

Indonesiassa on saavutettu lupaavia tuloksia elektronisten äänikarkottimien käytöstä uhanalaisen iravadindelfiinin suojelussa. Kalaverkkoihin kiinnitetyt ja äänisignaalia tuottavat karkottimet varoittavat delfiinejä päätymästä liian lähelle kalaverkkoja ja sotkeutumasta niihin kuolettavasti.

Iravadindelfiini elää laajalla, mutta varsin pirstaleisella elinalueella Kaakkois-Aasiassa. Niitä tavataan merten rannikkoalueiden lisäksi kolmen joen, Iravadin, Mekongin ja Mahakamin, alueilla.

Uudessa kokeilussa elektronisia äänikarkottimia on testattu Indonesiassa Borneon saarella virtaavalla Mahakam-joella, jossa elää noin 80 uhanalaista iravadindelfiiniä. Viimeisen 25 vuoden aikana verkkoihin sotkeutuminen on aiheuttanut Mahakam-joella jopa kaksi kolmasosaa iravadindelfiinien kuolemista.

Äänikarkottimien on aiemmin havaittu vähentävän meressä elävien delfiinien, pyöriäisten ja valaiden sivusaaliiksi kalaverkkoihin joutumista, mutta menetelmää ei ole aiemmin perinpohjaisesti testattu joessa elävien delfiinilajien kohdalla.

Mahakam-joella äänikarkottimilla saavutetut tulokset ovat olleet hyviä. Laitteita kiinnitettiin kalaverkkoihin yhteistyössä paikallisten kalastajien kanssa. Heidän mukaansa delfiinit pysyvät loitolla äänikarkottimilla varustetuista verkoista, eivätkä yritä saalistaa niissä olevia kaloja. Tämä hyödyttää myös kalastajia, sillä kalansaaliit ovat kokeilun aikana kasvaneet, eivätkä delfiinit aiheuta sotkeutuessaan vahinkoa heidän elinkeinonsa kannalta olennaisille verkoille.

– Äänikarkottimet ovat ylittäneet odotuksemme. Ne selvästi pitävät delfiinit loitolla niille vaarallisista kalaverkoista, kuvailee tutkimusta johtavan Yayasan Konservasi RASI -ympäristöjärjestön Danielle Kreb.

– Tämä on merkittävä asia pienen iravadindelfiinipopulaation suojelulle. Samalla se auttaa myös muiden joissa elävien delfiinilajien suojelua Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Verkkoihin sotkeutuminen on yksi suurimmista syistä jokidelfiinien kuolemiin maailmanlaajuisesti.

Suojelun kannalta tärkeää on, että hyviä tuloksia saavuttaneita menetelmiä pystyttäisiin toistamaan muillakin alueilla ja muiden lajien kohdalla. Äänikarkottimet voisivat esimerkiksi auttaa sokeita gangesindelfiinejä ja induksendelfiinejä pysymään kalaverkkojen ohella poissa kastelukanavista, joihin ne joskus harhautuvat.

WWF suojelee jokidelfiineitä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa esimerkiksi jakamalla tietoa sekä kehittämällä ja tukemalla kestäviä ja delfiineille turvallisia kalastusmenetelmiä. Lisäksi WWF tukee yhteisöjen elinkeinojen kehittämistä. Näin vähennetään sekä köyhyyttä että kalastuspainetta, ja delfiinejä joutuu sivusaaliiksi vähemmän. WWF tekee myös säännöllisiä tutkimuksia jokidelfiinien tilasta, yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä poliittista vaikuttamista.

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!